Ochrana osobných údajov – školenie

Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o. poskytuje právne poradenstvo a pomoc v oblasti ochrany osobných údajov aj prostredníctvom školenia. Takéto kurzy resp. odborné semináre poskytuje v rámci celého územia Slovenskej republiky. Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o. Vám takéto právne poradenstvo poskytne v mestách ako Bratislava, Galanta, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Poprad, Banská Bystrica, atď. Školenie o ochrane osobných údajov je možné objednať aj emailom, alebo telefonicky.

Program školenia resp. semináru pozostáva najmä z týchto častí:

Súčasne platné a účinné pravidlá ochrany osobných údajov
Základné zmeny, ktoré prinesie nové Nariadenie GDPR
Praktické dôsledky pri nesplnení povinností
Nové povinnosti voči subjektom osobných údajov, vedenie povinnej evidencie a praktické dôsledky
Konkrétne kroky, ako začať s prípravou na GDPR, ako si zvoliť priority a časový harmonogram
Praktické skúsenosti a odporúčania k prijatiu a vypracovaniu potrebnej dokumentácie

Školenia sú zamerané aj na nové nariadenie GDPR. Z dielne Európskej únie vyšlo Nariadenie ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018. Nerešpektovanie nových pravidiel je sankcionované až do výšky 20 mil. Eur alebo 4% obratu! Zmeny sa týkajú každej spoločnosti, ktorá spracúva údaje o zákazníkoch či klientoch, prevádzkuje kamerový systém, či e-shop. Účasť na školení resp. seminári je spoplatnená. Konkrétne platobné podmienky sú vždy zverejnené pri konkrétnom školení, ktoré je naplánované. Klienti Advokátskej kancelárie BÁNOS s.r.o. si môžu uplatniť 50% zľavu. Školenia tiež uskutočňujeme priamo vo Vašej firme ak máte záujem ušetriť čas s aj náklady na presúvanie zamestnancov (v tomto prípade sa cena dohodne individuálne). Školenie t.j. poskytovanie právnych rád a právneho poradenstva je určený najmä osobám zodpovedným za vedenie firiem, personalistom a HR manažérom spoločností, firemným právnikom, zamestnancom obcí a miest, správcom ICT systémov a pod.

Ďalšie informácie zo sekcie: ochrana osobných údajov

Čo patrí medzi osobné údaje?
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Ochrana osobnych udajov pre e-shop
Ochrana osobných údajov zamestnanca
Zákon o ochrane osobných udajov
Vzory tlačív súvisiace s ochranou osobných údajov
Ochrana osobných údajov – školenie
Úrad pre ochranu osobných údajov
Zneužitie osobných údajov
Zverejnenie osobných údajov
Nariadenie GDPR 2018 – Ochrana osobných údajov 2018

Máte záujem o bližšie informácie?