Obťažovanie a vyhrážky – problémy s expartnerom – otázky a odpovede

Obťažovanie a vyhrážky – problémy s expartnerom – otázky a odpovede

 • Marián

  Dobrý deň, prosím Vás moja manželka mi bola neverná. Keď som sa dozvedel kto to bol, napísal som mu pár správ, v ktorých boli vety ako neznášam ťa, zbijem ťa, zabijem ťa… Myslíte si, že z toho môžem mať problém?

  20. augusta 2022 v 15:01
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v znení § 360 Trestného zákona: „Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody“. Pokiaľ ste osobe písali správy, ktoré by v nej mohli vzbudiť obavu, je možné vyvodenie trestnej zodpovednosti, avšak jednotlivé prípady sa vždy posudzujú individuálne. Váš skutok by sa mohol hodnotiť ako exces, nakoľko ste sa dozvedeli o nevere manželky a v tom prípade by to znamenalo spáchanie priestupku.

   22. augusta 2022 v 17:27
 • Dušan

  Dobrý deň, potreboval by som radu. Bývala manželka ma neustále obťažuje a neviem čo mám robiť. Každý deň volá mne, mojim kolegom aj mojej rodine a je to už neúnosné. Vymyslela si, že jej dlžím peniaze, čo nie je pravda. Neviete mi poradiť s danou situáciou?

  6. júla 2022 v 16:38
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, dané správanie sa môže považovať za trestný čin ohovárania. Trestný čin ohovárania je upravený v § 373 Trestného zákona, kde sa uvádza, že ohovárania sa dopustí ten: „kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Ďalším spôsobom ochrany môže byť aj podanie civilnej žaloby na súde. Žalobou môžete žiadať, aby Vaša bývala manželka upustila od uvedeného konania, eventuálne Vám poskytla primerané zadosťučinenie.

   8. júla 2022 v 10:14
 • Anonym

  Chcem podať trestné oznámenie na viac osôb naraz, a preto sa pýtam, či jedno trestné oznámenie môžem podať na viaceré podozrivé osoby, alebo musím na každého zvlášť?

  1. augusta 2021 v 12:22
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   v danom prípade môžete podať jedno tzv. oznámenie o skutočnostiach, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu (trestné oznámenie) aj ak skutok spáchali viacerí páchatelia. V danom prípade Vám odporúčam toto oznámenie podať na neznámeho páchateľa resp. neznámych páchateľov, keďže v prípade, pokiaľ určitú osobu/osoby označíte za páchateľa/páchateľov trestného činu, čo sa neskôr nepotvrdí, môžete si sami privodiť trestné stíhanie z trestného činu krivého obvinenia.
   Orgány činné v trestnom konaní následne podľa obsahu podaného oznámenia vyhodnotia či mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu, a ktoré osoby môžu byť z jeho spáchania podozrivé resp. obvinené.

   13. septembra 2015 v 12:04
 • Anonym

  Dobrý deň, večer som sa vybral v neskorých večerných hodinách von bicyklovať. Na tom by nebolo nIč nezvyčajné, avšak cestou späť ma zastavila policajná hliadka s tým, že sa mám podrobiť dychovej skúške. Vysvetlite mi prosím, akým právom môžu narúšať slobodný pohyb a kľud ľudí? Ak im nevyhoviem, aký trest na mňa vyrúbia?

  17. júla 2021 v 2:48
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   cyklista sa podľa zákona o cestnej premávke považuje za vodiča nemotorového vozidla. V súvislosti s jeho právnou zodpovednosťou za jazdu pod vplyvom alkoholu platia pre neho rovnaké pravidlá ako pre vodičov motorových vozidiel. Vo všeobecnosti platí, že na kontrolu zo strany polície by mal existovať zákonný dôvod, napr. podozrenie zo spáchania trestného činu alebo priestupku, podozrivú jazdu, či iné porušenie právnych predpisov. V prípade, že takéto podozrenie polícia bude mať, je cyklista povinný sa na výzvu policajta podrobiť dychovej skúške. Ak by bol pod vplyvom alkoholu, môže mu byť uložená bloková pokuta od 150 do 800,00 EUR a tiež zákaz činnosti do 3 rokov. Za predpokladu, že polícia nebude mať dôvod Vás zastaviť, môže ísť z ich strany o nezákonný postup. Pri cyklistoch však platí, že pokiaľ jazdia v zastavanom území obce alebo po ceste pre cyklistov, je tolerancia stanovená na maximálne 0,24 mg/l (0,50 promile) alkoholu v krvi. Mimo územia obce platí nulová tolerancia. Nulová tolerancia alkoholu u cyklistov platí tiež v prípade, ak sa stanú účastníkmi dopravnej nehody alebo nehodu sami spôsobia.
   V prípade, ak sa odmietnete podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre Vaše zdravie, môže Vám byť v správnom konaní uložení pokuta vo výške od 300,00 do 1.300,00 EUR

   28. decembra 2015 v 18:08
 • Anonym

  Dobrý deň, sedel som vo väzbe 4 mesiace, ktoré mi v druhom treste uznesením započítali do trestu pričom som aj napriek tomu odsedel celý trest.. Čo mozem v takomto pripade robit?

  30. júna 2021 v 15:45
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   podľa § 45 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona platí, že ak sa viedlo proti páchateľovi trestné stíhanie vo väzbe a dôjde v tomto konaní k jeho odsúdeniu, započíta sa mu doba strávená vo väzbe do uloženého trestu, prípadne do úhrnného trestu alebo súhrnného trestu, ak je vzhľadom na druh uloženého trestu započítanie možné. Rovnako sa postupuje, ak súd upustí od uloženia súhrnného trestu alebo ďalšieho trestu. Za predpokladu, že ste boli odsúdený v inom konaní, táto väzba sa Vám započítať nemôže. Ak však išlo o totožné konanie a väzba Vám započítaná nebola (pričom trest už máte vykonaný), teda trest ste si vykonali vo väčšom rozsahu, ako Vám bol uložený, mohli by ste podať napr. ústavnú sťažnosť na Ústavný súd SR pre porušenie Vašich práv a žiadať náhradu nemajetkovej ujmy. Taktiež je možné podať žalobu o náhradu škody voči štátu podľa ustanovení zákona č. 514/2003 o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.

   14. júla 2021 v 21:25
 • Anonym

  Znalkyna mi v roku 2020 vypracovala Znalecky posudok vo veci stanovenia vseobecnej hodnoty nehnutelnosti – rodinny dom,pre ucel majetkoveho vyrovnania. Potom pre potreby sudu sa znalkyna pisomne vyjadrila,ze som jej neposkytol kontakt ostatnych dotknutych stran /spoludedicov/.Uvedene je jednoznacne klamstvo zo strany znalkyne.Nemal som a ani nemam dovod zamlcat kontakt na moju sestru-spoludedicku. V inom liste pre sud pise dcera spoludedicky,ze znalkyna sa vyjadrila,ze lutuje,ze to vzala / vypracovala znalecky posudok / lebo ho vypracovala doslova pod natlakom a vyhrazkami dedica Milana Cicmanca ,ktory s nou zametal a ked odisla triasla sa a bolo jej zle . Aj tento list ma iba osocuje. Sudkyna v Uzneseni v casti odovodnenie okrem ineho pise – …znalecky posudok c. 155/2020 a jeho doplnenie boli zjavne vyhotovene znalcom pod natlakom… . Ide tu podla Vas o mozny trestny cin ohovarania ? S pozdravom Milan Cicmanec

  6. mája 2021 v 15:31
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   trestného činu ohovárania sa dopustí ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. V danom prípade by mohlo ísť o trestný čin ohovárania, avšak uvádzam, že pri týchto trestných činoch je skutočne dôležité preukázať, že uvedením nepravdivého údaju Vám bola spôsobená ujma, napr. v danom súdnom konaní, o čom by som odporúčal predložiť všetky relevantné dôkazy. V danom prípade by uvedené konanie mohlo tiež napĺňať aj znaky trestného činu nepravdivého znaleckého posudku, ak by znalec pred súdom uviedol nepravdu o okolnosti, ktorá mala podstatný význam pre rozhodnutie, alebo takúto okolnosť zamlčal.

   19. mája 2021 v 18:42
 • Anonym

  Dobrý deň p. advokát, volám sa Iveta. V minulom roku som ako opatrovateľka pracovala v jednej nemeckej rodine, kde som bola svedkom incidentu medzi dvomi rodinnými príslušníkmi, kde jeden druhého sotil o drevený stĺp v obývačke. Ja som pred policajtom vypovedala ako svedok tejto udalosti, v snahe pomôcť dotknutej strane, netušiac že sa to dostane až pred súd. Dotknutý pán nebol ani práce neschopný, len mal na chrbte modrinu. Teraz ma nemecký súd predvolal vypovedať ako svedka. Lenže ja vypovedať pred nemeckým súdom v žiadnom prípade nechcem. Mám strach o svoje zdravie, vlastne aj o život z agresívneho a psychopatického muža, ktorý tento skutok spáchal, lebo normálny človek také niečo určite nerobí. Podobné incidenty v tejto rodine boli skoro na dennom poriadku a polícia tam chodila neustále. Tak by som Vás chcela poprosiť o pomoc. Potrebovala by som nejaký paragraf, dôvod alebo dôvody, ktoré by som v liste na súd uviedla, aby som ani teraz ani nikdy už nemusela byť predvolaná vypovedať ako svedok tohto incidentu. Za pomoc a radu Vám vopred ďakujem! S pozdravom Iveta

  9. apríla 2021 v 15:42
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   vo všeobecnosti by sa mala predvolaná osoba dostaviť na základe predvolania na súd. Dostaviť sa na výsluch musí aj ten, kto je oprávnený odoprieť výpoveď.
   Podľa slovenských právnych predpisov platí, že ak ste v procesnom postavení svedka, odmietnuť výpoveď môžete, ak by ste boli v príbuzenskom vzťahu k obvinenému (príbuzný v priamom rade, súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel alebo druh). Ako svedok ste oprávnený odoprieť vypovedať tiež v prípade, ak by ste si výpoveďou spôsobili nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svoju súrodencovi, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. V ostatných prípadoch je svedok povinný vypovedať.
   Keďže samotná cesta do Nemecka predstavuje vysoké finančné náklady, poukazujúc tiež na mimoriadnu situáciu týkajúcu sa koronavírusu vo svete, odporúčal by som Vám zaslať na predmetný súd oznámenie, že z dôvodu hospodárnosti konania a z dôvodu ochrany zdravia pred koronavírusom ospravedlňujete svoju neúčasť. Zároveň by som Vám odporučil navrhnúť súdu v Nemecku, aby vykonal Váš výsluch prostredníctvom inštitútu tzv. dožiadania tu na Slovensku v rámci justičnej spolupráce. To by znamenalo, že Váš výsluch by vykonali slovenské orgány a prepis tohto výsluchu by bol zaslaný na príslušný súd do Nemecka.

   14. apríla 2021 v 19:21
 • Anonym

  Pred mesiacom ma napadly, chcely ma vykradnut,, pokazilo sa mi auto ktore som mal odstavene pory ceste,, a koplyma do kolena. Odvtedy som pn. Mna zobrala sanitka na vysetrenie, a aj policia ma otom zaznam. Ako podat spatne trestne oznamenie – ublizenie na zdravie?

  6. apríla 2021 v 18:10
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   podozrenie zo spáchania trestného činu môžete oznámiť, samozrejme, aj dodatočne. Trestné stíhanie je možné začať a pokračovať v ňom iba, ak neuplynula tzv. premlčacia doba trestného stíhania, ktorej dĺžka závisí od druhu trestného činu. Pri prečinoch je dĺžka premlčacej doby 5 rokov a táto začína plynúť od okamihu spáchania trestného činu. Trestné oznámenie možno podať písomne, ústne do zápisnice alebo elektronickými prostriedkami na ktorejkoľvek policajnej stanici alebo prokuratúre. K trestnému oznámeniu odporúčam priložiť aj všetky dôkazy, ktorými disponujete, teda potvrdením od lekára o Vašom zdravotnom stave, ako aj potvrdením od polície o tomto zázname.

   12. apríla 2021 v 16:42
 • Anonym

  Dobrý deň, kto má pravdu a kto by mal doplatiť tých zvyšných 20%? PZP nehoda, VŠZP pýta skoro 25000€ a poisťovňa krátila o 20% a moja poisťovňa vyplatila len 20000€. Súd mne priznal vinu, „neprispôsobil rýchlosť jazdy“ a nemyslel som na to že v tme skákajú na ceste opitý ľudia… Mal som predvídať túto situáciu dopredu. Dobre. Dôvod poisťovne: pri likvidácii vyššie uvedených nárokov uplatnili v zmysle §§ 415, 441 Občianskeho zákonníka a § 13 zákona č.381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení krátenie plnenia vo výške 20% za spoluvinu. Znalec ********* v Doplnku č. 2 Znaleckého posudku č. ¬¬**/2018 uvádza, že technickou príčinou nehody bola súčinnosť nesprávnej techniky jazdy vozidla *červené moje auto* (oneskorená reakcia) a nesprávne využívanie komunikácie osobami odstraňujúcimi prekážku na ceste (vozidlo *zelené cudzie auto*). Každý z účastníkov nehodového deja mal možnosť pri správnej technike jazdy, resp. pri správnom využívaní komunikácie dopravnej nehode zabrániť a to nezávisle na konaní druhého účastníka nehody. Súdne trovy ktoré boli tiež mne vykázané vyplatiť, poslal som poisťovne, odpoveď mi dali: K požadovaným trovám konania, ktoré vznikli JUDr. *********** oznamujeme, trovy konania vo výške 1.700 EUR sme nehradili. Zo strany poisťovateľa nedošlo k nesplneniu povinností v podľa §4, ods. 2, písm. c) a § 11, ods. 6, písm. a), b) zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení. Stanovisko sme advokátke zaslali.

  29. marca 2021 v 13:18
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   z ust. § 441 Občianskeho zákonníka, na ktorý poukazujete vyplýva, že ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne; ak bola škoda spôsobená výlučne jeho zavinením, znáša ju sám. Ust. § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. č.381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení stanovuje, že poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení. Zákon však stanovuje aj výnimky, pre ktoré poisťovňa nie je povinná uhradiť celú škodu. Odporúčame Vám dopytovať sa na poisťovni, na základe akého zákonného alebo zmluvného ustanovenia neuhradila celú škodu. Odporúčame tiež Vašu vec prekonzultovať s advokátom vo Vašom okolí, ktorý Vám po predložení všetkých dokladov poskytne riadne právne stanovisko a odporučí Vám ďalší postup.

   2. apríla 2021 v 22:42
 • Anonym

  Do akej doby mi musí okresný súd vytýčiť hlavné pojednávanie pre podmienečné prepustenie?

  27. marca 2021 v 20:56
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   podľa § 415 ods. 4 Trestného poriadku platí, že v prípade, ak je podaný návrh na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, o takomto návrhu súd rozhodne najneskôr do 60 dní odo dňa jeho doručenia, t. j. maximálne v tejto lehote by mal nariadiť aj hlavné pojednávanie. Vo väčšine prípadov sa súdy snažia v tejto lehote rozhodnúť, avšak možno aj vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu sa tieto lehoty posúvajú. Odporúčam Vám preto informovať sa na príslušnom súde,v akom štádiu je Vami podaný návrh na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody.

   29. marca 2021 v 17:00
 • Anonym

  Dobrý deň,
  dostal som predvolanie na políciu vypovedať ako svedok. Vôbec si nie som vedomý, že by som bol svedkom priestupku uvedeného v predvolaní. Môžem odoprieť výpoveď mňa ako svedka? Môžem to urobiť aj telefonicky? Alebo najprv si mám vypočuť od vyšetrovateľa ohľadom akého svedectva mam vypovedať? Nechcem sa dostať do nejakých problémov a ozaj netuším o čo môže ísť. Dakujem

  21. marca 2021 v 18:15
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   v prípade, že ste boli predvolaný na výsluch ako svedok, ste povinný dostaviť sa pred orgán činný v trestnom konaní. Svedok, ktorý bol riadne predvolaný a bez dostatočného ospravedlnenia sa k úkonu nedostaví, môže byť predvedený. V danom prípade Vám preto odporúčam dostaviť sa predmetný výsluch v stanovenom čase, prirčom pred jeho začiatkom Vám vyšetrovateľ uvedie, v akej veci budete vypočutý a tiež Vás poučí o Vašich právach, spýta sa Vás, či ste poučeniu porozumel a tiež či budete vypovedať. V prípade, že by ste uviedli, že vypovedať odmietate, musíte to odôvodniť niektorým z dôvodov, pre ktoré je odmietnutie výpovede podľa zákona možné.

   Ako svedok môžete odoprieť výpoveď iba ak by ste boli v príbuzenskom vzťahu k obvinenému (príbuzný v priamom rade, súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel alebo druh). Ako svedok ste oprávnený odoprieť vypovedať tiež v prípade, ak by ste si výpoveďou spôsobili nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svoju súrodencovi, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou. V ostatných prípadoch ste povinný ako svedok vypovedať.

   25. marca 2021 v 22:12
 • Anonym

  Dobrý deň, prosím o radu ako mám postupovať. Obdržala som predvolanie na španielsky súd (list priamo na mňa, celý v španielčine s kontaktom na advokáta, ktorý ma tam má zastupovať). Zaskočilo ma to, nakoľko so Španielskom nemám nič spoločné, naposledy som tam bola v roku 2018 na letnej dovolenke. Vraj ide o spreneveru (toľko mi preložila pani na Veľvyslanectve SR v Madride). Komunikovala som aj s Ministerstvom spravodlivosti SR- nemajú ma nikde v systéme, že by sa dačo riešilo. Kontaktovala som priamo súd v Španielsku- bez odpovedi. Kontaktovala som právnika, ktorý mi tam bol pridelený- aby mi poskytol bližšie info, pretože nechápem prečo mi to bolo zaslané ani kde zobrali moje osobné údaje. Ten o mne vraj nemal žiadnu info zo súdu a musí zistiť viac, na odpoveď už čakám 3tí týždeň a stále nič neviem, mám byť vraj trpezlivá. Predvolanie je na 15. mája 2021 do mesta Igualady, kde som ani nikdy nebola. Ak sa nedostavím, môžu na mňa vraj vydať aj medzinárodný zatykač. Ďakujem za Vašu odpoveď.

  17. marca 2021 v 10:53
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   španielske právne predpisy nám síce nie sú známe, avšak vo všeobecnosti by sa mala predvolaná osoba dostaviť na základe predvolania na súd. Nakoľko Vám mal byť poskytnutý aj advokát na zastupovanie, práve tento by Vám mal sprostredkovať informácie týkajúce sa predmetnej veci. Keďže samotná cesta do Španielska predstavuje vysoké finančné náklady, poukazujúc tiež na mimoriadnu situáciu týkajúcu sa koronavírusu vo svete, odporúčal by som Vám zaslať na predmetný súd oznámenie, že z dôvodu hospodárnosti konania a z dôvodu ochrany zdravia pred koronavírusom ospravedlňujete svoju neúčasť. Zároveň by som Vám odporučil navrhnúť súdu v Španielsku, aby vykonal Váš výsluch prostredníctvom inštitútu tzv. dožiadania tu na Slovensku v rámci justičnej spolupráce.

   22. marca 2021 v 18:42
 • Anonym

  Dobrý deň,
  som vo vzťahu živnostník živnostník. Bývalá šéfka mi zadržiava už rok výplatu. Poslala som jej faktúru so sumou. Ona ale tvrdí, že ja som jej faktúru už minulého roku dala. Čo si ja nepamätám. Preto som jej poslala faktúru. Celé si to prekrútila tak, že som chcela na ňu spáchať podvod a okradnúť ju o ďalšie peniaze. Podniká niečo proti mne so svojou právnickou. O dva týždne od poslania faktúry som jej vystavila dobropis. Ona ale stále ide riešiť to, že som na ňu urobila podvod. Čo mi hrozí od nej, že som vystavila faktúru navyše, ktorú som aj stornovala? Je toto ozaj trestný čin? Nič som jej neukradla len som chcela pýtať svoju výplatu, ktorú mi ona už rok dlží.

  3. februára 2021 v 14:40
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   o podvod podľa trestného zákona pôjde v prípade, ak páchateľ na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu (viac ako 266,00 EUR). Ide o úmyselný trestný čin, t. j. v danom prípade by bolo nutné preukázať, že ste mali úmysel uviesť živnostníčku do omylu a týmto spôsobom sa obohatiť. Pokiaľ sa skutočne stalo, že faktúra bola duplicitne vystavená v jednom zdaňovacom období, pričom daňová povinnosť mala vzniknúť len raz, na základe vyhotovenej opravnej faktúry (storna) môžete uvedený postup zhojiť.
   Zároveň uvádzam, že pokiaľ Vám dlžník neuhradil v lehote splatnosti vystavenú faktúru, odporúčam Vám zaslať dlžníkovi upomienku alebo predžalobnú výzvu na zaplatenie. Ak dlžník faktúru neuhradí ani v dodatočnej určenej lehote, môžete svoj nárok uplatniť prostredníctvom návrhu na vydanie platobného rozkazu cez súd.

   5. februára 2021 v 14:26
 • Anonym

  Dobrý deň . Prosím o radu ohľadom tragickej nehody môjho syna,ktorý zahynul vo vozidle ako spolujazdec.Vodic prekročil v obci povolenú rýchlosť o 46km,nafúkal 1.46 promile.Teraz sa chce dohodnúť s prokurátorom o vine a treste.Nakolko poznám vlyv jeho rodiny na vyšetrovanie obávam sa že aj dohoda s prokuratorom bude ovplyvnená obžalovaným.Chcem sa spýtať či môžem sa ako rodič zosnulého syna .kde v spise figurujem ako poškodený,odvolať proti rozhodnutiu okresného prokurátora prípadne či môžem podať podnet na krajskú prokuratúru na preverenie spisu prípadne rozhodnutia prokurátora.Dakujem

  1. januára 2021 v 22:27
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   pokiaľ v predmetom trestnom konaní vystupujete v pozícií poškodeného máte v zmysle trestného poriadku právo nahliadať do spisu. Zároveň uvádzam, že podľa § 210 trestného poriadku máte ako poškodený právo kedykoľvek v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania žiadať prokurátora, aby bol preskúmaný postup policajta, najmä aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky vo vyšetrovaní. Prokurátor je následne povinný žiadosť preskúmať a o výsledku žiadateľa upovedomiť.
   Pokiaľ v rámci trestného konania dôjde k uzatvoreniu dohody o vine a treste medzi obvineným a prokurátorom, túto dohodu ešte bude musieť schváliť súd na verejnom zasadnutí. V prípade, že súd dohodu schváli, vydá rozsudok. Poškodený však môže podať odvolanie iba pre nesprávnosť výroku o náhrade škody, ktorú si uplatnil v rámci trestného konania. Poškodenému v rámci trestného konania neprináleží právo ovplyvňovať uložený trest a ťažisko oprávnení poškodeného sa týka výlučne náhrady škody, ktorá mu bola spôsobená.

   25. januára 2021 v 16:15
 • Anonym

  Dobrý deň. Chcela by som vás poprosiť o radu. Snúbenec dostal 6 mesiacou vo väzení kvôli nedoplatkom vo výživnom a chcela by som sa spýtať kedy môže požiadať o podmienečné prepustenie či až po 3 mesiacoch alebo už teraz v decembri? Lebo keď sme sa boli pýtať na súde tak tam povedali že už teraz v decembri lebo to trvá 60 dní kým určia pojednávanie a polovicu trestu bude mať na konci januára. Ďakujem za odpoveď.

  13. decembra 2020 v 19:35
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   v zmysle § 66 ods. 1 Tr. zák. súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojim správaním preukázal polepšenie a možno od neho očakávať, že povedie riadny život, a ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone polovice nepodmienečného trestu odňatia slobody. O návrhu by mal súd rozhodnúť v lehote 60 dní od podania návrhu. Dôležité v danom prípade je, aby v čase, keď bude súd rozhodovať o Vašom návrhu, už snúbencovi uplynula polovica uloženého trestu. V danom prípade nie je možné odhadnúť, ako rýchlo súd nariadi termín pojednávania, preto je bežné, že takýto návrh sa podáva 1-2 týždne pred uplynutím polovice trestu.

   V prípade, ak by ste potrebovali, na našej webovej stránke, v časti vzory zmlúv a podaní z trestného práva nájdete aj vzor návrhu na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody.

   26. decembra 2020 v 16:04
 • Anonym

  Koľko stoji vypracovanie tlačivá na podmienečne prepustenie?

  10. decembra 2020 v 18:39
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   cena vypracovania žiadosti o podmienečné prepustenie sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho prípadu. Najlepšie je kontaktovať svojho advokátka, respektíve advokáta, ktorého si vyberiete, a on Vám následne vopred vyúčtuje približnú cenu. Pokiaľ máte záujem o naše služby, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru umiestneného na našej webstránke prípadne na advokat@banos.sk

   12. januára 2021 v 16:00
 • Anonym

  Dobrý deň,chcel by som sa opýtať,zároveň poprosiť o radu,som podmienečne odsúdený za prečin porušovania domovej slobody,súd mi uložil podmienečný trest 3 roky na 28 mesiacou. Lenže túto podmienku som porušil iným prečinom,a to krádežou. Súd ma v rýchlom konaní poslal do väzby,na čo som podal sťažnosť. Po 3 týždňoch ma z väzby prepustili s tým že som stíhaný na slobode,a teraz v decembri budem mať opäť súd (keďže ma v rýchlom konaní neodsúdili). Po prepustení z väzby som sa vrátil k riadnemu životu,som zamestnaný,mám kde bývať,dokonca aj môj zamestnávateľ je ochotný sa za mňa zaručiť že budem viesť riadny a usporiadaný život. Je v mojom prípade možné že by mi súd navýšil podmienku? Prípadne nariadil alternatívny trest v podobe aktivačných prác,finančného trestu a podobne,plus nariadil probačno mediačný dohľad? Som ochotný pristúpiť na aký koľvek iný trest,len nech ma neodsúdia nepodmienečne,lebo 28 mesiacou (podmienka) plus trest za tento skutok (krádež od 6mes. do 3rok) je podľa môjho názoru neprimerane veľa,v podstate za hlúposť,ktorú som úprimne oľutoval,nikomu som neublížil,a škoda bola 13€. Za vašu odpoveď a zároveň radu vám vopred veľmi pekne ďakujem.

  3. decembra 2020 v 21:21
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   v danom prípade bude súd rozhodovať najskôr o vine a treste za trestný čin krádeže. Keďže ste spáchali trestný čin v skúšobnej dobe, súd by už mal podľa 49 ods. 2 Trestného zákona ukladať nepodmienečný trest odňatia slobody. V danom prípade Vám odporúčam poukázať na Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2Tdo/11/2015 zo dňa 24.02.2015, ktorý sme aplikovali aj v našej praxi, a podľa ktorého aj keď obvinený spáchal trestný čin počas skúšobnej doby podmienečného odsúdenia za iný úmyselný trestný čin, ustanovenie § 49 ods. 2 Tr. zák., nie je možné chápať ako príkaz na uloženie trestu odňatia slobody bez podmienečného odkladu jeho výkonu namiesto uloženia iného prípustného druhu trestu, alebo popri inom prípustnom druhu trestu. Ak nastanú okolnosti uvedené v § 49 ods. 2 Tr. zák, sud môže uložiť trest povinnej práce, ak sú zároveň splnené podmienky uvedené v § 54 Tr. zák, a ak je taký trest primeraný. V takom prípade súd neuloží trest odňatia slobody. V nadväznosti na uvedené Vám odporúčam na hlavnom pojednávaní poukázať na predmetné uznesenie a tiež na to, že ste zamestnaný a vediete riadny život. Na pojednávaní môžete tiež predložiť v písomnej forme záruku Vášho zamestnávateľa. V rámci záverečného návrhu požadujete uloženie trestu povinných prác, peňažného trestu alebo trestu domáceho väzenia spolu s dohľadom probačného a mediačného úradníka.
   Následne však súd, ktorý vydal rozsudok za prečin porušovania domovej slobody, bude ešte skúmať, či ste sa v skúšobnej dobe osvedčili /za predpokladu, že sa takéto konanie ešte neuskutočnilo/. Podľa § 50 ods. 4 Trestného zákona je možné, aby podmienečné odsúdenie nebolo premenené na nepodmienečné. Ide výnimočne o situácie, kedy môže ponechať v platnosti podmienečné odsúdenie a ustanoviť nad odsúdeným probačný dohľad, uložiť primerané povinnosti a obmedzenia alebo primerane predĺžiť skúšobnú dobu, najviac o 2 roky.

   21. januára 2021 v 15:58
 • Anonym

  Dobry den, Minuleho roku som spoznala na socialnich sietach muza cudzinca, ktory tvrdi ze pracuje pre OSN ako lekar, zo zaciatku sme si len pisali a po niekolkych mesiacoch zacal odomna pytat peniaze pre knihy pre syna a ze mi vsetko vrati. Bol velmi presvedcivy tak som mu pozicala peniaze nato o niekolko mesiacov mi povedal ze mi chce vratit peniaze a ze mi vytvara ucet kde mi vlozil peniaze aby som si ich previedla na svoj ucet no zatajil mi poplatok za prevod, ktory odo mna banka ziadala, kde som im povedala ze je to podvod a vtedy zacalo vydieranie z jeho strany. Najprv začal mi posielat dokumenty aby som podpisala zeby neprisiel o peniaze, ktore som nepodpisala tak ma zacal vydierat ze ublizi mojej rodine ak mu neposlem peniaze aby opustil krajinu v ktorej sa nachadza tak som mu zo strachu poslala nejake peniaze no tie mu nikdy nestacili a vzdy si vymyslal ine vyhovorky, ked uz som nechcela posielat peniaze tak stiahol k mojej fotke nejake intimne fotky z internetu a zacal ma vydierat ze ich posle celej mojej rodine a znici mi zivot ak mu neposlem peniaze. Ked som mu povedala ze to dam na policiu, vysmial ma ze jemu policia neurobi nic. Preto sa pytam ci vie riesit policia aj vydieranie cudzincom, alebo to nema zmysel ani podavat na policiu. Prosim pomozte mi poradit, aky dalsi postup by som mala urobit. Dakujem

  14. novembra 2020 v 10:59
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   Trestný zákon platný v Slovenskej republike sa vzťahuje aj na dištančné trestné činy, ktoré boli spáchané cudzincom, ale následok trestného činu má dosah na územie Slovenskej republiky. Vami opísané konanie môže napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu vydierania podľa § 189 Trestného zákona, ktorého sa dopustí ten, kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel.V prvom rade Vám odporúčam, aby ste si tohto muža zablokovali na sociálnych sieťach a prípadne, ak má prístup k Vašim účtom v banke alebo na e-mail, tak si zmeňte heslá a oboznámte o tom svoju banku a ľudí, ktorých tento muž vo Vašom mene kontaktoval. Tohto muža už radšej nekontaktujte a neodpovedajte mu na jeho správy. Odporúčame tiež uchovať si konverzácie s týmto mužom, ktoré budú slúžiť ako dôkaz. Predmetné konanie môžete nahlásiť na polícii, ktorá vykoná ďalšie kroky, ktorými sa pokúsi odhaliť tohto muža, a následne ho sankcionuje za jeho konanie.

   24. novembra 2020 v 22:05

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.