Nevyplatená mzda a náhrada škody – otázky a odpovede

Nevyplatená mzda a náhrada škody – otázky a odpovede

 • Anonym

  Dobrý deň, mám ako zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer nárok na náhradu mzdy? Ďakujem

  15. augusta 2022 v 11:32
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, podľa § 69 ods. 4 Zákonníka práce zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

   17. augusta 2022 v 11:58
 • Anonym

  Dobrý deň, prosím Vás vedeli by ste mi poradiť, ako mám riešiť situáciu pokiaľ mi zamestnávateľ nevyplatil mzdu?

  2. júla 2022 v 11:13
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v prípade, že zamestnávateľ je so zaplatením mzdy v omeškaní máte viacero možností ako postupovať. V prvom rade odporúčame zamestnávateľovi zaslať predžalobnú výzvu a žiadať mzdu doplatiť s upozornením, že v opačnom prípade sa budete domáhať výplaty mzdy súdnou cestou. Pokiaľ mimosúdna cesta nebude úspešná a zamestnávateľ Vám mzdu nevyplatí, môžete podať žalobu na súd a žiadať vyplatenie mzdy a úroky z omeškania, podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214 Trestného zákona, a taktiež môžete podať podnet na Inšpektorát práce. V prípade nevyplatenia mzdy môžete okamžite skončiť pracovný pomer, pokiaľ je zamestnávateľ v omeškaní s výplatou mzdy a iných mzdových nárokov najmenej 15 dní od ich splatnosti.

   6. júla 2022 v 18:24

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.