Termín konzultácie

Osobnú konzultáciu prípadne inú právnu pomoc máte možnosť  s nami dohodnúť vo veľmi krátkom čase aj po vyplnení niektorej z nižšie uvedených možností.

    Typ konzultácie *
    Uveďte dátum a časové rozmedzie, ktoré Vám najviac vyhovuje.