Naše úspechy

Na podklade nami podaného návrhu podľa § 363 Tr. por. Generálny prokurátor SR zbavil klienta obvinenia. Obvinenie bolo zrušené pre nedostatočne zistený skutkový stav veci a rovnako tak pre nepreukázanie subjektívnej stránky (úmysel) skutkovej podstaty trestného činu.

Generálny prokurátor zrušil klientovi obvinenie

Nemocnica pochybila pri pôrode! Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nám dal za pravdu! Zdravotná starostlivosť nebola pacientke poskytnutá správne.

Rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Ústavný súd vyhovel sťažnosti Nového Času! Právo na slobodu prejavu denníka bolo porušené. Ústavný súd nám dal za pravdu. Aj to je jeden z prípadov, kedy sa po neúspechu na okresnom a krajskom súde oplatí bojovať ďalej.

Ústavný súd vyhovel našej sťažnosti

Inšpektorát práce udelil vysokú pokutu za nelegálne zamestnávanie. Krajský súd s tým nesúhlasil a nezákonné rozhodnutie inšpektorátu o pokute zrušil.

nase_uspechy_-_3._inspektorat

Nie vždy sa oplatí kývnuť prokurátorovi na dohodu o vine a treste. S výškou trestu navrhnutou prokurátorom sme nesúhlasili, súd napokon upustil od potrestania obvineného.

Nesúhlas s dohodou o vine a treste.pdf

Krajský súd vyhovel nášmu odvolaniu a zastavil dražbu nehnuteľnosti, aj keď klienti podpísali zmluvu o zriadení záložného práva. Ďalší z prípadov, kedy sa po neúspechu na prvostupňovom súde oplatilo bojovať ďalej.

krajsky_sud_zastavil_drazbu_nehnutelnosti.pdf

Krajský súd vyhovel našej žalobe, ktorou sme namietali nezákonnosť postupu a konania inšpektorátu práce. Rozsudok o zrušení protokolu inšpektorátu je ďalším príkladom úspešného boja v prípadoch, kedy považujete postup a konanie inšpektorátu práce za nezákonné.

inspektorat_prace_postupoval_pri_setreni_a_vypracovani_protokolu_nezakonne.pdf

Súdy nám dali za pravdu. Keď alkohol a nezáujem predčia rodičovskú starostlivosť, nemožno hovoriť o materinskej láske. Už dávno neplatí, že dieťa patrí matke a otcovia majú Súdy to povedali jasne, vydediť potomka možno iba z jedného z dôvodov uvedených v zákone! A tento dôvod musí existovať už v čase pred prejavom poručiteľovej vôle v listine o vydedení! Inak je vydedenie neplatné.

vydedenie_bolo_nezakonne_dovody_na_vydedenie_neboli_dane.pdf

Súdy nám dali za pravdu. Keď alkohol a nezáujem predčia rodičovskú starostlivosť, nemožno hovoriť o materinskej láske. Už dávno neplatí, že dieťa patrí matke a otcovia majú len nízku šancu získať ho do svojej starostlivosti. Nie, ak je to v najlepšom záujme dieťaťa.

uznesenie_-_okresny_sud_galanta.pdf

Krajský súd zrušil protokol, ktorý vydal inšpektorát práce a prezumoval, že kým sa nerozhodne o neplatnosti skončenia pracovného pomeru, inšpektorát nemôže konštatovať porušenie povinnosti zamestnávateľa vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy, keď pracovný pomer stále trvá. Klientovi by inak v následnom správnom konaní hrozila pokuta až do výšky 100.000,- eur!

nezakonny_protokol_inspektoratu_prace_mohol_vyjst_zamestnavatela_pekne_draho.pdf