Blog

Ako získať prechodný pobyt za účelom štúdia

Mnoho cudzincov považuje Slovensko za atraktívnu krajinu pre život ako aj pre štúdium a preto sa väčšina rozhodne, že tu zostanú aj v budúcnosti. Naša krajina má vynikajúce školy, ktoré majú vysoké štandardy a vedia ponúknuť pridanú hodnotu skrz ktorým sem prichádzajú študenti zo zahraničia. Ak ste cudzinec, ktorý plánuje tu študovať, poradíme Vám ako rýchlejšie a efektívnejšie vybaviť prechodný pobyt za...

Ako získať prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny

Ste cudzincom, ktorý má na Slovensku prechodný pobyt a chceli by Ste mať svoju rodinu na blízku? Prechodný pobyt sa dá zariadiť v rôznych formách a jednou z nich je pobyt za účelom zlúčenia rodiny.Nižšie uvedené informácie ohľadne žiadosti a obnovenia pobytu Vám zaručene urýchlia a zjednodušia vybavovanie prechodného pobytu na našom území. Komu je možné prideliť prechodný pobyt? Z hľadiska prechodného pobytu...

Uzavretie manželstva s cudzincom na území Slovenskej republiky

Uzavretie manželstva s cudzincom je dnes stále častejšie, vďaka globalizácii a mobility ľudí po celom svete. Tento trend prináša so sebou nové výzvy aj možnosti pre páry, ktoré sa rozhodnú pre takýto vzťah. Ak sa rozhodnete uzavrieť manželstvo s cudzincom na Slovensku, je dôležité mať informácie o právnych postupoch a výzvach, ktoré s tým súvisia....

Podnikanie cudzincov na území Slovenskej republiky

Cudzinec môže vykonávať podnikateľskú činnosť na Slovensku za istých podmienok ako slovenská fyzická alebo právnická osoba. Problematika podnikania cudzincov nie je špeciálne upravená v samostatnej právnej úprave, ale na podnikanie cudzincov sa vzťahuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako i zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších...

Azyl – všetko, čo o ňom potrebujete vedieť

V súčasnej dobe je migrácia a utečenecká kríza závažným globálnym problémom. Tisíce ľudí sa rozhodujú opustiť svoje domovy kvôli vojnám, prenasledovaniu, násiliu a iným nebezpečným podmienkam. Pre mnohých z nich je azyl poslednou možnosťou, ako nájsť ochranu a bezpečie. Slovensko, ako člen Európskej únie a signatár Medzinárodného dohovoru o ochrane utečencov, je zaviazané poskytovať azyl...

Zdravotná starostlivosť štátnych príslušníkov Ukrajiny

Ste štátnym príslušníkom Ukrajiny a prichádzate na územie Slovenskej republiky? Máte zdravotné problémy a neviete, či máte nárok na zdravotnú starostlivosť? Poprípade ste zamestnávateľ, ktorý potrebuje zamestnať štátneho príslušníka Ukrajiny a nevie aké povinnosti voči zdravotnej poisťovni musí splniť? Z dôvodu vojnového konfliktu mnoho štátnych príslušníkov Ukrajiny prichádza na územie Slovenskej republiky.  Štátny príslušníci Ukrajiny nepotrebujú na vstup na územie...

Zamestnanie Ukrajincov a cudzincov po získaní statusu dočasného útočiska

Udelenie práce na Slovensku je úzko späté s formami legálneho pobytu. Pokiaľ sa chcete zamestnať na území Slovenskej republiky je potrebné aby bola splnená aspoň jedna z foriem legálneho pobytu, a to buď prechodný pobyt cudzinca, trvalý pobyt cudzinca, dočasné útočisko (tolerovaný pobyt) alebo azyl. V danom článku sa budeme bližšie venovať forme dočasného útočiska. Novelizácia...

Žijete v zahraničí? Váš rozvod môže byť komplikovanejší.

V dnešnej dobe odchod Slovákov do zahraničia neustále narastá. S danou skutočnosťou úzko súvisí aj vznik manželstiev, v ktorých nachádzame cudzí prvok. Pri uzatváraní manželstva nikto nemyslí nato, že dané manželstvo môže raz skončiť rozvodom. Je možné aby nám tento cudzí prvok v prípade rozvodu manželstva skomplikoval život? Odchod do zahraničia za iným životom sa stal dostupnejším širokej verejnosti. Dostupnejšou sa stala táto...

Návrh na rozvod a jeho právne náležitosti

Máte s Vašim manželom alebo manželkou problémy v manželstve? Premýšľate nad návrhom na rozvod, no neviete ako nato? Trápia vás otázky, kedy súd rozvedie manželstvo, čo má návrh na rozvod manželstva obsahovať, prípadne ako upraviť vzťahy k maloletým deťom? Rozvod manželstva je upravený v piatej hlave zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine. Súd môže v zmysle zákona rozviesť...

Doba uchovávania kamerových záznamov sa sprísnila

Pokiaľ vo svojej spoločnosti plánujete zaviesť kamerové systémy, prípadne tieto už používate, musíte si byť vedomý toho, aké povinnosti Vám z toho vyplývajú. Mnoho prevádzkovateľov plánuje zaviesť vo svojej spoločnosti kamerové systémy, no neuvedomujú si problémy, ktoré môžu nastať nesplnením zákonných požiadaviek. Podmienky prevádzkovania kamerového systému sú upravené nielen v tzv. Nariadení GDPR, ale taktiež aj v...