Blog

Zdravotná starostlivosť štátnych príslušníkov Ukrajiny

Ste štátnym príslušníkom Ukrajiny a prichádzate na územie Slovenskej republiky? Máte zdravotné problémy a neviete, či máte nárok na zdravotnú starostlivosť? Poprípade ste zamestnávateľ, ktorý potrebuje zamestnať štátneho príslušníka Ukrajiny a nevie aké povinnosti voči zdravotnej poisťovni musí splniť? Z dôvodu vojnového konfliktu mnoho štátnych príslušníkov Ukrajiny prichádza na územie Slovenskej republiky.  Štátny príslušníci Ukrajiny nepotrebujú na vstup na územie...

Zamestnanie Ukrajincov a cudzincov po získaní statusu dočasného útočiska

Udelenie práce na Slovensku je úzko späté s formami legálneho pobytu. Pokiaľ sa chcete zamestnať na území Slovenskej republiky je potrebné aby bola splnená aspoň jedna z foriem legálneho pobytu, a to buď prechodný pobyt cudzinca, trvalý pobyt cudzinca, dočasné útočisko (tolerovaný pobyt) alebo azyl. V danom článku sa budeme bližšie venovať forme dočasného útočiska. Novelizácia...

Žijete v zahraničí? Váš rozvod môže byť komplikovanejší.

V dnešnej dobe odchod Slovákov do zahraničia neustále narastá. S danou skutočnosťou úzko súvisí aj vznik manželstiev, v ktorých nachádzame cudzí prvok. Pri uzatváraní manželstva nikto nemyslí nato, že dané manželstvo môže raz skončiť rozvodom. Je možné aby nám tento cudzí prvok v prípade rozvodu manželstva skomplikoval život? Odchod do zahraničia za iným životom sa stal dostupnejším širokej verejnosti. Dostupnejšou sa stala táto...

Návrh na rozvod a jeho právne náležitosti

Máte s Vašim manželom alebo manželkou problémy v manželstve? Premýšľate nad návrhom na rozvod, no neviete ako nato? Trápia vás otázky, kedy súd rozvedie manželstvo, čo má návrh na rozvod manželstva obsahovať, prípadne ako upraviť vzťahy k maloletým deťom? Rozvod manželstva je upravený v piatej hlave zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine. Súd môže v zmysle zákona rozviesť...

Doba uchovávania kamerových záznamov sa sprísnila

Pokiaľ vo svojej spoločnosti plánujete zaviesť kamerové systémy, prípadne tieto už používate, musíte si byť vedomý toho, aké povinnosti Vám z toho vyplývajú. Mnoho prevádzkovateľov plánuje zaviesť vo svojej spoločnosti kamerové systémy, no neuvedomujú si problémy, ktoré môžu nastať nesplnením zákonných požiadaviek. Podmienky prevádzkovania kamerového systému sú upravené nielen v tzv. Nariadení GDPR, ale taktiež aj v...

Bujaré párty a orgie – súd zveril dieťa otcovi

Úloha materstva, v ktorej je zdôraznená nenahraditeľnosť materinskej lásky a tiež opatery, pochádza zrejme z čias, keď pre ženy nebol taký prístupný alkohol ako je tomu dnes... Jedným z hlavných kritérií pre zverenie dieťaťa jednému z rodičov je aktuálne hlavne starostlivosť na základe toho, ktorý z rodičov poskytuje akú mieru starostlivosti. Našťastie. Od každej ženy, ako prírodou predurčenej bytosti k materstvu, sa po narodení,...

Matka opustila dcéru, aj tak však nechcela, aby bola zverená do starostlivosti otca

Nezriedka sa stáva, že jeden z partnerov, či rodičov spoločného dieťaťa sa ešte počas trvania vzťahu zamiluje do niekoho iného. Rozhodne sa tomu prispôsobiť plány svojej budúcnosti, a tie s aktuálnym partnerom nepočítajú. Čo však, ak vo víziách rodiča odrazu nefiguruje ani vlastné dieťa? Plány šité horúcou ihlou alebo keď hnev nie je dobrý radca V podobnom príbehu hral jednu z hlavných...

Chcel oklamať poisťovňu, spáchal poisťovací podvod. Čo ho prezradilo?

Množstvo poisťovacích podvodov neustále narastá. Je tomu tak pravdepodobne z dôvodu vidiny ľahko získaných peňažných prostriedkov. Kreativita páchateľom nechýba ani v tejto oblasti. Poisťovacie podvody sa týkajú nie len životného, ale aj neživotného poistenia. Nekalé konanie páchateľov v oblasti neživotného poistenia sa týka najmä podvodov, kde hrajú hlavnú úlohu motorové vozidlá. Ide najmä o nafingované dopravné nehody alebo prípady, keď...

Súd zveril autistické dieťa otcovi

Dva mladí ľudia, ktorí majú pred sebou dobre vyvíjajúcu sa kariéru, počas dlhodobého vzťahu prirodzene po čase začnú túžiť po založení si vlastnej rodiny. Mladému páru, ktorí sú hlavnými aktérmi tohto článku sa to napokon aj podarilo a tak sa onedlho tešili z vytúženého syna. Kde vznikol problém? Zo začiatku nenasvedčovalo nič tomu, že by rodinnú pohodu mohlo narušiť...

Starosta uložil likvidačnú pokutu za stavbu bez stavebného povolenia, klient s odvolaním uspel

Množstvo ľudí sníva o stavbe rodinného domu. Častokrát naň musia dlhý čas šetriť každé euro. Nehovoriac o tom, že pred uskutočnením samotnej výstavby na nich čaká veľký kolotoč byrokracie. Klient – stavebník pred začatím výstavby rodinného domu podal v obci jeho trvalého pobytu, ktorá je príslušným stavebným úradom, žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Stavebný úrad ho neskôr požiadal o doplnenie...