Daňové právo

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. Vám poskytne komplexné právne služby v oblasti daňového práva, v rámci ktorých zastupuje klientov pri daňovej kontrole pred príslušným správcom dane, ako aj pred orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi pre vybrané daňové trestné činy.

V rámci daňového práva pre Vás advokátska kancelária zabezpečí najmä:

 • zastupovanie vo vyrubovacom konaní, v konaní o daňových deliktoch, a to pred správcom dane a pred súdmi
 • zastupovanie klientov pri daňových kontrolách, miestnom zisťovaní a ústnom pojednávaní
 • vypracovanie vyjadrení k oboznámeniam s výsledkami z daňovej kontroly
 • vypracovanie vyjadrení k protokolom z daňovej kontroly
 • vypracovanie odvolaní k rozhodnutiam o vyrubení rozdielu dane z príjmov alebo dane z pridanej hodnoty
 • vypracovanie odvolaní k rozhodnutiam o uložení pokuty za uplatnenie nadmerného odpočtu DPH
 • vypracovanie námietok voči výzve na zaplatenie daňového nedoplatku
 • vypracovanie správnych žalôb proti rozhodnutiam Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky
 • vypracovanie kasačných sťažností na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky
 • vypracovanie ústavných sťažností na Ústavný súd Slovenskej republiky
 • vypracovanie sťažností na Európsky súd pre ľudské práva
 • a mnohé ďalšie

Mohlo by Vás zaujímať:

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. poskytuje v oblasti daňového práva bezplatné právne poradenstvo prostredníctvom svojej online poradne, a to formou odpovedí na zverejnené otázky na nasledovnom linku poradňa.

O našich konkrétnych úspechoch v oblasti daňového práva si môžete prečítať na nasledovnom linku: naše úspechy.

Máte záujem o bližšie informácie?