Riadna príprava dieťaťa na styk s otcom – otázky a odpovede

Riadna príprava dieťaťa na styk s otcom – otázky a odpovede

 • Eva

  Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať. Máme šesťročnú dcéru a s otcom dieťaťa sa nevieme zhodnúť na úprave styku. Ako máme postupovať? Ďakujem.

  28. augusta 2022 v 9:05
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pokiaľ sa rodičia na realizácii rodičovských práv nedohodnú, je nevyhnutné, aby v tejto otázke rozhodol súd, ktorý vždy prihliada na najlepší záujem dieťaťa. Súd musí zohľadniť vždy skutočnosť, že obaja rodičia majú právo na osobnú starostlivosť o dieťa.

   29. augusta 2022 v 19:17
 • Anonym

  Dobrý deň, prosím Vás bývalá manželka mi bráni v styku s mojou dcérou. Pred pol rokom bolo ešte všetko v poriadku, no od tej doby mi bezdôvodne bráni vídať dcéru. Vedeli by ste mi poradiť ako mám postupovať? Ďakujem pekne.

  8. júla 2022 v 11:03
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pokiaľ Vám manželka bezdôvodne bráni v styku s Vašou dcérou je možné, aby ste podali na súd návrh na úpravu rodičovských práv a povinností. Úprava styku s maloletým dieťaťom je upravená v § 25 zákona č. 36/2005 o rodine. V rámci tohto konania bude styk s dieťaťom upravený. Ak by nastala situácia, že aj napriek vydanému rozhodnutiu by Vám bolo bránené v styku s Vašou dcérou, tak máte právo obrátiť sa na súd s návrhom na výkon rozhodnutia.

   10. júla 2022 v 18:18
 • Pavol Bokor

  Dobrý deň, môže matka zakázať otcovi vidieť alebo sa stýkať s deťmi aj v prípade, keď otec má veľký záujem jej pomôcť s výchovou detí? Ak nie, ako pokračovať zákonným spôsobom, aby som sa ja, ako otec detí nedostal do problémov?

  21. februára 2022 v 22:23
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,

   matka Vášho spoločného dieťaťa Vám nemôže bezdôvodne brániť v styku s maloletým dieťaťom, pokiaľ nedošlo k obmedzeniu výkonu Vašich rodičovských práv súdnym rozhodnutím.

   Podľa § 36 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. Zákona o rodine: „Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.6) Ustanovenia § 24, § 25 a 26 sa použijú primerane.“

   V prípade, ak Vám matka maloletého dieťaťa bráni v riadnom styku, je na mieste podať na súd návrh na úpravu rodičovských práv a povinností, kde súd po zhodnotení všetkých relevantných dôkazov a dôvodov rozhodne o rozsahu styku otca s maloletým dieťaťom. V prípade, ak by matka maloletého dieťaťa bránila v styku otca s maloletým dieťaťom aj napriek už vydanému rozhodnutiu súdu, potom máte právo na súdny výkon rozhodnutia. Ak by matka nerešpektovala ani súdny výkon rozhodnutia, bolo by možné navrhnúť i zmenu zverenia maloletého dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti.

   3. marca 2022 v 14:42
 • Anonym

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môže otec zakázať vidieť syna matke a vyhrážať sa s tým, že ak nezaplatím dlžné výživné, môjho syna neuvidím?

  26. januára 2021 v 9:22
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   plnenie vyživovacej povinnosti nie je naviazané na právo druhého rodiča stýkať sa s dieťaťom. Pokiaľ Vám otec neumožňuje vídať dieťa, resp. realizovať s týmto styk v zmysle právoplatného súdneho rozhodnutia, určite sa obráťte na kolízneho opatrovníka, prípadne s návrhom na výkon rozhodnutia priamo na súd. Otázku plnenia vyživovacej povinnosti voči dieťaťu však v žiadnom prípade neodporúčam podceňovať, a to nielen z hľadiska zabezpečenia potrieb dieťaťa, nakoľko výživné má prednosť pred inými výdavkami rodiča, ale i z dôvodu, že sa neuhradením výživného vystavujete riziku trestného stíhania. V zmysle ustanovenia § 207 ods. 1 Trestného zákona platí, že „Kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Pokiaľ si preto vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu riadne neplníte, otec je oprávnený v tejto veci podať trestné oznámenie, rovnako tak návrh na vykonanie exekúcie, ktorým má právo vymáhať dlžné výživné.

   27. januára 2021 v 23:14
 • Anonym

  Ahoj ja mam taky isty problem ze mi synov otec vyvolava a neviem si dat rady ked nedviham vyhraza sa mi nedviham lebo ho stale vypocuva kde je s kym je kam ideme je to chore takto sliedit a pritom sa sam o dieta nestara ani nezaujima

  30. septembra 2016 v 9:50
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, rodičovské práva, a to právo na styk s dieťaťom ako aj na informácie o ňom patria obom rodičom, vo Vašom prípade odporúčam porozprávať sa s otcom dieťaťa, pokúsiť sa vec riešiť zmierom. Ako ďalšiu možnosť, pokiaľ Vaše kroky neprinesú očakávaný výsledok, odporúčam obrátiť sa na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny, kde Vám odborníci úradu môžu poskytnúť súčinnosť, nakoľko otec dieťaťa so svojim správaním sa Vás obťažuje ale napriek tomu ste ochotná s ním spolupracovať ohľadom starostlivosti o dieťa. Ak s otcom dieťaťa sa neviete dohodnúť, odporúčam podať návrh na úpravu styku rodiča s maloletým dieťaťom. Súd pri rozhodovaní tiež prihliadne na vyjadrenia psychológa a pracovníkov úradu práce. Zákon o rodine tiež umožňuje súdu zakázať, prípadne obmedziť styk rodiča s dieťaťom, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa. Pokiaľ situácia bude neznesiteľná, existuje ešte možnosť podať na otca dieťaťa trestné oznámenie (oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin) pre podozrenie zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania, ale to len v prípade, ak sú naplnené znaky tohto trestného činu.

   1. októbra 2016 v 18:46
 • Anonym

  Srdečne pozdravujem, nie sme rozvedení, no už 6. rokov žijeme oddelene. Kvôli dcére (12), však cez týždeň na cca tri dni bývam aj v našom spoločnom byte. Bolo by možné považovať za striedavú osobnú starostlivosť ak by sme po rozvode takto „fungovali“ aj naďalej a dcérku som mal navyše každý druhý víkend? Byt mám 70 km od spoločného bydliska v malom mestečku. Chcem podať návrh na rozvod, bojím sa však, že dcéru budem vidieť raz za dva týždne cez víkend. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

  22. augusta 2016 v 19:45
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pokiaľ sú obidvaja rodičia dieťaťa spôsobilí ho vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa aj do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov za predpokladu, že to musí byť v záujme dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa. Treba uviesť tiež, že napríklad vzdialenosť bydliska rodičov je často prekážkou rozhodnutiu o nariadení striedavej starostlivosti, a to najmä z dôvodu prípravy dieťaťa na jeho budúce povolanie, pretože nie je možné, aby dieťa navštevovalo každý mesiac inú školu. Súdy pri nariaďovaní striedavej starostlivosti ďalej skúmajú aj prístup rodiča k dieťaťu. Pokiaľ sa rodičia nedohodnú, je potrebné v súdnom konaní navrhnúť dokazovanie znalcom (psychológom), ktorý je schopný sa kvalifikovane vyjadriť k otázke, či je vhodné, aby dieťa bolo zverené do striedavej starostlivosti.

   25. augusta 2016 v 14:23

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.