Obťažovanie a vyhrážky – problémy s expartnerom – otázky a odpovede

Obťažovanie a vyhrážky – problémy s expartnerom – otázky a odpovede

 • Anonym

  Potreboval by som vediet pri akej skode sa jedna o priestupok a pri akej o tresny cin v Rakusku.dakujem.Po zodpovedani mojej otazky , mam zaujem o Vase pravnicke sluzby.

  19. októbra 2020 v 14:15
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň,
   v zmysle ust. § 242 Rakúskeho trestného zákonníka, Strafgesetzbuch (StGB), sa pre vznik trestnoprávnej zodpovednosti za spáchanie trestného činu krádeže nevyžaduje spôsobenie škody, nakoľko toto ustanovenie hovorí, že každý, kto odoberie hnuteľný majetok inej osobe od inej osoby s úmyslom nezákonne si tento majetok privlastniť pre seba alebo pre tretiu osobu, potrestá sa odňatím slobody až na päť rokov alebo peňažným trestom. Dodáva sa, že aj pokus o krádež je trestný.

   15. novembra 2020 v 11:12
 • Anonym

  Prosim vas, dostala som predvolanie na sud ,ako svedok.Som slobodna mamicka a mam 4 mesacnu dceru.Nemam s kym nechat svoju dceru, mozem sa ospravedlnit tym ze som na materskej dovolenke?co by som mala uviest ako ospravedlnenie. Dakujem krasne za odpoved.

  15. apríla 2020 v 8:11
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, podľa civilného sporového poriadku platí, že pokiaľ súd nariadi výsluch svedka, každá fyzická osoba je povinná dostaviť sa na predvolanie na súd a vypovedať ako svedok. Súd svedka poučí o jeho povinnosti vypovedať pravdu a nič nezamlčovať, o trestnoprávnych následkoch krivej výpovede a o jeho práve odoprieť výpoveď. Súd môže len výnimočne, a to z dôvodov hospodárnosti svedkovi uložiť, aby na otázky odpovedal písomne; tým nie je dotknutá povinnosť podľa § 196 odseku 2 Civilného sporového poriadku. Zároveň svedka poučí o jeho povinnosti vypovedať pravdu a nič nezamlčovať, o trestnoprávnych následkoch krivej výpovede a o jeho práve odoprieť výpoveď. Trovy spojené s písomnou výpoveďou svedka znáša strana, ktorá jeho výsluch navrhla. Čo sa týka trestného konania, vo všeobecnosti podľa § 127 Trestného poriadku platí, že každý má povinnosť svedčiť v trestnom konaní. Výpoveď svedka je nezastupiteľná. V prípade, ak sa na výsluch nedostavíte, môže Vás dať sudca predviesť, ale len ak ste boli na takúto možnosť v predvolaní upozornený. V prípade, ak sa napriek predvolaniu nedostavíte, bez ospravedlnenia, a nie je možné Vás ani predviesť príslušníkmi Policajného zboru, súd môže rozhodnúť o zabezpečení svedka.

   16. apríla 2020 v 17:56
 • Anonym

  Dobry den pan advokat podaval som trestne oznamenie v r. 2018 mam pravo k nahliadnutiu do spisov myslim protistrany nakolko to potrebuje moja pani pravnicka policajt mi to nechce umoznit

  10. apríla 2020 v 7:34
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 69 ods. 1 Trestného poriadku platí, že Obvinený, obhajca, poškodený a zúčastnená osoba, splnomocnenec, ustanovený opatrovník a v konaní pred súdom prokurátor, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník a asistent prokurátora majú právo nazerať do spisov s výnimkou zápisnice o hlasovaní a časti spisu obsahujúcej údaje o totožnosti chráneného svedka, ohrozeného svedka alebo svedka, ktorého totožnosť je utajená, a krycie údaje o totožnosti agenta, robiť si z nich výpisky a poznámky a obstarávať si na svoje trovy kópie spisov a ich častí; také trovy neuhrádza prokurátor, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník a asistent prokurátora. Také isté právo má zákonný zástupca obvineného, poškodeného a zúčastnenej osoby, ak tieto osoby sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo ich spôsobilosť na právne úkony je obmedzená. Iné osoby tak môžu urobiť so súhlasom predsedu senátu a v prípravnom konaní so súhlasom orgánu činného v trestnom konaní, len ak je to potrebné na uplatnenie ich práv. V zmysle uvedeného máte ako účastník konania právo nazerať do spisu priamo zo zákona.

   13. apríla 2020 v 13:00
 • Anonym

  Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, syn bol predvolaný, ako svedok lebo jeho zamestnávateľ nemá dôkazy o krádeži, nakoľko aj on nemal legálne tovar, syn odmietol vypovedať, išlo by mu život, tak sa mu pomstil zamestnávateľ, podplatil mladého asociála, aby tvrdil, že aj syn tam bol, čo nie je pravda, dostal predvolanie na výsluch, mysleli sme , že uvedú meno a podáme trestné oznámenie, syn naďalej nechce vypovedať. Najhoršie, že v práci dalo výpoveď veľa technikov a on si nemôže brať každú chvíľu dovolenku, to zakaždým bude musieť tam ísť a podpísať zápisnicu o nevypovedaní ? Nedá sa to už ukončiť dáko, aby išiel len na súd potom len, aj teraz mu dali termín 24.1 , on je v zahraničí pracovne, kde musí dokončiť zákazku, moja matka stará, čo ledva chodí musela ísť po list, lebo ja nestíham z práce a ja píšem v jeho mene list, celá rodina kôli svedectvu sa trápime, pritom zlodej okradol zlodeja :( Ďakujem za pomoc

  7. apríla 2020 v 14:58
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, svedok má právo odoprieť výpoveď podľa ustanovenia § 130 Trestného poriadku : Právo odoprieť výpoveď ako svedok má príbuzný obvineného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. Ak je obvinených viac a svedok je v uvedenom pomere len k niektorému z nich, má právo odoprieť výpoveď ohľadne iných obvinených len vtedy, keď nemožno oddeliť výpoveď, ktorá sa ich týka, od výpovede týkajúcej sa obvineného, s ktorým je svedok v tomto pomere. Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou. Ak využije toto právo v zmysle uvedeného, nebude sa musieť opätovne dostavovať ku každému úkonu. Ak sa však na neho zákonne dôvody odopretia výpovede nevzťahujú, vypovedať je jeho povinnosť. Ak sa na výpoveď nedostaví, môže byť predvedený.

   8. apríla 2020 v 9:00
 • Anonym

  Dobry den, chcela by som sa opytat, ci je mozne podat nejake opravnu svedecku vypoved, ktoru som podpisala na policii, ale obsah som si dobre neprecitala.Konala sa len za pritomnosti jedneho vysetrovatela,a nesuhlasim s urcitymi vyrokmi, ktore sa vo vypovedi nachadzaju.Zistila som to az po roku, ked moja svedecka vypoved bola pouzita pri inom trestnom cine. Povodne som s manzelom bola podat trestne oznamenie na neznameho pachatela z vydierania,bola som mylne zavadzana do omylu ze som poskodena osoba, az po roku mi prokurator oznamil, ze som len svedok a poskodený je len manžel.Moju svedecku výpoved použili proti v neprospech mojho manžela. ako mam postupovat? Dakujem

  3. apríla 2020 v 18:56
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v prvom rade, po vypovedaní na polícii máte právo si svoju výpoveď prečítať a na znak súhlasu ju priamo pred vyšetrovateľom podpisujete. Svojím podpisom totiž dávate súhlas s tým, že údaje vo výpovedi sú v poriadku a sú totožné s Vašimi tvrdeniami. Nakoľko ste túto svoju povinnosť zanedbali, mali ste, alebo máte právo (v závislosti od lehoty) podať novú výpoveď, nakoľko uvádzate, že Vaša výpoveď bola použitá pri inom trestnom čine, vyšetrovateľ Vás mal v novom konaní opätovne vypočuť a Vy by ste mali právo svoje tvrdenia uviesť na pravú mieru. Pokiaľ Vám to lehota dovoľuje, môžete podať písomnú a odôvodnenú sťažnosť na postup vyšetrovateľa.

   6. apríla 2020 v 15:00
 • Anonym

  Dobrý deň pán advokát, chceme sa opýtať ako môžeme postupovať keď v dome je jeden mladý pán, ktorý má titul Mgr, na právnickej fakulte, ale verejne používa titul JUDr., ktorý mu samozrejme nepatrí. Zistili sme si to aj na internete, kde sa vyhľadávajú absolventi právnickej fakulty. Pokiaľ vieme je to trestný čin, chceli by sme podať na neho trestné oznámenie, máme aj dôkazy, lebo na bráne domu niečo oznamoval a má tam pred menom titul JUDr. Tento mladý pán je veľmi arogantný, veľmi zle sa chová k ľuďom v okolí, myslí si, že keď je Mgr. tak môže všetko, vyhráža sa ľuďom a tyranizuje svojim chovaním okolie. Motorku nechá napríklad naštartovanú pod oknami, z ktorej ide ten smrad všetok do bytu, vôbec ho to nezaujíma, aj sa nebezpečne vyhrážal jednému obyvateľovi domu, že dostane na pi**. A tak ďalej. Je to nafúkaný spratok, ktorý si myslí, že s titulom môže aj ubližovať. Chceme naňho podať za neoprávnené užívanie titulu JUDr. trestné oznámenie, nech mu spadne hrebienok z hlavy. Ako na to môžeme ísť? Poraďte nám prosím. Ďakujeme aj za susedov Katarína

  1. apríla 2020 v 18:45
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, to, že niekto používa iný titul ako získal neznamená, že spáchal trestný čin. V zmysle § 21 ods. 1 písm. c) zákona o priestupkoch – priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne neoprávnene užíva vedeckú alebo umeleckú hodnosť alebo titul absolventa vysokej školy alebo profesijné označenie chránené zákonom. Za tento priestupok možno uložiť pokutu. Čo sa týka jeho správania tiež možno len kvalifikovať ako priestupok podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch – priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Za tento priestupok možno tiež uložiť pokutu.

   3. apríla 2020 v 16:24
 • Anonym

  Dobry vecer ja by som potrebovala poradit vo veci kde bol moj otec 60 rocny napadnuty mladym chalanom kde bol Pn 75 dni.Kde bolo tazke ublizenie na zdravy z dovodu zlomeneho rebra. Otec je invalidny dochodca po 3 tazkych operaciach chrbtice. Tymto napadnutim sa mu zdravotny stav zhorsil. Ja osobne som bola ako svedok kde som mala byt na sude v Ziline vypocuta comu sa tak ale nestalo. Pretoze sudkyna B. cely sudny proces zmanipulovala a v case kde som sa dostavila aj s mojim ocom na pojednavanie nas jednoducho nezavolala do vnutra. Otec bol poskodeny a myslim si ze mal byt pri vypocutich svedkov obvineneho. Tak sa zial ale nestalo. Obvineneho zbavili viny. Velmi rada by som Vas po prosila akoby sme mali dalej postupovat. Dakujem velmi pekne. S pozdravom

  13. novembra 2015 v 9:23
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, to či išlo v prípade Vášho otca o trestný čin závisí aj od toho, aká bola doba liečenia poškodeného, teda otca. Ak trvalo liečenie do siedmich dní, nie je to trestný čin. Podľa § 123 Trestného zákona ujmou na zdraví sa rozumie akékoľvek poškodenie zdravia iného. Ublížením na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného. Ak by liečenie Vášho otca prekročilo 42 dní, potom môže ísť o ťažkú ujmu na zdraví. V zmysle § 123 ods. 3 Trestného zákona ťažkou ujmou na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie len vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie, ktorou je a) zmrzačenie, b) strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti, c) ochromenie údu, d) strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva, e) poškodenie dôležitého orgánu, f) zohyzdenie, g) vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu, h) mučivé útrapy, alebo i) porucha zdravia trvajúca dlhší čas. Poruchou zdravia trvajúcou dlhší čas sa na účely tohto zákona rozumie porucha, ktorá si objektívne vyžiadala liečenie, prípadne aj pracovnú neschopnosť, v trvaní najmenej štyridsaťdva kalendárnych dní, počas ktorých závažne ovplyvňovala obvyklý spôsob života poškodeného. Podľa § 155 kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov. Trestný poriadok vo svojom § 263 ustanovuje, že namiesto výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní možno čítať zápisnicu o jeho výpovedi alebo jej podstatnú časť, ak s tým súhlasí prokurátor a obžalovaný a súd nepovažuje osobný výsluch za potrebný. Ak súd nevykonal všetky dôkazy a vypočutím otca by mohlo dojsť k inému záveru, je možnosť podať odvolanie na súde, proti ktorého rozsudku smeruje, a to do 15 dní od oznámenia rozsudku. V písomne podanom odvolaní treba uviesť, proti ktorým výrokom odvolanie smeruje, a či smeruje aj proti konaniu, ktoré rozsudku predchádzalo. V tejto veci Vám však odporúčam radšej sa obrátiť na advokáta vo Vašom okolí, ktorý Vám môže s vypracovaním odvolania pomôcť.

   19. novembra 2015 v 16:57
 • Anonym

  Dobrý deň pán advokat.Chcel by som sa vás opýtať na otazku.Som ženaty ma dve deti mám štastné manželstvo ale mám taký problem že keď som bol v mladšom veku mal som pred manželkou jednu a stalo sa že mám s ňou dvojičky výzivne platim stale lenže ona sa mi vyhráža že mi rozbije auto a aby som si daval pozor.Tá osoba býva na tej istej ulici ako moja babka a ja keď idem ku babke ona sa mi vonku vyhraža,robí mi na verejnosti hanbu nadáva mi.Vymýšľa si že jej pišem „neviem čo“cez facefook lenže ja idem na facebook len sporadický a nic jej nepíšem ja som ju zablokoval aby ma neobťažovala lenže ona sa nevie zmieriť s tým že ostala sama.Chcel by som ju udať ale neviem či bude ona mať z toho problem aby mi dala už pokoj.Prosim poraďte mi chcem iba aby mi dala uz pokoj.S ňou sa neda rozpravať normalne ja to chcem riesiť sudne a aj odškodne aby mi dala užpokoj inak sa nepouči.Ďakujem.

  11. apríla 2015 v 11:11
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, Občiansky zákonník v § 11 a nasl. upravuje ochranu osobnosti. Vo Vašom prípade máte možnosť podať návrh na príslušný súd na ochranu osobnosti. Podľa § 11 občianskeho zákonníka má fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Máte teda možnosť a právo domáhať sa by sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby Vám bolo priznané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.Výšku náhrady určuje súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. Z uvedeného vyplýva, že sa môžete domáhať na súde ochrany osobnosti, aby porušiteľ upustil od neoprávnených zásahov, aby odstránil nedostatky a taktiež môžete požadovať primerané zadosťučinenie, ako i náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

   21. apríla 2015 v 23:00
 • Anonym

  Dobry den mam problem zo svojim ujom furt mi neda pokoj nasla som si priatela a terz mu vypisuje obtazujuce sms som bezradna furt ma kontroluje a nemam od neho pokoj,zistuje furt kde som a rada by som na neho dala tresne oznamenie lebo furt sa mi stara do zivota vravi namna ze som šlapka a taketo a na priatela že je cigan pritom pravda to neni prosim poradte mi Dakujem

  10. apríla 2015 v 8:57
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v uvedenom prípade by som Vám odporučil domáhať sa na súde ochrany osobnosti. Podľa § 11 Občianskeho zákonníka má fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Teda, ak niekto narúša alebo zasahuje do Vášho súkromia, znevažuje Vašu ľudskú dôstojnosť a pod., máte možnosť podať návrh sa súd a domáhať sa odstránenia takéhoto protiprávneho konania. Podľa § 13 Občianskeho zákonníka má fyzická osoba právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie, najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Výšku náhrady určuje súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.

   21. apríla 2015 v 22:56
 • Anonym

  Dobrý deň, môj otec nezanechal svojmu synovi nič a dovolil si zomrieť. Brat mi napísal list, kde v poslednej vete hovorí,…“ nech ho nenútim k radikálnemu riešeniu“… Potom prišli SMS od brata a jeho manželky, pod ktoré sa podpísali. SMS mi zneprijemňujú život, švagriná v nich posiela kliatbu na mňa, aj moje deti a vnúčatá.Okrem toho nosí do našej smetnej nádoby rôzne zarieknuté rekvizity. Neviem, čo bude nasledovať. Okrem toho je brat poľovník, má veľa zbraní a bojím sa, aby ich nepoužil proti mne. Podotýkam, že sa s bratom nestýkam 35 rokov, otec sa s ním nestýkal 22 rokov pred svojou smrťou. Žiadne pozdĺžnosti voči nemu nemám, ani otec nemal. Môžem ich za to udať na polícií?

  30. marca 2015 v 12:00
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, vo Vašom prípade by som Vám odporučil domáhať sa na súde ochrany osobnosti, v zmysle § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Podľa uvedených ustanovení Občianskeho zákonníka má fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Na základe žaloby na ochranu osobnosti máte právo sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby Vám bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa primerané zadosťučinenie nezdalo postačujúce, máte tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Ak by sa však vyhrážky zo strany Vášho brata stupňovali, resp. neupustí od svojho konania, máte možnosť podať na ktoromkoľvek Policajnom zbore trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu (napr. vydieranie, nebezpečné vyhrážanie, či pre iný trestný čin).

   21. apríla 2015 v 19:52
 • Anonym

  Dobry vecer.Chcela by som Vas poprosit o radu. Minuly rok v juli som zistila ze ma manzel podvadza a ze ten vztah uz trva dlhsie.Po odhaleni dotycnej osoby zavrhol svoju rodinu a teda da sa povedat ze aj svojho 17rocneho syna.Nechcel sa vzdat nas ale ani milenky.Dala som mu na vyber mi alebo ona.VYBRAL SI OBOJE.S milenkou odisiel na zber na mesiac,vratil sa akoby nic na nase 18 vyrocie jesne zabudol.Chodili na vylety,koncerty a ja som doma ticho trpela ze dostane rozum a vrati sa.Po 7mich mesiacoch som podala ziadost na rozvod naco zacal prosit aby som to stiahla.Neurobila som to a po 2-mesiacoch nas rozviedli na prvy krat.Zijeme v spolocnej domacnosti a zacal ma obchytavat,tlapkat po zadku,naco je uz aj nas syn alergicky.Neviem co mam robit lebo tvrdi z si ma zoberie znovu za manzelku.Da sa to nazvat aj obtazovanim?Poradte mi prosim vas som uz zufala.Za odpoved dakujem.

  25. marca 2015 v 9:08
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, ak za takýchto podmienok nedokážete po rozvode žiť v jednej domácnosti s Vašim ex-manželom, odporúčam Vám dať mu jasne najavo, že jeho správanie sa je pre Vás nepríjemné a vaše ďalšie spolužitie za takýchto okolností neprijateľné. Ak Vaše upozornenie nepomôže, máte možnosť (za predpokladu, že nemáte ešte vysporiadané Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo, a že spomínaný byt či dom ste mali v bezpodielovom spoluvlastníctve) podať návrh na vyporiadanie Vášho bezpodielového spoluvlastníctva. V návrhu treba uviesť spôsob, akým navrhujete tento majetok rozdeliť. Ak napriek tomu bude pokračovať vo svojom konaní, budete mať možnosť obrátiť sa na príslušný okresný úrad, ktorý prejednáva priestupky proti občianskemu spolunažívaniu.

   30. marca 2015 v 20:49
 • Anonym

  dobry den…chcel by som sa spytat ako pustupovat pri vyhrazani…dotycny sa mi vyhraza uz asi 4 mesiace zbitim..ze budem grcat krv a podobne…no naposledy co uz vazne niesom ochotny trpet mi povedal ze ked mu nedam 1000e tak ze budem este plakat…a ukazal gesto podrezanie krku…fakt neviem co uz si mam pocat…policia mi zrejme nepomoze kedze nemam ziadne dokazy..dakujem za odpoved

  14. marca 2015 v 19:43
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pri vyhrážaniach je vždy nevyhnutné posudzovať všetky okolnosti konkrétneho prípadu, či takéto vyhrážky alebo iné konania Vami spomínanej osoby sú spôsobilé dôvodne vyvolať obavu o Váš život alebo zdravie. Podľa opísaných skutočností konanie spomínanej osoby už trvá dlhšiu dobu a vyhrážky tejto osoby sú dostatočne nebezpečné na to, aby ste mali dôvodný strach, preto Vám ako advokát odporúčam podať trestné oznámenie vo veci nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona na polícii alebo na prokuratúre. Ďalej Vám odporúčam, aby ste zhromaždili čo najviac dôkazov o tom, že takéto vyhrážky zo strany tejto osoby boli dôvodom na podanie trestného oznámenia. Vaše podanie nech smeruje na neznámeho páchateľa, a je označené ako oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, aby ste sa sami nedopustili trestného činu krivého obvinenia. Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na príslušný okresný úrad, ktorý prejednáva priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. V prípade uznania viny môže byť za priestupok udelená pokuta, prípadne pokarhanie.

   30. marca 2015 v 21:45
 • Anonym

  Dobrý deň. Chcem sa spýtať či je možné ešte niečo v tejto veci urobiť. Po dali sme trestné oznámenie na určitú osobu paragraf 360a za nebezpečné prenasledovanie ale ešte stále to nieje vyriešené ale ta osoba pokračuje ďalej ešte intenzívnejšie. Na policii nam povedali že sa to môže skončiť iba priestupkom teda dostane pokutu. Lenže ona sa vyhraza že to nikdy neprestane.kdo by nam vedel pomôcť ako ju zastaviť. Vopred ďakujeme za odpoveď.

  30. januára 2015 v 8:08
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, najprv by som Vám odporúčal zistiť, v akom štádiu sa konanie nachádza, ak dostane len pokutu, a napriek tomu bude pokračovať v prenasledovaní a vyhrážaní sa, odporúčam znova podať trestné oznámenie, najlepšie písomne, všetko v ňom rozpísať, čo a ako dotyčná osoba robil a robí a aké trestné činy môže so svojim konaním páchať, pričom Vám odporúčam zhromaždiť čo najviac dôkazov, aby ste konanie tejto osoby preukázať. Trestné oznámenie (oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo k spáchaniu trestného činu) treba podať priamo na príslušnej prokuratúre, alebo na polícii.

   4. februára 2015 v 16:16
 • Anonym

  Dobry den. Velmi pekne vas prosim o radu. Zijem s priatelom s ktorym mame uz viac ako rok nie velmi dobry vztah. Stale dufam ze sa to zlepsi nakolko mame 2deti. Moja naivita bola az taka,ze som mu dala vsetky peniaze,ktore som dostala od mojich rodicov. Posluchala som ho na slovo ako nesvojpravny idiot. No neskoro som to pochopila. Nenavidi moju mamu,pritom mi pomaha stale, zakazuje mi bavit sa s mojou rodinou, vyhraza sa mi znicenim a smrtou aj smrtou mojej matky. Citim sa ponizovana vecnymi urazkami, slovne ma napada a nie raz aj fyzicky. Mam z neho strach, bojim sa ze mi ublizi alebo nieco horsie. Bojim sa aj o moju maminu. Povedal mi ze je o nasu smrt postarane. Vyhraza sa mi ze mi zoberie deti a „zdochnem“ v jeho rukach. Ako by som mala postupovat? Byvame v mojom dome, ktory som dostala ale ma tu trvaly pobyt. Mam pravo ho vyhodit? Co ak nebude chciet? Mam pravo obratit sa na policiu? Mam strach chodit aj do prace ci sa mi cestou nieco nestane a hrozne sa bojim o maminu aby jej niekto neublizil. Prosim vas poradte mi co mozem robit. Dakujem

  8. decembra 2014 v 8:20
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, konanie Vášho priateľa, ktoré opisujete by mohlo napĺňať skutkové znaky trestného činu nebezpečného vyhrážania, najmä ak dochádza vo Vašej domácnosti aj k fyzickému násiliu a máte dôvodné obavy o svoj život. Preto je možné podať v takomto prípade trestné oznámenie na Vášho priateľa. To, že Váš priateľ má trvalý pobyt nahlásený vo Vašom dome, mu nezakladá k domu žiadne vlastnícke ani užívacie práva, takže ho právom môžte žiadať aby dom opustil. Ak to nepôjde dobrovoľnou cestou, príslušník policajného zboru je oprávnený vykázať Vášho priateľa z obydlia na 48 h. Zákon mu umožňuje vykonať takéto predbežné opatrenie voči osobe, ktorá násilím ohrozuje spolubývajúce osoby. Ak podáte v tejto veci na súd návrh na nariadenie predbežného opatrenia, toto vykázanie z bytu bude predĺžené o ďalších 48 hodín( počas ktorých je súd povinný rozhodnúť o tomto predbežnom opatrení). Ak súd nariadi predbežné opatrenie, bude Váš priateľ vykázaný zo spoločného obydlia aj naďalej, po dobu určenú súdom. Vašou povinnosťou je potom do 60 dní od nariadenia predbežného opatrenia podať na súd návrh na vypratanie domu. Ak by ste sa báli postupovať takýmto spôsobom, kvôli obavám o život Vás a Vašich detí, je tu ešte alternatívna možnosť uchýliť sa do azylového domu pre týrané ženy s deťmi, kde Vám poskytnú kompletnú pomoc a ochranu.

   22. decembra 2014 v 20:05
 • Anonym

  Dobry vecer chcem sa opytat mam problem s manzelom s ktorym vyse roka nezijem. Byvam v podnajme s dvomi synmi jedenemu dietatu je otec. Podala som na neho tresne oznamenie pretoze ma napadol zlomil mi prst… neubehol ani tyzden a pise mi sms kde mi nadava pinizuje ma a ouse vulgarne sms… chcem sa opytat co s tym mam robit…. dakujem za radu

  18. októbra 2014 v 19:00
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, vo Vašom prípade, keďže ste na neho už podali trestné oznámenie z dôvodu ublíženia na zdraví, tak musíte počkať na kroky polície, prípadne by ste mohli to trestné oznámenie doplniť novými skutočnosťami.

   22. októbra 2014 v 16:00
 • Anonym

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, vnučku obvinili v obchode z krádeže,vedúca ju obvinila za pokladňou, nákup mala zaplatený, vzala ju do kancelárie a kázala jej vyzliecť sa a samozrejme nič nenašla, nákup, ktorý mala boli to tri veci – nápoj, deo a horalka, na ktorú tvrdila, že kradla, bol zaplatený. Okrem toho do nej nakričala, dostala ju do šoku a obvinila ju, že je narkomanka a že patrí na psychiatriu. V takomto šoku ju vyhodila z kancelárie, von sa jej ujali cudzí ľudia, ktorí nám zavolali, aby sme prišli po ňu, pretože bola vo veľkom šoku. Chcela by som vedieť, čo môžeme v tomto prípade urobiť. Ďakujem.

  11. októbra 2013 v 18:01
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v tomto prípade by mohla Vaša vnučka podať oznámenie na polícii o spáchaní priestupku proti občianskemu spolunažívaniu z dôvodu urážky na cti a nepravdivého obvinenia z priestupku. Prípadne by som Vám ešte poradil, podať sťažnosť na správanie sa dotyčnej osoby priamo jej nadriadenému.

   16. októbra 2013 v 9:28
 • Anonym

  Chcela by som sa opytat ked mi niekto nadava do kuriev a vyhraza sa mi synom pravnikom ze mi vezme moje deti je to manzelova teta mozem to niekde riesit??? Budemr sa rozvadzzat takze pohovorit si s nim budezb zbitocne

  7. októbra 2013 v 18:17
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pokiaľ by skutočne prišlo k tomu, čo píšete vo Vašej otázke, dotyčná osoba by sa mohla dopustiť až trestného činu ohovárania, proti ktorému sa možno brániť podaním trestného oznámenia na polícii. Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto , kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. Keďže však z Vašej otázky vyplýva, že zatiaľ k naplneniu znakov skutkovej podstaty uvedeného trestného činu neprišlo, všetko čo píšem, je zatiaľ v teoretickej rovine. Pokiaľ máte na ohováranie a vyhrážky tety dôkazy (asi svedkov), máte šancu uspieť oznámení na polícii, pokiaľ však takéto dôkazy nemáte, bohužiaľ bude musieť polícia tento prípad odložiť. Pre oba prípady však platí, že treba s oznámeniami na políciu narábať opatrne, nie aby ste sa sami dostali do problémov pre krivé obvinenie, ktoré nemožno preukázať.

   15. októbra 2013 v 11:25
 • Anonym

  Dobrý deň, mám taký problém, nahlásila som ilegálne ubytovanie jednej slečny na internáte. Vyhodili ju z internátu a jej priateľ následne sa prišiel vyhrážať mi na izbu so slečnou, prítomný bol aj iný svedok,že ma bude ohovárať za tento môj úplne legálny čin každému, a že mi bude robieť naprieky. Následne na to o 3-4 dni zhruba na mojom okne sa objavil farbou namaľovaný vulgárny znak. Pred mojim blokom na internáte je postavené lešenie, okno má dotyčná osoba tiež na tú stranu na ktorú ja a nemal problém zliezť lešením. Po nahlásení riaditeľke, tento svoj čin poprel, žiaden svedok totiž na to nie je a nemôžu ho ani potrestať výstrahou ani vylúčiť z internátu. Je možné jemu prípadne komplicom udeliť nejaký trest? Ako by to obstálo na polícii?

  7. októbra 2013 v 12:47
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pokiaľ by skutočne prišlo k tomu, čo píšete vo Vašej otázke, dotyčná osoba by sa mohla dopustiť až trestného činu ohovárania, proti ktorému sa možno brániť podaním trestného oznámenia na polícii. Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto , kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. Keďže však z Vašej otázky vyplýva, že zatiaľ k naplneniu znakov skutkovej podstaty uvedeného trestného činu neprišlo, všetko čo píšem, je zatiaľ v teoretickej rovine. Čo sa týka uvedeného činu, mohli by ste ho nahlásiť na polícii ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, za čo by páchateľovi hrozila pokuta. Polícia je povinná zaoberať sa každým podaním, avšak budem úprimný, žiaľ, keď nemáte svedkov, ani žiadne iné dôkazy na to, že čin spáchala dotyčná osoba, bolo by veľmi ťažké Vaše tvrdenie dokázať.

   15. októbra 2013 v 14:23
 • Anonym

  dobry den ja mam taky problem ze ma jedna nemenovana osoba a jej dcera ohovaraju vsade kam chodia a strasne skaredo co najskaredsie veci omne a klamstva da sa im ulozit nejaky trest keby ze ich udam?

  26. septembra 2013 v 12:09
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, Vašu situáciu by ste mohli vyriešiť podaním trestného oznámenia na polícii, s tým, že podľa toho, čo ste uviedli, by mohli byť naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu ohovárania v zmysle § 373 Trestného zákona. Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. V prípade uznania viny, hrozí dotknutej osobe trest odňatia slobody až na dva roky. Ak by ste teda chceli Vašu situáciu riešiť týmto spôsobom, odporúčam Vám podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a nazvať ho ako Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, aby ste sa Vy nedopustili trestného činu krivého obvinenia. Ešte by som videl riešenie aj v podaní občianskoprávnej žaloby na ochranu Vašej osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, prostredníctvom ktorej by ste sa mohli domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu Vašej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov, primeraného zadosťučinenia a v prípade intenzívneho porušenia Vašich práv (ak bola v značnej miere znížená dôstojnosť Vašej osoby alebo vážnosť v spoločnosti) aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Avšak prv, ako sa pustíte do riešenia niektorým z uvedených spôsobov, odporučil by som Vám, aby ste najskôr vyzvali spomínané osoby, aby od zásahu do Vašich práv upustili, inak budete nútená riešiť to niektorým zo spomínaných spôsobov. Držím Vám palce, aby ste uvedenú situáciu úspešne vyriešili!

   28. septembra 2013 v 14:19
 • Anonym

  Mojej dcere nadava svokra ze je debilatko lebo je autistka aky trest jj mozu dat udam ju

  22. septembra 2013 v 15:09
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Čisto teoreticky by som si to vedel predstaviť ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, za ktoré sa väčšinou ukladajú peňažné pokuty od 10 EUR a vyššie. Skôr by som Vám však odporúčal riešiť to pohovorom so svokrou, prípadne aj s Vašim manželom, aby svokre dohovoril aj on, preferujem dohovor pred udávaním sa na obvodnom úrade.

   24. septembra 2013 v 14:16

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.