Ochrana osobných údajov

Nový zákon o ochrane osobných údajov zaviedol prísne spracúvanie osobných údajov podnikateľmi, pričom za nesplnenie týchto povinností hrozí podnikateľovi pokuta až do 200.000 EUR. Európska legislatíva, ktorú rovnako budú musieť dodržiavať aj slovenskí podnikatelia, počíta s astronomickými pokutami a to až do výšky 4% celkového ročného obratu, prípadne do 20 miliónov eur. Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. bezplatne zanalyzuje váš stav spracúvania osobných údajov a vypracuje cenovú ponuku na komplexné právne služby v oblasti ochrany osobných údajov, v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä:

  • bezplatnú analýzu stavu spracúvania osobných údajov vo Vašej firme
  • stanovenie vašich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a legislatívy Európskej Únie
  • zavedenie evidencie informačných systémov
  • oznámenie alebo osobitná registrácia informačných systémov na Úrade na ochranu osobných údajov
  • poučenie oprávnených osôb
  • spracovanie zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
  • poverenie zodpovednej osoby
  • vypracovanie dokumentácie o opatreniach na ochranu osobných údajov vo Vašej firme
  • zastúpenie advokátom v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov
  • atď.

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. poskytuje v oblasti ochrany osobných údajov bezplatné právne poradenstvo prostredníctvom svojej online poradne, a to formou odpovedí na zverejnené otázky na nasledovnom linku poradňa.

O našich konkrétnych úspechoch v oblasti ochrany osobných údajov si môžete prečítať na nasledovnom linku: naše úspechy.

Máte záujem o bližšie informácie?