Pracovné právo

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s.r.o. Vám poskytne komplexné právne služby v oblasti pracovného práva, v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä:

  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva (advokátska kancelária zabezpečuje poradenstvo tak zamestnávateľom, ako aj zamestnancom)
  • právne poradenstvo súvisiace s možnosťami skončenia pracovného pomeru, ako i pomoc pri udržaní stavu zamestnancov
  • vypracovanie jednostranných a dvojstranných právnych úkonov týkajúcich sa vzniku a zániku pracovného pomeru – pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, skončenie pracovného pomeru výpoveďou a dohodou, okamžité skončenie pracovného pomeru atď.
  • zastupovanie v konaní pred súdmi v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi
  • zastupovanie v konaniach pred inšpektorátmi práce (evidujeme desiatky konaní proti inšpektorátom práce, tu si prečítate z našich vybraných úspechov v tejto oblasti naše úspechy.
  • právne služby pri získavaní potrebných víz a povolení na pobyt pre zamestnancov – cudzincov
  • vypracovanie a revízia pracovných poriadkov a iných interných smerníc zamestnávateľov.

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. poskytuje v oblasti pracovného práva bezplatné právne poradenstvo prostredníctvom svojej online poradne, a to formou odpovedí na zverejnené otázky na nasledovnom linku poradňa.

O našich konkrétnych úspechoch v oblasti pracovného práva si môžete prečítať na nasledovnom linku: naše úspechy.

Máte záujem o bližšie informácie?