Ako vymôcť výživné – otázky a odpovede

Ako vymôcť výživné – otázky a odpovede

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Každý rodič je povinný prispievať na výživu svojho dieťaťa podľa svojich schopností, možností … viac sa môžete dočítať tu.

 • Anonym

  dobry den chcem sa opytat exmanžel neplati vyživne 200 eur na dve deti posledne tri mesiace ma už dva roky exekuciu,aj poberam nahradne vyživne ale chcela som sa opytat ked je to na poliicii ako to postupuje tam.povedali mi že suma nad 600 eur je trestny čin,ma tam už 700 a nič sa nedeje.mam pravo si vypytat celu sumu alebo to može splacat?lebo on si to tam nazbiera a s prepačenim im zalepi usta troma stovkami,a nič dalej neriesia a to je už druhy krat.

  2. júla 2015 v 15:25
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, ak ste už podali trestné oznámenie, vyšetrovateľ je povinný skúmať Vaše trestné oznámenie, či bola naplnená skutková podstata trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa §207 ods. 1 Trestného zákona, ktorý ustanovuje, že kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Zákon totiž upravuje inštitút tzv. minimálneho výživného, na základe ktorého každý rodič bez ohľadu na jeho majetkové pomery a finančnú situáciu, je povinný platiť výživné v min. výške 30% zo sumy životného minima. Orgány činné v trestnom konaní nevymáhajú od povinného rodiča dlžné výživné, vymáhanie je možné len v rámci exekučného konania. Trestnosť činu zanedbania povinnej výživy zaniká vtedy, ak povinný, teda Váš bývalý manžel, svoju povinnosť zaplatiť dlh na výživnom dodatočne splní, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky. Takto však musí postupovať skôr ako sa súd odobral na záverečnú poradu pred vynesením odsudzujúceho rozsudku.

   23. júla 2015 v 18:56
 • Anonym

  Dobry den, mala by som otazku moj manzel mal zaostalost na vyzivnom z roku 2006 v roku 20009 mal kvoli tomu aj trestne stihanie tam ho sud oslobodil na kolko do dna sudneho pojednavania dlh vyplatil od roku 2006 jeho ex tuto sumu vymahala aj exekutorom, ktory do dnesneho dna stahuje od manzela financie. My sme exekutorovi preukazali aj sudne rozhodnutie aj seky ale on povedal ze jemu to nevyhovuje.Dali sme podnet na sud na zastavenie, no do dnesneho dna sa o tom nerozhodlo. Neviem uz ako postupovat dalej.

  5. júna 2015 v 14:41
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, ak ste podali návrh na zastavenie exekúcie a zatiaľ sa nerozhodlo a ani neviete v akom štádiu je rozhodovanie súdu, odporúčam Vám informovať sa priamo na súde. Telefonicky, prípadne osobne či písomne sa informujte na súde v akom štádiu je konanie vo vašej veci, prípadne aké posledné úkony sa vykonali vo Vašom návrhu(konaní). Podľa exekučného poriadku je však exekútor povinný upustiť od exekúcie, ak povinný (teda Váš manžel) splnil, čo mu ukladá rozhodnutie. Upustenie od exekúcie upravuje § 46 ods. 8 Exekučného poriadku. V takomto prípade samotný súdny exekútor rozhodne o ukončení exekúcie, ak sú na to splnené zákonné dôvody – čo vo Vašom prípade spĺňate, keďže uvádzate, že Váš manžel celý dlh splatil. Odporúčam Vám napísať alebo kontaktovať iným spôsobom exekútora, kde sa budete odvolávať na toto ustanovenie a preukážete, že ste dlh vyplatili. Exekučný poriadok ďalej v § 36 ods. 11 stanovuje, že ak prijme peňažné prostriedky od povinného priamo oprávnený a nejde o plnenie na základe exekučného príkazu – čo nejde, keďže ste dlh zaplatili na základe trestného stíhania, je oprávnený – teda exmanželka Vášho manžela, povinná exekútorovi bezodkladne oznámiť výšku prijatých peňažných prostriedkov a čas, kedy jej povinný plnil. Ak oprávnený poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, znáša trovy, ktoré exekútorovi vznikli v čase od prijatia plnenia oprávneným až do splnenia jeho oznamovacej povinnosti.

   11. júna 2015 v 18:54
 • Anonym

  Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu. Manžel nie je Slovák, pochádza z členského štátu EU, kde bol predtým ženatý a má dve deti, na ktoré je povinný platiť výživné. My máme spolu tiež dve deti. Keďže manžel dobre neovláda slovenčinu bol nezamestnaný, občas robil na dohodu. Výživné mal platiť 108 EUR na každé dieťa, no keď tu na SR nemal prácu nemohol platiť v plnej výške. Žiadali sme súd o zníženie výživného, no vraj to nie je možné, leto toto je už minimálne výživné v danej krajine. Dohodli sme sa pred 5 rokmi s jeho EX manželkou že výživné budeme platiť pravidelne ale v takej sume ako sa nám bude dať. Z rodičovského príspevku ktorý som dostávala na moje dve deti sme platili jeho výživné v priemere 50 EUR mesačne. Keď sa nám dalo posielali sme aj balíky s oblečením a hračkami pre jeho deti. Všetko bolo OK. No na konci roku 2014 jeho ex-manželka podala návrh na súd v ich štáte za neplatenie výživného. My sme súdu poslali všetky potvrdenia o tom kedy a koľko sme posielali peňazí a zároveň sme opäť žiadali o zníženie výživného. Súd to uzavrel s tým, že má preukázané že pravidelne platíme výživné, aj keď nie v planej sume, ale keďže u nich sa už výživné viac znížiť nedá (ako je 108 EUR na jedno dieťa), tento súd sme „akokeby vyhrali“. No pred dvomi týždňami nám prišiel list z Organizácie pre medzinárodnú ochranu detí, kde sme sa dozvedeli že jeho exmanželka žiada vyplatiť dlžnú sumu, ktorá predstavuje vyše 10 000 EUR. Hneď sme volali na súd, tam nám povedali, že oni s tým nemajú nič spoločné, oni návrh nepodávali, oni to uzavreli s tým že pravidelne platíme. Volali sme teda aj do tejto organizácie, ktorá má vymôcť výživné, kde nám povedali že musíme urobiť splátkový kalendár a po častiach splácať dlh a hlavne musíme začať v plnej výške platiť výživné, inak pristúpia k exekúcií. Chcem sa opýtať na čo nám môže exekútor siahnuť keď manžel nič nemá, bývame u mojich rodičov, ktorí nám pomáhajú ako sa len dá, máme iba auto ktoré je písané na mňa a využím ho na dopravu do mojej roboty. Ďalej sa chcem opýtať ako máme ďalej postupovať? Je to začarovaný kruh, pretože súd výživné znížiť nemôže a stačí mu že výživné platíme pravidelne aj keď nie v plnej sume, no na druhej strane organizácia od nás žiada splácať dlžnú sumu s aj súhlasíme ale len v sume, ktorá sa nám bude dať,ale plnú výšku výživného nemáme šancu riadne platiť, keď zarábam iba ja a ja musím v prvom rade živiť moje deti. Chcem sa ešte opýtať či má táto organizácia právo od nás žiadať plnú výšku výživného keďže súd s tým že platíme iba časť problém nemá. Ešte sa chcem opýtať či premlčacia doba 3 roky platí aj v tomto prípade? Ak áno, boli by sme dlžný časť výživného iba za posledné tri roky, nie za celých 5 rokov? ďakujem

  17. mája 2015 v 14:18
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pokiaľ Váš manžel bol súdom zaviazaný na platenie výživného, je povinný ho v tejto výške platiť až kým nepríde k zmene, či zrušeniu tohto rozhodnutia. Aj v prípade straty zamestnania, alebo nízkeho platu pokiaľ nebolo rozhodnuté o znížení výživného podľa slovenských predpisov rodič je povinný platiť výživné na dieťa aspoň v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa. Čo sa týka riešenia neplatenia výživného ten, kto je z vyživovacej povinnosti oprávnený, v prípade neplatenia výživného, ak je naplnená skutková podstata trestného činu, má právo podať trestné oznámenie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy a zároveň sa domáhať vymoženia výživného formou exekúcie. Spomínané Centrum sa zaoberá vymáhaním výživného v prípadoch, keď žije osoba, ktorá má platiť výživné na dieťa v zahraničí a oprávnená na území Slovenskej republiky a naopak, keď oprávnená osoba žije v zahraničí a požaduje platenie výživného od osoby, ktorá má obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky. Centrum v exekučnom konaní zastupuje navrhovateľa. Všeobecne podľa ustanovení § 110 Občianskeho zákonníka platí, že ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Úroky a opakujúce sa plnenia sa premlčujú v troch rokoch. Ak však ide o práva právoplatne priznané alebo písomne uznané, platí táto premlčacia doba, len pokiaľ ide o úroky a opakujúce sa plnenia. Ďalej, k premlčaniu Vám musím uviesť, že pokiaľ bolo v rozhodnutí určené, že Váš manžel má zaplatiť zameškané výživné na dieťa za určitú dobu a toto výživné bolo v rozsudku vyčíslené pevnou sumou, oprávnený sa ho môže domáhať v rámci desaťročnej premlčacej lehoty plynúcej odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku. Ale ak v právoplatnom rozhodnutí o určení výživného bolo určené, že Váš manžel má platiť výživné vždy k určitému dňu mesiaca a Váš manžel je v omeškaní od určitého mesiaca s určitou výškou výživného, tak premlčacia doba je tri roky. Teda mesačné platby výživného sa premlčujú v trojročnej premlčacej lehote. Premlčanie plynie osobitne pri každej platbe. Oprávnený rodič má právo od Vášho manžela požadovať len tie nezaplatené splátky výživného (nezaplatené čiastky), ktoré ešte nie sú premlčané.

   21. mája 2015 v 18:51
 • Anonym

  dobry den syn plati vyzivovaciu povinnost na zaklade nejakeho rozsudku a nasledne exekucneho konania, pretoze neplatil.vyska platieb mu bola vypocitana na zaklade vysky platu ktory sa ale po case poriadne znizil. ako a akym sposobom moze poziadat o znizenie vyzivneho a ako do toho vstupuje exekutor prostrednicvom ktoreho sa exekucia vykonava ak sud vyhovie a vysku vyzivneho znizi? dakujem

  28. apríla 2015 v 14:56
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, čo sa týka exekučného konania prostredníctvom ktorého sa vymáha dlžné výživné, na to rozhodnutie súdu o znížení výživného nemá žiaden vplyv. Ak by súd Vášmu synovi znížil výšku výživného na dieťa, táto nová znížená výška výživného by bola účinná až odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zmene výživného. Exekútor by teda vymáhal rovnakú čiastku ako doteraz, samozrejme dokiaľ by Váš syn nesplatil celé dlžné výživné. Ak chce Váš syn znížiť sumu výživného, je potrebné, aby podal na príslušný súd návrh na zmenu vyživovacej povinnosti. Podľa § 78 Zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženie výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia. Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov. Pri určovaní výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

   17. mája 2015 v 18:50
 • Anonym

  Dobry vecer, naposledy mi ex zaplatil 21.1.2015 mesacne vyzivne, k dnesnemu dnu nic….je to teda uz 3 mesiace a ja zvazujem trestne oznamenie, ale dcery su uz plnolete, hoci studujuce…kto teda podava trestne a navrh na exekuciu? V rozhodnuti o vyzivnom je ze vyzivne uhradi k rukam matky.DAKUJEM

  26. apríla 2015 v 16:21
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy môžete podať aj Vy ako matka detí aj keď sú plnoleté. Návrh na vykonanie exekúcie podáva oprávnený. Vo Vašom prípade, keďže dcéry sú už plnoleté, oprávneným sú ony, ak by neboli plnoleté, oprávnenou osobou na podanie návrhu na vykonanie exekúcie by ste boli Vy.

   18. mája 2015 v 18:49
 • Anonym

  Dobry den chcem sa spytať, voči môjmu druhu je vedene trestne oznamenie a zaroven aj exekucia kôly vyživnému. Jeho ex priatelka s ktorou mal dieťa si dala zvyšiť vyživna zo sumy 30€ na 70€ dala to zvyšiť v tom čase ked môj druh dostal vypoved zo zamestnania. Ma 63 rokov a starobny dôchodok ešte nemôže zobrať nakolko sa sudi so zamestnavatelom ohladom nevyplatenia odstupného. Teraz je nezamestnany vykonava pracu len na dohodu ked ho potrebuju ja nemam žiadny prijem boly mi zobrate aj davky v hmotnej nudzi kde sa socialka vyjadrila aby si moj druh zobral dôchodok. S druhom mam 7-ročneho syna ktoreho spoločne vychovavame. Finančne nam pomahaju moji rodičia. Čo sa tyka vyživneho na jeho dceru to plati monimalne vyživné nakolko na plnu sumu nemame. Davaly sme aj o zníženie vyživného sud nebral do uvahy mna ani našho syna. Vyjadrily sa že není dôvod znížiť vyživne nakolko stratu zamestnania si zapričinil môj druh. Čo neni pravda to jeho prepustily- všade na papieroch ohladom sudu je pisane niečo ine. Teraz žiadosť ohladom zníženia vyživného sme poslaly na najvyšší sud a zatial nam neprišla žiadna odpoved stale to je na sude. Touto cestou sa chcem spytať či je môžne aby voči nemu bolo vedené trestne oznamenie-ked ešte neprišlo z najvyššieho sudu žiadne vyjadrenie ohladom zníženia vyživneho? A ako musí brať mna a našho syna sud do uvahy ja som bez prijmu,nezamestnana pracu si nemôžem naisť kôly mojim zdravotnym dôvodom. Za skoru odpoved vopred velmi pekne dakujem.

  4. apríla 2015 v 16:13
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, ak už bývalá priateľka Vášho manžela podala trestné oznámenie, vyšetrovateľ bude skúmať či bola naplnená skutková podstata trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa §207 ods. 1 Trestného zákona, ktorý ustanovuje, že kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Skutočnosť, že ste podali návrh na zníženie výživného ešte neznamená, že nebol spáchaný trestný čin, alebo že vyšetrovateľ nebude v konaní ďalej postupovať. Návrh na úpravu výšky výživného sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode má maloleté dieťa svoje bydlisko. Čiže Najvyšší súd v tejto veci nie je príslušným súdom. Odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ako advokát odporúčam podať návrh na zmenu rozhodnutia o výživnom na príslušnom súde. Návrh bude treba dôkladne odôvodniť, uviesť v ňom, že Váš druh nie je schopný platiť výživné v takom rozsahu, v akom mu určil súd vo svojom pôvodnom rozhodnutí. Tiež Vás musím upozorniť, že súd každý jeden prípad posudzuje samostatne, a každý rodič je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť aspoň v minimálnom rozsahu bez ohľadu na svoje majetkové pomery. Súd v konaní prihliada na to, či Váš druh, ako povinný rodič, nemal inú možnosť ako podať návrh na súd. Bude potrebné starostlivo odkladať všetky doklady preukazujúce Vaše spoločné opakujúce sa výdavky na Vaše spoločné dieťa ako aj výdavky na Vašu domácnosť.

   18. apríla 2015 v 18:43
 • Anonym

  Dobrý deň. V roku 2005 som podala na ex man. exekúciu za 4 mesiace nezaplateného výživného. Exekútor mu zrážkami zo mzdy vykonal exekúciu, dlžnú sumu mi vyplatil. Ex manžel mi potom posielal výživné pravidelne. Exekútorovi som poslala pár zaplatených zloženiek. V máji roku 2013 som exekútorovi poslala list, kde som ho informovala, že ex manžel mi výživné platil pravidelne, no nezaplatil dec. 2012,feb. a mar. 2013. Apríl uhradil.Dlh bol 198 eur. 14.11.2013,26.1.2014 som exekútorovi písala maily, kde som ho žiadala o informáciu,čo mám robiť a ako postupuje on. Ex manželov dlh sa vyšplhal na 667,41 eur.Exekútor na maily nereagoval. Podala som trestné oznámenie vo veci nezaplateného výživného. Vyšetrovateľ sa snažil spojiť s exekútorom, no ani jemu nereagoval. V júni 2014 bol ex manžel odsúdený na 16 mesiacov podmienečne za nezaplatenie 667,41 eur. 15. 12. 2014 vydal exekútor exekučný príkaz na sumu 6755,10 eur za zameškané výživné od 1. 7. 2005.Hneď som mu písala mail, že to nie je pravda, žiadala ho o zrušenie. Písala som aj SKE. Dostala som odpoveď, že to môže zmeniť len exekučný súd.Kto spravil chybu? Exekútor so mnou, ako oprávnenou od roku 2010 vôbec nekomunikoval. Nereagoval ani na vyšetrovateľa. Ex manžel mi dlhuje 667,41 eur a nie 6755,10. Exekútorovi som teraz poslala kopie zaplatených zloženiek a čestné prehlásenie, že ex manžel dlhuje to, za čo bol právoplatne odsúdený. Nevedela som o § 36 ods. 11 Ex. por. Prosím, poraďte mi ako mám ďalej postupovať. Prečo podľa Vás exekútor na nič nereagoval a potom prišiel s takou sumou. Ďakujem.

  31. marca 2015 v 13:13
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, dobre ste urobila, že ste poslala exekútorovi kópie zaplatených súm výživného, Vaša vec je už zrejme v štádiu riešenia. Ďalej Vám odporúčam skúsiť sa dostať do kontaktu s exekútorom, hlavne osobne, a vyriešiť situáciu takýmto spôsobom a nájsť objektívne riešenie. Ale ak Vaša snaha i naďalej zostane neúspešná, a domnievate sa, že postup exekútora nebol v súlade so zákonom, čiže nereagoval na Vašu komunikáciu, a suma určená exekútorom je nereálna, aj napriek tomu, že exekútor je oprávnený vymáhať aj exekučné trovy konania, máte možnosť obrátiť sa na Slovenskú komoru exekútorov so sťažnosťou. Ak ste už sťažnosť podali, a dostali ste odpoveď Komory, môžete požiadať Ministerstvo spravodlivosti o prešetrenie vybavenia Vašej sťažnosti.

   18. apríla 2015 v 18:42
 • Anonym

  Dobry den, otec na mna posiela vyzivne 200 eur a v rozhodnuti sudu je napisane, ze to musi byt v mojich rukach do 15. dna nasledujuceho mesiaca. Mozem nieco robit ak mi peniaze posiela po tomto termine (napr. 19., 25,… ako kedy meska, ale nikdy estr nedosli na cas)?

  16. marca 2015 v 13:26
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, najprv Vám ako advokát odporúčam upozorniť Vášho otca, najlepšie písomnou výzvou, aby Vám výživné platil riadne, v súdom stanovenej lehote, inak sa dostane do omeškania, čo môže mať za následok podanie návrhu na vymáhanie výživného prostredníctvom súdneho exekútora. Pokiaľ Váš otec má splatné výživné k pätnástemu dňu kalendárneho mesiaca a túto povinnosť si nesplní, deň nasledujúci, teda šestnásteho dňa kalendárneho mesiaca, budete mať možnosť podať návrh na výkon exekúcie, a to aj vtedy, ak predmetom exekúcie by mal byť len jeden mesiac nezaplateného výživného.

   30. marca 2015 v 18:39
 • Anonym

  Dobrý deň Chcel by som sa opýtať čo sa stane v takom pripade že súd mi určil vyživovaciu povinnost 80€.Aj ked som proti tomuto navrhu argumentoval na sude ,že moje finančne prostriedky nie su take aby som to mohol platit taku výšku. Budem platit menej že čo sa vlastne stane že nebudem platit tych 80€. Dakujem

  14. marca 2015 v 12:54
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, zo Zákona o rodine vyplýva, že výška výživného sa určuje najmä podľa majetkových pomerov rodičov, ich schopností a možností. Súd tak určuje výživné aj s prihliadnutím na dosiahnuté vzdelanie povinného rodiča, na jeho vek a zdravotný stav, možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Pri určení výšky výživného pritom nie je povinný prihliadnuť na nepodstatné výdavky povinného rodiča. Zákon ďalej upravuje inštitút tzv. minimálneho výživného, na základe ktorého každý rodič bez ohľadu na jeho majetkové pomery a finančnú situáciu, je povinný platiť výživné v min. výške 30% zo sumy životného minima. Ak rozhodnutím súdu bolo výživné určené vo výške 80 EUR, ste zaviazaný platiť výživné v tejto výške. Keby ste nezaplatili pravidelne v určenej výške, oprávnený rodič (alebo plnoleté dieťa) po splnení podmienok bude môcť vymáhať dlžnú sumu výživného prostredníctvom exekúcie.V prípade, že nesúhlasíte s výškou výživného, a nedokážete ho platiť v ustanovenej výške, máte možnosť podať návrh na jeho zníženie, avšak súd pri takýchto otázkach vždy prihliadne na najlepší záujem dieťaťa, a takisto dôkazné bremeno je na Vašej strane, teda museli by ste preukázať súdu, že sa zmenili pomery na Vašej strane, kvôli čomu nie ste schopný plniť Vašu vyživovaciu povinnosť na základe pôvodného súdneho rozhodnutia.

   30. marca 2015 v 18:33
 • Anonym

  Dobry den. Prosim o radu.Moj ex bol pred par dnami prepusteny z VT za neplnenie si vyzivovacej povinnosti ktore na neho podala jeho prva exmanzelka.Mne ako druhej dlhuje za minuly rok 900e je to za obdobie ked este pracoval.Exekuciu som nepodavala kedze pracoval v zahranici a zrazky by neboli vraj mozne kedze mal aj zahran.zamestnavatela.Mozem teraz podat trestne oznamenie alebo je oslobodeny kedze bol len nedavno pusteny z vykonu trestu.Ako mam teraz postupovat? Dakujem krasne za radu.

  2. marca 2015 v 18:50
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v danom prípade ste mali možnosť, a teda mohli ste podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh na vykonanie exekúcie sa mohol podať zahraničnému exekútorovi, v tej krajine, kde Váš exmanžel pracoval. Teraz samozrejme môžete podať trestné oznámenie na exmanžela pre trestný čin zanedbania povinnej výživy. To, že bol za takýto TČ už raz odsúdený a bol vo výkone trestu ho nijako neoslobodzuje. Práve naopak, to že už bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký TČ raz odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený, je pre neho priťažujúcou okolnosťou. Zanedbania povinnej výživy sa podľa trestného zákona dopustí ten, kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného.

   5. marca 2015 v 18:30
 • Anonym

  Dobrý deň,chcela by som sa opýtať či je to porušenie rozsudku ked otec maloletej dcéry neposiela výživné tak ako má.Podľa rozsudku má platiť 100€ do 15 dňa v mesiaci ale mne ho pošle aj 26 alebo vôbec. V septembri 2013 nezaplatil nič,v oktobri 2013 poslal len 80€, Auguste 2014 neposlal nič doplatil to až na nasledujúci mesiac,a teraz vo februári 2015 neposlal zasa nič. Otec dcéry mi napísal že môžem byť rada že mi peniaze posiela lebo sú taký otcovia čo nepaltia vôbec. Podala som žiadosť na súd o zvíšenie výživného a on sa mi vyhráaža že mi nič nezvíšia lebo on si pozastavil živnosť a nepracuje.Ale ja viem že si kúpil auto a že pracuje.Ďakujem za radu.

  2. marca 2015 v 18:16
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, samozrejme, že ide o porušenie rozhodnutia súdu. Otec maloletej je povinný rešpektovať rozhodnutie súdu a platiť výživné v takom rozsahu a termíne ako mu určil súd. V tejto situácii máte možnosť podať návrh na vykonanie exekúcie a dlžné výživné vymôcť touto cestou. Ako podklad na vykonanie exekúcie potrebujete rozhodnutie súdu o priznanom výživnom. Môžete sa obrátiť na ktoréhokoľvek exekútora. Je tu tiež možnosť podať trestné oznámenie pre trestný čin Zanedbania povinnej výživy. Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného. Čo sa týka návrhu na zvýšenie výživného, je na rozhodnutí súdu ako v danej veci rozhodne. Súd musí skúmať majetkové pomery povinného. Zákon o rodine však hovorí, že každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

   5. marca 2015 v 18:28
 • Anonym

  Dobrý deň, klientka sa v roku 2012 rozviedla a jej exmanžel má povinnosť platiť výživné 150€ mesačne (odobrené súdom) na ich 4-ročnú dcérku. Žiaľ jej ex nezaplatil ešte ani cent, aktuálne to je už suma cca 4 000€. Klientka ešte neriešila exekútora lebo nevie koľko by ju stál a či by sa jej to oplatilo. Klientka ani nevie čo je s jej bývalým ani kde býva, nič. Chcel by som sa informovať ohľadom zákona o náhradnom výživnom. Keby to klientka riešila cez súdneho exekútora tak po 3 mesiacoch vymáhania by mala mať právo na náhradné výživné. Chápem to správne? Zaujíma ma či to platí iba vtedy ak má exekútor čo jej bývalému „zobrať“ teda ak by nemal žiadny majetok ani príjem tak či by mala stále nárok na náhradné výživné. Ešte by ma zaujímala či náhradné výživné je max. do 100€ alebo do výšky výživného v tomto prípade 150€. Pýtam sa preto lebo klientka sa bola informovať na úrade a tam jej povedala pracovníčka, že si musí najprv vybaviť exekútora a potom by mala možno nárok na max. 100€. Toto sa mi nepozdáva preto sa radšej informujem u Vás. Dúfam, že som uviedol všetky potrebné informácie. Ďakujem pekne za odpoveď.

  17. februára 2015 v 17:10
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, Zákon o náhradnom výživnom vo svojom § 2 výslovne uvádza, že oprávnená osoba má nárok na náhradné výživné, ak a) rodič oprávnenej osoby alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné oprávnenej osobe, neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi a povinná osoba nezačala platiť výživné alebo b) jej nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, alebo suma sirotských dôchodkov alebo sirotských výsluhových dôchodkov je nižšia ako suma minimálneho výživného. V zmysle uvedeného ustanovenia predpokladom náhradného výživného je aj trvanie exekučného konania. Keby povinný z exekúcie nemal žiadny majetok, aj vtedy by mala Vaša klientka nárok na náhradné výživné po splnení podmienok určených v spomínaným zákonom.Výšku náhradného výživného určí súd právoplatným rozhodnutím alebo schválením dohody, najviac však vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, ktoré do 30.6.2015 predstavuje sumu 90,42 eur.

   19. februára 2015 v 7:22
 • Anonym

  ak mi otec dietata neposlal na cas vyzivne som povinna mu ho dat???? chcem povedat ze sud mu urcil platit do 20 dna v mesiaci a este stale nic

  21. januára 2015 v 19:07
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, obmedzenie alebo zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom prichádza do úvahy vtedy, keď súd zistí, že toto opatrenie je v záujme dieťaťa nevyhnutné.Inak svojvoľne nemôžete otcovi dieťaťa zakázať styk s dieťaťom, aj keď nezaplatil súdom určené výživné. Na vymáhanie dlžného výživného máte iné právne prostriedky, akým je exekúcia alebo podanie trestného oznámenia, či náhradné výživné. Ak sa domnievate, že súdne rozhodnutie alebo súdom schválená dohoda o úprave rodičovských práv a povinností, ktorý upravuje aj styk otca s dieťaťom je skutočne v neprospech Vášho dieťaťa, odporúčam Vám znovu sa obrátiť na súd, aby upravil rozhodnutie alebo Vašu dohodu o úprave styku otca s dieťaťom. Takýto návrh však treba dôkladne odôvodniť, hlavne skutočnosti, že sa zmenili pomery od pôvodného rozhodnutia, a že úprava bude v prospech dieťaťa, inak Vám neodporúčam obrátiť sa na súd s takýmto návrhom.

   23. januára 2015 v 12:38
 • Anonym

  Dobry den potrebujem poradit pracoval som v anglicku kde som platil na 5-rocneho syna 200 libier od 1.9.2014 pracujem na slovensko, medzi tym som som 3 mesiace nepracoval teraz uz posielam 15 percent z platu tak som mal aj anglicku 15 percent z platu mam nizky plat kde mam podat aby znizili vyzivne ,mamm este 19 rocnu dceru aj tam platim dakujem za raadu

  14. novembra 2014 v 17:13
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, návrh na zníženie výživného na dieťa sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode má Vaše dieťa svoje bydlisko. Pri rozhodovaní o znížení výživného súd bude skúmať zmenu pomerov, ktoré nastali od pôvodného rozhodnutia súdu o výživnom, najmä zmeny na strane majetkových pomerov a zmenu opodstatnených výdavkov dieťaťa, ako aj Vaše.

   18. novembra 2014 v 17:17
 • Anonym

  Dobrý deň, v júni som podala na otca trestné oznámenie pretože viac ako 3 mesiace nezaplatil na mňa výživné. Dnes mi došiel list z polície v ktorom je napísané že bolo proti nemu vznesené obvinenie. Čo to prosím Vás znamená? Že bude súd? Ďakujem

  11. augusta 2014 v 20:50
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, podľa § 206 odsek 1 Trestného poriadku, ak je na podklade trestného oznámenia alebo zistených skutočností po začatí trestného stíhania dostatočne odôvodnený záver, že trestný čin spáchala určitá osoba, policajt (vyšetrovateľ) bez meškania vydá uznesenie o vznesení obvinenia, ktoré ihneď oznámi obvinenému a doručí najneskôr do 48 hodín prokurátorovi. Vznesenie obvinenia je dôležitým procesným úkonom, ktorým sa proti konkrétnej osobe začína trestné stíhanie za konkrétny trestný čin. Od momentu vznesenia obvinenia má táto osoba procesné postavenie obvineného.

   14. augusta 2014 v 15:53
 • Anonym

  Dobrý deň, chcel by som sa informovať na nasledujúce. V septembri 2013 som podal žiadosť na súd o zrušenie výživného pre plnoleté dieťa. Platil som naďalej mesačne výživné 120eur +20eur súdom urcena mesačná splátka, dlzoba na vyzivnom. V júli 2014 mi prišiel zo súdu rozsudok, že zrušuje vyživovaciu povinnosť od 1.9.13 ale ja som platil až do júla 2014. Teraz neviem či mám platiť ďalej, keď rozsudok nenadobudol pravoplatnost? A či sa dá dlzoba na vyzivnom, ktorú mám splacat mesačne považovať za zaplatenú, keď som zaplatil už naviac výživné. Viem, že navyše vyplatené peniaze nedostanem od dcéry naspäť.

  7. augusta 2014 v 15:50
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, ak vyživovacia povinnosť bola rozsudkom súdu zrušená, odporúčam Vám na doručený rozsudok vyznačiť doložku právoplatnosti. Túto doložku Vám vyznačia v infocentre súdu, ktorý rozhodoval vo veci. Ak máte zaplatené aj výživné vo výške, ktorú ste mal určenú ako dlžné výživné, v tom prípade už nemáte povinnosť platiť výživné.

   11. augusta 2014 v 15:55
 • Anonym

  Dobrý deň, chcem sa informovať ohladne vyzivného. Rodicia su rozvedeni minimalne 20 rokov, ja mam 24, otec je cudzinec, je tam velmi slaba komunikacia.Som zvereny do matkinej starostlivosti. Vyzivne nikdy neplatil. Je tu nejaka moznost dotatocne vymoct vyzivne? dakujem vopred za odpoved

  2. augusta 2014 v 18:56
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v prípade, ak súd už rozhodoval v minulosti o výživnom a v tom čase ste boli maloleté dieťa, napr. v rozsudku o rozvode manželstva, tak toto súdne rozhodnutie je naďalej právoplatné a vykonateľné. V tom prípade sa môžete domáhať exekúciou zaplatenia dlžného výživného podľa tohto rozhodnutia, kde budete žiadať od exekútora aby od Vášho otca (povinného) vymáhal bežné výživné a zároveň zameškané výživné za posledné tri roky, lebo splatné výživné sa premlčí po desiatich rokoch a výživné (splátky výživného) ako opakujúce sa plnenie sa premlčí v trojročnej premlčacej dobe. Za predpokladu, že neexistuje právoplatné a vykonateľné rozhodnutie (exekučný titul), a nie ste schopný samostatne sa živiť, je potrebné sa obrátiť na súd s návrhom na určenie výživného. V danom prípade Vám však súd prizná výživné len odo dňa podania návrhu na jeho určenie. Neplnenie vyživovacej povinnosti má aj trestnoprávnu rovinu. Na základe Trestného zákona máte možnosť obrátiť sa na súd podaním trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy, pokiaľ je naplnená skutková podstata tohto trestného činu. V zmysle § 207 ods. 1 Trestného zákona: „Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky“. Podanie trestného oznámenia môže účinne prinútiť Vášho otca dobrovoľne splniť dlh na výživnom, keďže trestnosť trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 zaniká, ak povinný rodič svoju povinnosť zaplatiť dlh na výživnom dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu v trestnom konaní.

   4. augusta 2014 v 15:48
 • Anonym

  dobry den , poradte ako dalej este v roku 2013 novembri som mal na c esky sud pojednavanie na zvysenie vyzivneho na plnoletu ,v tedy som pracoval v anglicku dal som adresu telefonne cislo do dnesneho dna som rozhodnutie nedostal , teraz 2014 16 teho juna som natrvalo som na slovensko ,pisal som email potom doporuceny list ale ani nato som nedostal rozhodnutie , dokedy mam cakat alebo ako postupovat dakujem

  22. júla 2014 v 19:37
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, podľa českej právnej úpravy rozsudok treba doručiť do vlastných rúk spravidla po skončení pojednávania alebo do 30 dní odo dňa vyhlásenia rozsudku (max. do 90 dní) Ak účastník konania mal zástupcu so splnomocnením udeleným pre konanie, písomnosti sa doručujú iba tomuto zástupcovi (napríklad advokátovi), ak zákon neustanovuje inak. Písomnosť doručená zástupcovi sa nedoručuje aj účastníkovi, okrem prípadu, keď účastník má v konaní konať osobne (napríklad zúčastniť sa osobne na pojednávaní, aby bol vypočutý).

   29. júla 2014 v 9:17
 • Anonym

  Dobry den, chcela by som Vas poprosit o radu. Sudom bolo urcene otcovstvo v 05/2014, zverenie dietata do vychovy matky, ako aj vyzivne. Voci vyske vyzivneho som podala odvolanie. Kedze otcovstvo bolo urcene, mam nejaky termin dokedy musim ist na matriku a poziadat o vydanie noveho rodneho listu pre svoje dieta? A musim vôbec poziadat o vymenu RL? Otec svoje dieta vôbec nevidel, nejavi absolutne ziadny zaujem a vyzivne raz plati a raz neplati…

  17. júla 2014 v 8:12
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, áno, je potrebné požiadať o vydanie nového rodného listu na príslušnom matričnom úrade, ktorá vydala aj predchádzajúci rodný list. K vybaveniu je potrebné: – preukaz totožnosti oboch rodičov, – právoplatný rozsudok o určení otcovstva – vrátiť predchádzajúci rodný list V prípade, ak otec Vášho dieťaťa neplní svoju vyživovaciu povinnosť riadne najmenej 3 po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a platenie výživného nemožno zabezpečiť výkonom rozhodnutia počas najmenej 3 mesiacov, môže Vám vzniknúť nárok na poskytovanie náhradného výživného.

   22. júla 2014 v 15:48
 • Anonym

  Dobrý den…. Chcela by som sa Vás na niečo spýtať… Mam z bývalým priateľom dieťa nakoľko ma bil robil nám zle utiekli sme k rodičom..je tomu 1,5 roka podala som tretné oznamenie ktoré do dnešného dna nieje vyriešené …rok dozadu ma napadol ohľadom toho že som žiadala výživné..podala som trestné oznámenie ktoré nieje vyriešené..Podala som aj exekúciu na neplatenie alimentov trestné oznámenie na výživné ale stále sa nič nedeje..momentálne teraz mu bol odobratý vodičský preukaz…lenže všetko veľmi dlho trvá…Nedá sa to riesšiť daako inak a rýchlejšie?ved malá potrebuje papať každý den:) Policajti daako stále nič neriešia nedá sa to daako vyššie riešiť??Náhradne výživné je asi dobrá blbosť! Bola som sa na to informovať možem požiadať o náhradné výživné ale bolo mi povedané že dlžník štátu budem ja a nie on!!Prečo to je takto sprosto riešene že by som mala byť dlžník ja ved on je neplatič!?

  27. júna 2014 v 9:18
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, na základe platného zákona náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade, 1/ že si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, 2/ že nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine. Keď povinnou osobou na poskytovanie výživného je Váš manžel, v takomto prípade príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa, Vám bude poskytovať namiesto neplatiča náhradné výživné. Keďže Vám poskytuje tieto sumy namiesto povinnej osoby, nemôžete byť dlžníkom Vy, lebo ste oprávnenou osobou a dlžné čiastky bude možné vymáhať od povinnej osoby, a nie od Vás.

   29. júna 2014 v 15:47

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.