Obchodné právo

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. Vám poskytne komplexné právne služby v oblasti obchodného práva, v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä:

  • zakladanie obchodných spoločností (založenie s.r.o.)
  • vykonávanie zmien v obchodných spoločnostiach (zmena obchodného mena, sídla, konateľov, predmetov činnosti, zníženie a zvýšenie základného imania, prevody obchodných podielov, vzťahy medzi spoločníkmi, likvidácia a výmaz obchodných spoločností z Obchodného registra)
  • vykonanie právneho auditu (due diligence) v nadobúdaných spoločnostiach
  • vymoženie Vašich pohľadávok
  • zastupovanie v súdnom aj v exekučnom konaní vrátane zastupovania v konaní pred Obchodným registrom a v konkurznom konaní – vypracovanie a podávanie žalôb, návrhov, vyjadrení, odvolaní, dovolaní atď.
  • príprava a vypracovanie všetkých druhov zmlúv, plnomocenstiev, výziev atď. resp. kontrola a revízia už existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty
  • komplexné právne poradenstvo vo Vašich obchodných vzťahoch.

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. poskytuje v oblasti obchodného práva bezplatné právne poradenstvo prostredníctvom svojej online poradne, a to formou odpovedí na zverejnené otázky na nasledovnom linku poradňa.

O našich konkrétnych úspechoch v oblasti obchodného práva si môžete prečítať na nasledovnom linku: naše úspechy.

Máte záujem o bližšie informácie?