Zakladanie s.r.o.

Advokátska kancelária BÁNOS &  KOŠÚTOVÁ s. r. o. Vám poskytne komplexné právne služby pri zakladaní obchodných spoločností (najmä s.r.o.), v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä:

  • prípravu a vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na založenie s.r.o. (zakladateľská listina, spoločenská zmluva, všetky súvisiace čestné vyhlásenia, návrh na zápis s.r.o. do Obchodného registra)
  • rýchly a bezproblémový zápis s.r.o. v Živnostenskom registri, Obchodnom registri, registráciu s.r.o. na daňovom úrade pre daň z príjmov a DPH
  • zastupovanie pred registrovým súdom a živnostenským registrom
  • vykonanie zmien v obchodnom registri (zmena obchodného mena, sídla, konateľov, predmetov činnosti, zníženie a zvýšenie základného imania, prevody obchodných podielov, vzťahy medzi spoločníkmi, likvidácia a výmaz s.r.o. z Obchodného registra)
  • kompletné právne poradenstvo týkajúce sa s.r.o.
  • predaj vopred založených s.r.o. (ready made spoločností) prostredníctvom našich partnerov
  • zriadenie a vedenie sídla pre Vašu s.r.o. (officehousing) v spolupráci s našimi partnermi – zriadenie sídla s.r.o., označenie nehnuteľnosti, prijímanie a preberanie Vašich poštových zásielok a ich doposielanie, informovanie o zásielkach prostredníctvom e-mailov.

POZOR: Súdny poplatok za založenie s.r.o. činí 300 eur. Advokátska kancelária BÁNOS &  KOŠÚTOVÁ s. r. o. vďaka disponovaniu zaručeným elektronickým podpisom platí len polovicu štandardného súdneho poplatku, t.j. Váš súdny poplatok pri využití našich služieb bude činiť len 150 eur.

V spolupráci s našimi partnerskými advokátskymi kanceláriami pre Vás zabezpečíme založenie obchodných spoločností (najmä s.r.o.) ako aj všetky s tým súvisiace právne úkony aj na území Maďarskej republiky a Českej republiky.

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. poskytuje v oblasti zakladania obchodných spoločností bezplatné právne poradenstvo prostredníctvom svojej online poradne, a to formou odpovedí na zverejnené otázky na nasledovnom linku poradňa.

O našich konkrétnych úspechoch v oblasti zakladania obchodných spoločností si môžete prečítať na nasledovnom linku: naše úspechy.

Máte záujem o bližšie informácie?