Konkurz a reštrukturalizácia

Advokátska kancelária BÁNOS &  KOŠÚTOVÁ s. r. o. Vám poskytne komplexné právne služby v oblasti konkurzného práva, v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä:

  • právne poradenstvo v oblasti konkurzného práva
  • príprava, vypracovanie a podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu a na povolenie reštrukturalizácie
  • zastupovanie v konkurznom aj v reštrukturalizačnom konaní vrátane poradenstva v konaní o osobnom bankrote
  • prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu a reštrukturalizácie, ich zastupovanie v konkurznom aj v reštrukturalizačnom konaní (vrátane ich zastupovania na schôdzi veriteľov a vo veriteľskom výbore).

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. poskytuje v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie bezplatné právne poradenstvo prostredníctvom svojej online poradne, a to formou odpovedí na zverejnené otázky na nasledovnom linku poradňa.

O našich konkrétnych úspechoch v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie si môžete prečítať na nasledovnom linku: naše úspechy.

Máte záujem o bližšie informácie?