Ako získať prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny

Ako získať prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny

Ste cudzincom, ktorý má na Slovensku prechodný pobyt a chceli by Ste mať svoju rodinu na blízku? Prechodný pobyt sa dá zariadiť v rôznych formách a jednou z nich je pobyt za účelom zlúčenia rodiny.

Nižšie uvedené informácie ohľadne žiadosti a obnovenia pobytu Vám zaručene urýchlia a zjednodušia vybavovanie prechodného pobytu na našom území.

 

Komu je možné prideliť prechodný pobyt?

            Z hľadiska prechodného pobytu za účelom zlúčenia rodiny, je možné pobyt prideliť osobe, ktorá:

 • je príslušníkom v rodine žijúcej na území Slovenska, a to v trvalom alebo prechodnom pobyte,
 • je v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov,
 • je podriadený medzinárodnej zmluve

 

Za rodinného príslušníka môžeme považovať:

 • manžela/ku, pokiaľ nie sú mladší ako 18 rokov,
 • dieťa so statusom ,,slobodný“, ktoré je mladšie ako 18 rokov, osoby s udeleným pobytom
 • nezaopatrené dieťa, staršie ako 18 rokov, ktoré sa o seba nedokáže postarať, kvôli zdravotným problémom

 

Čo treba predložiť pri žiadosti o pridelenie prechodného pobytu?

Ak si cudzinec chce požiadať o prechodný pobyt, musí si najprv vybaviť potrebné dokumenty. Je treba počítať so správnym poplatkom vo výške 132,50 eur. Žiadosť o pobyt musí byť kompletná. Upozorňujeme, že doklady uvedené nižšie, nesmú byť staršie ako 90 dní:

 

 • žiadosť o prechodný pobyt,
 • matričný doklad (dokument preukazujúci zámer pobytu – sobášny list, rodný list dieťaťa),
 • platný cestovný pas
 • dvakrát fotografia tváre žiadateľa (3×3,5 cm)
 • doklad potvrdzujúci bezúhonnosť žiadateľa,
 • správny poplatok – kolok,
 • doklad o ubytovaní,
 • dôkaz o finančnom zabezpečení daného pobytu,
 • pokiaľ sú manželia rozvedení, treba súhlas rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do starostlivosti (pokiaľ mu bolo stýkanie sa s dieťaťom dovolené)

 

Obnovenie

            Ak sa pýtate, do kedy je potrebné podať žiadosť na obnovenie prechodného pobytu, je dané, že osoba žiadajúca o obnovenie tak musí spraviť najneskôr v posledný deň platnosti pobytu.

            Žiadosť o obnovenie musí podať žiadajúci cudzinec osobne, a to na policajnom útvare. Ak ide o žiadosť o obnovení prechodného pobytu za účelom zlúčenia rodiny, policajný útvar tak môže pobyt cudzinca predĺžiť maximálne na päť rokov.

            Je potrebné k žiadosti doložiť aj nižšie uvedené doklady, a to:

 • potvrdenie o zaplatení záväzkov
 • povinné zdravotné poistenie
 • platný pas
 • jedna aktuálna fotografia (3×3,5 cm)
 • správne poplatky (vo forme zlúčenia rodiny sa cena pohybuje okolo 66 eur)

Žiadateľovi príde písomné oznámenie v prípade vyhovenia jeho žiadosti. Pokiaľ cudzinec nie je povinný platiť poistené zdravotné poistenie, či iné záväzky, musí priložiť doklad o potvrdení tejto skutočnosti.

 

            Veľa cudzincov po príchode na Slovensko nevie, ako riešiť všetky problémy spojené nie len s vybavovaním prechodného či trvalého pobytu, ale aj v ich osobnom živote. Advokát Šaľa poskytuje komplexné právne poradenstvo fyzickým aj právnickým osobám. 

Advokátska kancelária Šaľa sa venuje rôznym oblastiam rodinného práva a s tým aj spojenými rodinnými problémami. Či už ide o rozvod, úpravu pomerov maloletých detí, zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, alebo zmenu výživného maloletých detí. Je vždy lepšie sa poradiť s niekým s praktickými skúsenosťami, ako byť neskôr prekvapený prípadnými nepríjemnosťami. 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *