Rozvody a výživné

Advokátska kancelária BÁNOS &  KOŠÚTOVÁ s. r. o. sa špecializuje na poskytovanie komplexných právnych služieb v oblasti rodinného práva, v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä:

  • komplexnú pomoc pri Vašom rozvode podľa Vašich požiadaviek a záujmov,
  • kompletnú prípravu a vypracovanie dokumentov v konaní o rozvod manželstva (návrh na rozvod manželstva, vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva, rodičovská dohoda o úprave styku k maloletým deťom a o úprave výživného atď.)
  • zastupovanie pred súdom v konaní o rozvod manželstva
  • úpravu pomerov maloletých detí na čas do rozvodu a po rozvode manželstva, zverenie dieťaťa do výchovy jedného z rodičov, striedavú osobnú starostlivosť rodičov k maloletým deťom
  • styk rodičov prípadne ostatných príbuzných s maloletými deťmi
  • výživné maloletých detí aj plnoletých, výživné pre manžela, príspevok na výživu rozvedeného manžela
  • určenie a popretie otcovstva
  • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) – príprava a vypracovanie dohody o vyporiadaní BSM, zastupovanie v konaní pred súdom pri zrušení aj vyporiadaní BSM
  • vyporiadanie spoločného nájmu bytu manželmi.

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. poskytuje v oblasti rodinného práva bezplatné právne poradenstvo prostredníctvom svojej online poradne, a to formou odpovedí na zverejnené otázky na nasledovnom linku poradňa.

O našich konkrétnych úspechoch v oblasti rodinného práva si môžete prečítať na nasledovnom linku: naše úspechy.

Máte záujem o bližšie informácie?