Návrh na vklad do katastra

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti vzniká až na základe vkladu do katastra nehnuteľností, preto je nutné po podpise darovacej alebo kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza nehnuteľnosť, podať na príslušnom katastrálnom odbore Okresného úradu návrh na vklad do katastra vzor. Zmluva v dvoch vyhotoveniach, na ktorej základe má byť právo k nehnuteľnosti zapísané do katastra, musí byť priložená k návrhu. Katastrálny zákon predpisuje aj ďalšie prílohy, pre ktorých absenciu aj napriek výzve môže byť vkladové konanie prerušené. Kataster čakacia doba na vydanie rozhodnutia o návrhu na vklad je 30 dní od jeho doručenia. Návrh na vklad do katastra elektronicky je tiež možné podať. Náležitosti sú v tom prípade rovnaké ako pri písomnom podaní. Ak má podanie urobené elektronicky všetky náležitosti, výška správnych poplatkov sa znižuje na polovicu. Všetky prílohy však musia byť autorizované podľa osobitného predpisu. Účastník môže požiadať o zrýchlený vklad do katastra, kedy Okresný úrad rozhoduje o návrhu do 15 dní od jeho podania. Podmienkou je však zaplatenie správneho poplatku v sume 133 eur.

Návrh na vklad do katastra musí obsahovať všetky náležitosti vyžadované zákonom. Aj absencia rodného priezviska totiž predstavuje dôvod na prerušenie vkladového konania a jeho predĺženie o dlhšiu dobu.

Vzor návrhu na vklad do katastra na stiahnutie nájdete tu:

Návrh na vklad do katastra – pozemok – vzor
Návrh na vklad do katastra na základe darovacej zmluvy – vzor
Návrh na vklad do katastra – dom – vzor

Máte záujem o bližšie informácie?