Darovacia zmluva

Prevod nehnuteľností možno uskutočniť aj na základe darovacej zmluvy, ktorá však musí mať písomnú formu. Darovacia zmluva musí obsahovať identifikáciu darcu a obdarovaného, predmet darovania, ktorý je riadne špecifikovaný, tiež vyhlásenie darcu o tom, že darca obdarovanému bezplatne prenecháva dar a obdarovaný tento dar prijíma.

Darca je zo zákona povinný pri ponuke daru obdarovaného upozorniť na vady daru, o ktorých vie. Je vhodné tieto aj zakomponovať do darovacej zmluvy, prípadne uviesť, že darcovi nie sú známe žiadne vady. Pokiaľ však dar má vady, na ktoré darca obdarovaného neupozornil, má obdarovaný právo dar vrátiť. Darovacia zmluva na byt či darovacia zmluva na pozemok sa často využíva v prípade bezplatného prevodu nehnuteľností v rámci rodiny. Treba však mať na pamäti, že ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy, darca sa môže domáhať vrátenia daru.

Vzory zmlúv na stiahnutie nájdete na týchto webových adresách:

Darovacia zmluva na byt – vzor
Darovacia zmluva na dom – vzor
Darovacia zmluva na pozemok – vzor

Máte záujem o bližšie informácie?