Právo e-shopov

Advokátska kancelária BÁNOS &  KOŠÚTOVÁ s. r. o. Vám poskytne komplexné právne služby v oblasti internetového obchodu, ako i v oblasti ochrany spotrebiteľa, v rámci ktorých pre Vás zabezpečí najmä:

  • komplexné právne poradenstvo v oblasti internetového predaja – oblasť e-shopov (z pohľadu účastníkov nákupného procesu poskytujeme naše služby tak pre majiteľov a prevádzkovateľov e-shopov, ako i pre jednotlivých spotrebiteľov)
  • komplexná analýza tvorby web-stránok, web-hostingu analýza stavu ochrany spotrebiteľa u daného prevádzkovateľa
  • príprava, koncipovanie a vypracovanie spotrebiteľských zmlúvvšeobecných obchodných podmienok, reklamačných poriadkov, formulárov na odstúpenie od zmluvy a ďalších legislatívou vyžadovaných dokumentov
  • právny audit existujúcich všeobecných obchodných podmienok a reklamačných poriadkov e-shopov
  • právne posúdenie nastavenia obsahu web-stránok prevádzkovateľov a ich formátovanie v súlade  so zákonmi na ochranu spotrebiteľa a legislatívou Európskej Únie
  • vypracovanie podkladov pri revíznych postupoch – žiadosti pre štátne inštitúcie, sťažnosti, žiadosti o nápravupodnety, odstúpenie od zmluvy a pod.
  • zastúpenie v konaní pred Slovenskou obchodnou inšpekciou a v súdnom konaní.

Tieto služby sú pre našich klientov dôležité najmä preto, že veľa spoločností prevádzkujúcich internetové e-shopy podceňuje význam riadne vypracovaných a následne zverejnených všeobecných obchodných podmienok, pričom väčšina z nich sa uspokojí buď vlastnými silami vypracovanými alebo ešte častejšie od konkurencie prevzatými obchodnými podmienkami, ktoré prevzali spolu s tými podstatnými chybami, ktoré sa medzi obchodné podmienky konkurencie dostali. Toto všetko môže negatívne ovplyvniť samotné fungovanie e-shopu jednak tým, že môže viesť k zníženiu dôveryhodnosti e-shopu medzi jeho zákazníkmi a jednak aj tým, že nesprávne vypracované obchodné podmienky môžu zapríčiniť straty vyplývajúce z pomerne vysokých pokút uložených Slovenskou obchodnou inšpekciou. Takisto nedodržanie nových slovenských právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa a taktiež legislatívy Európskej Únie je sankcionované neplatnosťou zmluvy so spotrebiteľmi resp. možnosťou odstúpenia od zmluvy v dlhšej lehote.

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. poskytuje v oblasti práva e-shopov bezplatné právne poradenstvo prostredníctvom svojej online poradne, a to formou odpovedí na zverejnené otázky na nasledovnom linku poradňa.

O našich konkrétnych úspechoch v oblasti práva e-shopov si môžete prečítať na nasledovnom linku: naše úspechy.

Máte záujem o bližšie informácie?