Neoprávnené fotenie – otázky a odpovede

Neoprávnené fotenie – otázky a odpovede

V zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy.( tým sa myslí napr. tanec, spev atď.)

To znamená, že nikto Vás nemôže fotiť bez Vášho vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, dokonca v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas, napr. tak že strpíte fotografovanie. Ešte by som spomenul aj to, že vo vyššie uvedených ustanoveniach OZ sú uvedené výnimky, kedy súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný, ide o tzv. zákonné licencie, a síce:

1.) ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby)

2.) na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo

Ale aj pri takomto vyhotovení a použití fotografií zdôrazňujem, že ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. 

Každý má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. V prípade, ak Vám niekto do týchto oblastí svojim neoprávneným konaním úmyselne zasahuje, bráňte sa. Pomôžeme Vám s výzvou na upustenie od neoprávnených zásahov do Vašich osobnostných práv, s vyhotovením žaloby na ochranu osobnosti, či s návrhmi na náhradu škody, a to v cene už od 100,00 EUR.

 • Dáša

  Dobrý deň pán Mgr. Bános, veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď na môj dotaz, urobíme všetko ako ste nám doporučili. Ešte prosím odpoveď na druhú časť mojej otázky. Môžeme si nainštalovať atrapu kamery nad naše vchodové dvere, vedúce do bytu, ktorý obývame? Ak áno, potrebujeme na to od niekoho povolenie, poťažne prosím napíšte nám, kto nám toto povolenie vydá, alebo komu to musíme vopred oznámiť. Samozrejme ako som vyššie uviedla, my si vchodové dvere do bytu na viditeľnom mieste označíme hneď od 1. dňa, že sú naše vchodové dvere „monitorované kamerovým systémom“. My nechceme porušovať zákony, ale vzhľadom k tomu, že nás vlastníci ako nájomníkov utláčajú, šikanujú a porušujú nám naše práva, len z pozície sily, chceme „urobiť“ proti odvetu v rámci našich môžností. Týmto sa Vám chcem vo svojom mene veľmi pekne poďakovať, že robíte takúto vec navyše, akou je, že pomáhate aj tým, pre krorých sú právnici finančne menej dostupní, alebo úplne nedostupní. Skutočne ste úžasný človek keď viete myslieť aj ny tých, ktorí musia v tomto štáte, nie vlastným pričinením ťahať za kratší koniec nespravodlivostí. Želám Vám veľa úspechov v práci, veľa zdravia a pohody. Ďakujem

  21. augusta 2015 v 9:07
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, zmysle § 33 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prevádzkovateľ je povinný oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov informačné systémy, požiadať úrad o osobitnú registráciu informačných systémov alebo viesť o informačných systémoch evidenciu v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Každý, kto sa rozhodne používať v praxi kamerový systém, by mal zvážiť následky takéhoto monitorovania z hľadiska ochrany súkromia jednotlivcov. V prípade inštalácie kamerového systému treba voliť nastavenie kamier tak, aby svojim zorným polom nezasahovali na územie alebo na objekt susedov a tým nenarušili ich súkromie. V opačnom prípade prevádzkovateľ, resp. majiteľ kamerového systému riskuje to, že si sused môže uplatniť právo na ochranu súkromia prostredníctvom sťažnosti.

   23. augusta 2015 v 9:42
 • Milica

  Dobrý deň Poprosím Vás o radu. Pred 3 rokmi som sa sťažovala na na vedúcu predajne. Odvtedy zakaždým keď idem na nákup chodí cca 3 metre za mnou predavačka (pri každom nákupe je to iná predavačka). Chodí za mnou počas celej doby čo som v predajni. Pravdepodobne dostali príkaz od vedúcej aby ma sledovali, neviem čo im narozprávala o mne nepekné. Pravdepodobne chce tým dosiahnuť, aby som do predajne nechodila. Ostatných kupujúcich takto nesledujú. Taktiež som si všimla, že ľudia ktorí ma pred tým zdravili odo mňa bočia. Ako sa mám voči tomu brániť ? Ďakujem za radu.

  19. augusta 2015 v 14:40
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, ak Vás takéto konanie natoľko rozrušuje a tieto osoby s Vami opísaným konaním neprestanú, máte možnosť spomínané osoby upozorniť, aby prestali s takýmto konaním alebo ohováraním. Ak naďalej budú pokračovať v ohováraní, obťažovaní v obchode, v tom prípade podajte návrh na polícii, prípadne príslušnom Okresnom úrade. Okresný úrad im môže uložiť za spáchaný priestupok proti občianskemu spolunažívaniu pokutu do výšky 33 EUR alebo pokarhanie, a to aj opakovane. Podanie satisfakčnej žaloby na okresnom súde a podanie trestného oznámenia na polícií alebo na prokuratúre Vám ako advokát odporúčam len v tom prípade, ak uloženie priestupku neprinesie očakávaný výsledok, a ohováranie Vám môže spôsobiť vážnu ujmu na osobnostných právach, ohroziť Vaše postavenie na pracovisku, narušiť rodinné vzťahy, alebo ak sú skutočne naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu Ohovárania.

   21. augusta 2015 v 9:05
 • anonym

  Dobrý deň, bývame v centre mesta BA. Cudzí ľudia – susedia sa nás v posledných dňoch pýtali, či sme si vedomí, že obytný dom, v ktorom bývame je monitorovaný kamerou. My sme o tom ani len netušili, kamera je nainštalovaná veľmi nenápadne asi 20 metrov od vchodovej brány, na konci domu, nad oknom jednej rodiny. Sme tam zmiešaé osadenstvo, sú tam vlastníci a tiež IBA nájomníci. Nám nik nepovedal, ani si nepýtal súhlas k tomu, či súhlasíme s nainštalovaním takejto kamery, ktorá nás denne 24 hodín, 7 dní v týždni bude snímť, teda kedy ideme z domu a kedy sa vraciame domov. V dome nás rodina vlastníkov, ktorá pravdepodobne kameru na dom nainštalovala ponižuje, vulgárne nám nadáva, vyhráža sa nám, šikanuje nás. Už viac krát sme museli oznámiť na polícií, čo táto rodina vyvádza. Dom ani nie je označený, že je monitorovaný kamerovým systémom a preto sa domnievame, že sme sledovaní a monitorovaní nezákonne. Navyše máme dôvodné obavy, že táto rodina by mohla zneužiť a využiť informácie, ktoré sa zbierajú na kamere. Nevieme ani či majú nejakú priemyselnú miestnosť na to určenú /kde sa zhormažďujú tieto informácie – vysostne osobnej povahy/, alebo dokonca tieto informácie sa zbierajú len v byte tejto rodiny. V tejto rodine je mlady muž, ktorý doštudoval právo, má titul Mgr., ale je to gauner a vagabund toho najhrubšieho zrna. Vyhráža sa aj mne aj môjmu dospelému dieťaťu, /nemôžem napísať, lebo nadávky sú nepublikovateľné/, dokonca mnoho krát so sexuálnym podtónom, po jednom vyhrážaní sa, ktoré sme nahlásili aj na polícii ako už niekoľké v poradí si tento grázel právnik, podal žiadosť na zbrojný pas, keďže tieto jeho nadávky a výhražky boli riešené na polícií a na Okresnom úrade, prišli policajti k nám do domu a pýtali sa susedov, aj nás či doporučujeme, respektíve súhlasime s tým aby mu bol vystavený zbrojný pas. Samozrejme v dome sme s tým nesúhlasili. Moja otázka znie: Môže si takýmto spôsobom vlastník jedného bytu v dome nainštalovať kameru nad svoje okno z ulice aby monitoroval ľudí, ktorí prichádzajú a odchádzajú z domu – teda fyzické osoby, bez toho aby tieto dotknuté osoby boli informované o tom, že niekto ich monitoruje a zbiera o nich osobné infoormácie. Máme za to, že táto rodina nám nezákonným a hrubým spôsobom zasahuje do súkromia. Máme dôvodné obavy, že a najmä teraz v dovolenkovom období, kedy odídeme na dlhšie mimo byt, by nám mohla spôsobiť aj škody na majetku. Prečítala som si množstvo materiálov o tejto problematike, ale nikde jednoznačne nepíšu, či toto môže jeden vlastník urobiť aj keď na schôdzi vlastníkov si to možno, neviem…? – odsúhlasili. Viem však, že je povinnosťou každého prevádzkovateľa kamerového systému na viditeľné miesto vyznačiť, že objekt, v tomto prípade obytný dom je monitorovaný kamerovým systémom. Na tomto dome to vyznačené nie je, urobila som si o tom videozáznam hneď ako nás cudzí ľudia na túto skutočnosť upozornili. Čo môžem ja ako fyzica osoba, nájomník „rasa podriadená v tomto štáte bez vlastného pričinenia“, ktorý sa cíti byť ohrozený, pri každom odchode či príchode domov urobiť? Ako môžem riešiť tieto zásahy do môjho súkromia? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Ešte uvediem, že som sa bola pýtať na polícií, tam mi povedali, že keď som „LEN“ nájomník, môžem sa postaviť aj na hlavu a nič nezmôžem. Nájomníci nie sú ľudia? Na nich sa nevzťahuje zákon na ochranu osobnosti a na ochranu súkormia? Ale to som sa nikde nedočítala, že nájomníkom je toto právo odoprete. To skutočne nemôžeme nič robiť a musíme čakať na to, kedy nám vlastníci vykradnú byt, alebo nám urobia niečo iné, len zo zlomyselnosti? Napríklad keď budú vedieť, že sme s kuframi odišli na 2 týždne preč celá rodina? Prosím o radu, čo môže robiť človek na ktorom sa pácha bezprávie.

  8. augusta 2015 v 11:33
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle ustanovení § 11 až 16 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, ochranu mena a prejavov osobnej povahy. Zároveň písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Priestranstvo musí byť označené, že je snímané kamerovým systémom. Odporúčam Vám, aby ste týmto vlastníkom bytu adresovali písomnú výzvu na doručenku, kde opíšete akým spôsobom, od kedy prebieha takéto konanie, s tým, že z ich strany ide o neoprávnené konanie, a touto cestou ich vyzývate, aby od neho upustili, aby odstránili následky takéhoto zásahu, teda aby už vzniknuté videozáznamy zmazali, resp. zničili, a prípadne že požadujete od nich ospravedlnenie za takéto konanie. Prípadne, ak chcete, môžete na konci listu spomenúť aj to, že ak budú ďalej pokračovať v tomto konaní, tak sa obrátite na súd, čo už nemusí byť príjemná záležitosť ani pre jednu z dotknutých strán. Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku. Nakoľko Vy, ako píšete, ste nájomníčka, v danej veci Vám odporúčam porozprávať sa s vlastníkom bytu o danej situácii. Nakoľko sa nainštalovanie kamier týka celého domu, na prijatie rozhodnutia na schôdzi vlastníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Schôdza vlastníkov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

   10. augusta 2015 v 14:01
 • Júlia

  Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či môžem sa brániť , keď šéf ma neustále uráža, nadáva a ohovára. Popritom stále chce aby som vsetko spravila ja a on nemusí nič robiť lebo je šéfom Dokonca príde za mnou aby som ho naučila robiť v PC potom všetko pohŕdavo chce a potom do Vás kopne a nadáva a hlavne sa povyšuje nad Vami. Je to určitý spôsob ako svoju neschopnosť zakrýva nadávkami a ponižovaním. Každý ma toho dosť na pracovisku lenže, nikto sa neodváži nič povedať . Atmosféra je na pracovisku pod psa. Čo môžeme s tým robiť ( podotýkam že ide o šéfa polície/

  3. júla 2015 v 12:30
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, čo sa týka Vášho problému, najvhodnejšie by bolo skúsiť sa so šéfom porozprávať, upozorniť ho na to, že si neprajete, aby Vás urážal a nadával Vám. Ak sa to minie účinku, odporúčam, obrátiť sa na nadriadený orgán so sťažnosťou, že Váš šéf sa nevhodne správa, uráža Vás a nadáva Vám. V súvislosti s ohováraním, by sa Váš šéf dopustil tohto trestného činu, ak by o Vás oznámil nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť Vašu vážnosť u spoluobčanov, poškodiť Vás v zamestnaní, v podnikaní, narušiť Vaše rodinné vzťahy alebo spôsobiť Vám inú vážnu ujmu.

   5. júla 2015 v 16:12
 • anonym

  Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať, či má právo niekto zverejniť na internete moje plné meno a plnú adresu trvalého bydliska (na ktorej sa zdržiavam) ak som k tomu nikomu nedal svoj písomný súhlas a ani nesúhlasím so zverejnením. Ako je takéto konanie ošetrené v zákone na ochranu osobných údajov? Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

  16. februára 2015 v 16:07
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, zverejnenie Vašich údajov, akými sú meno, priezvisko a bydlisko, bez Vášho súhlasu môže byť zásahom do Vašich práv, ale zákon poskytuje ochranu iba proti neoprávneným zásahom, ktoré sú spôsobilé privodiť ujmu na Vašej osobnosti. Takéto použitie na zverejnenie musí byť primerané – rozsah a spôsob použitia nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami občana. Všetky tieto aspekty je potrebné brať do úvahy pri posúdení, či je Vami neodsúhlasené zverejnenie spomínaných údajov v rozpore so zákonom a či je spôsobilé privodiť Vám ujmu. Máte možnosť spomínanej osobe poslať výzvu, aby od týchto zásahov upustila, a odstránila následky takéhoto zásahu.

   18. februára 2015 v 13:45
 • Nina

  Dobry den pan advokat, Velmi by som potrebovala pomoct co mam robit. Moj problem je moj manzel, pred viac ako rokom nam zacali man. problemy, od aprila tohto roku spolu nezijeme, donedavna mna a nasu dceru navstevoval denne, no pred mesiacom sme sa uplne rozisli a dohodli sa na rozvode, on ma podat ziadost. Problem je vsak v tom,ze ma sleduje,stale kde sa pohnem ma sleduje, aj vcera o polnoci bol pred mojim domom. Strasne ma to psychicky nici. Prosim poradte mi, co mam robit. Dakujem.

  30. novembra 2014 v 9:49
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v prvom rade, ak ste sa s manželom dohodli, že podá návrh na rozvod, pričom tak odmieta učiniť, mali by ste ju podať na súd sama a zároveň ak konanie Vášho manžela napĺňa znaky trestného činu nebezpečného prenasledovania: kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe, b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje, c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli, d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok, v takom prípade máte možnosť sa obrátiť na políciu.

   3. decembra 2014 v 9:26
 • Marián

  Dobry den, rad by som sa informoval o moznostiach obrany proti – podla mojho nazoru – zasahu do prava na ochranu osobnosti. Na predvolebnom letaku konkretneho kandidata sa objavila fotografia viacerych deti zo spolocneho vystupenia, na ktorom sa nachadza aj moj 5-rocny syn. Na zverejnenie som vsak suhlas nedal a vzhladom k tomu, o ktoreho kandidata ide, ani by som ho neudelil. Odhliadnuc od toho by som sa vsak rad informoval, ci existuju nejake pravne kroky, ako su zaslanie ziadosti o stiahnutie letakov z obehu (co si osobne neviem predstavit, kedze uz boli podla mna v objeme niekolko desat tisic distribuovane po domacnostiach), prip. nahradu skody. Druha otazka je, ci ma autor takejto fotografie (mne neznamy) pravo pouzit fotografiu bez suhlasu dotycneho alebo jeho zakonneho zastupcu, ak islo o verejne vystupenie. Dakujem.

  5. novembra 2014 v 10:50
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v zmysle platnej právnej úpravy nikto Vášho maloletého syna nemôže fotiť bez Vášho (jeho) vedomia a súhlasu, ktorý nemusí byť len písomný, postačuje aj ústny súhlas, dokonca v niektorých prípadoch aj konkludentný, teda nevýslovný súhlas, napr. tak že strpíte fotografovanie. Súhlas na vyhotovenie fotografie nie je potrebný, ide o tzv. zákonné licencie, ak sa fotografie použijú na úradné účely na základe zákona (napr. v trestnom konaní na identifikáciu osoby), na vedecké, umelecké účely, pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. Vzhľadom na opísanú situáciu, že nesúhlasíte, aby fotka Vášho syna bola uvedená na predvolebnom letáku, treba ich písomne upozorniť (doručenou písomnou výzvou), aby odstránili následky takéhoto zásahu, aby už vzniknuté fotky boli, zničené. Ďalej na konci písomnej výzvy môžete uviesť aj to, že ak nevyhovujú Vašej požiadavke, tak sa obrátite na súd.

   7. novembra 2014 v 17:24
 • Petra

  Dobrý deň Chcela by som poradiť s mojím problemom,ktorým je bývalý manžel s ktorým som rozvedená už skoro dva roky,ale nežijeme spolu vyše troch rokov.Stále ma uráža a obťažuje telefonatmi a sms v ktorých stále je aká som chudera a štetka a kontroluje ma a sleduje ešte viac ako keď sme boli spolu.Máme striedavú starostlivosť už len na mladšiu dceru takže komunikovať musim s nim,ale keď mu poviem ,že ma kontaktovať len čo sa týka deti-nerobi tak.Na striedavku som pristúpila len koli tomu,že ma donutil,lebo že ak to nepodpíšem postara sa o to aby som deti nedostala vobec.Pri rozvode ho sudca upozorňoval na to ,že keď bude mať on deti tak nemá používať alkohol,ale vydržal s tým asi mesiac.Par krát mi dcera volala do prace ,že oco je zasa opity a ona 9 ročná bola kvazi sama doma ,lebo on išiel spať.Nemám iné dokazy na to že keď je dcera pri ňom tak pije.Neviem si už poradiť čo by som mohla spraviť,aby už neotravoval mňa ,ale aj dcery a moju rodinu,lebo nevyvolava len mne ale aj im.Ďakujem za radu

  13. októbra 2014 v 17:21
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, čo sa týka detí tak podľa § 38 ods. 4 zákona o rodine môže byť rodič pozbavený svojich rodičovských práv v prípade zanedbávania, týrania, zneužívania maloletého dieťaťa alebo iného zlého zaobchádzania s maloletým dieťaťom. Vo vašom prípade by sa otca dalo pozbaviť rodičovských práv z dôvodu zanedbávania maloletého dieťaťa podaním návrhu na súd. Čo sa týka vyhrážok voči Vám, odporúčam upozorniť ho, aby s uvedeným konaním prestal, inak budete oprávnená obrátiť sa na políciu.

   15. októbra 2014 v 17:22
 • Róbert

  Dobry den chcel by som sa opytat ako je to stym ak niekto napise moje meno a adresu na socialnu siet a ma znacne neprijemne narazky na moju osobu…. dakujem

  11. septembra 2014 v 16:46
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, ja by som Vám navrhol vyzvať dotyčnú osobu, že v prípade ak neprestane so svojim správaním, a neodstráni narážky zo sociálnej siete, ak je to možné, budete sa môcť obrátiť na príslušný okresný úrad, ktorý prejednáva priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. Ak Vaše kroky nebudú postačujúce, je možné riešenie aj podanie občianskoprávnej žaloby na ochranu Vašej osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Prostredníctvom tejto žaloby by ste sa mohli domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu Vašej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov, primeraného zadosťučinenia a v prípade intenzívneho porušenia Vašich práv aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Odpoveď pre Andreu: Dobrý deň, ak sa opätovne dopustí takéhoto konania, treba ho najprv slušne vyzvať, aby sa to neopakovalo, lebo v opačnom prípade budete môcť obrátiť sa na príslušný okresný úrad, ktorý mu môže uložiť za takéto vulgárne a nevhodné správanie sa pokutu za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Ak ani tieto riešenia nebudú postačujúce, môžete sa domáhať ochrany pred neoprávnenými zásahmi do Vašich osobnostných práv prostredníctvom občianskoprávnej žaloby, podanej na príslušnom okresnom súde.

   13. septembra 2014 v 9:45
 • Roman

  Doby den chcel by som od vas radu sice sa nejedna o mna a le o moju svokru ktora j v rozvodovom konani so svojim manzelom ktory ju ale stale fyzicky aj psychycky napada a dokonca sa vyhrazal nam vsetkym smrtou chcel by som vedeit ako dalej postupovat a pomoct svojej svokre dakujem za rychlu odpoved policia to nijako neriesi iba ak pokutou a zobratim na policiu na dve tri hodky co ale vobec nic neriesi dakujem za informacie

  7. septembra 2014 v 16:14
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Pri takýchto vyhrážaniach je vždy nevyhnutné posudzovať všetky okolnosti konkrétneho prípadu, či takéto vyhrážky alebo iné konania dotyčnej osoby sú spôsobilé dôvodne vyvolať obavu o život alebo zdravie. Podľa opísaných skutočností, že konanie manžela Vašej svokry už trvá dlhšiu dobu a jeho vyhrážky sú dostatočne nebezpečné na to, aby všetci z Vás mali dôvodný strach odporúčam podať trestné oznámenie vo veci nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona na polícii alebo na prokuratúre. Ďalej Vám odporúčam, aby ste zhromaždili čo najviac dôkazov o tom, že jeho vyhrážky boli dôvodom na podanie trestného oznámenia. Keďže Vaša svokra bola aj fyzicky napadnutá, môže to nahlásiť na polícii. Ale v tom prípade, ak liečenie po ublížení (fyzickom napadnutí) netrvalo dlhšiu dobu ako sedem dní, neide o trestný čin, ale o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, ktorú môže svokra nahlásiť na príslušnom okresnom úrade.

   9. septembra 2014 v 16:57
 • Nikola

  dobry den…mam taky problem ze jedna dotycna osoba ma prenasleduje uz dlhsiu dobu a vyhraza sa mi ze ma dobije,zabije,zoberie niekam do lesa a vyzlecie do naha a priviaze o strom a necha ma tam mam strach a obavy o svoj zivot a som si isty ze on nieco chysta lebo jeho auto je dost casto pred mojim domom…vopred dakujem za informacie

  4. septembra 2014 v 15:16
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pri takýchto vyhrážaniach je vždy nevyhnutné posudzovať všetky okolnosti prípadu, či takéto vyhrážky alebo iné konania dotyčnej osoby sú spôsobilé dôvodne vyvolať obavu o život alebo zdravie. Podľa opísaných skutočností, že konanie tejto osoby už trvá dlhšiu dobu a jeho vyhrážky sú dostatočne nebezpečné na to, aby ste mali dôvodný strach odporúčam Vám podať trestné oznámenie vo veci nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona na polícii alebo na prokuratúre. Keďže navyše aj Vás prenasleduje, ako ste to uviedli, že často stojí pred Vašim domom, môžu byť naplnené znaky aj trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a. Ďalej Vám odporúčam, aby ste zhromaždili čo najviac dôkazov o tom, že jeho vyhrážky boli dôvodom na podanie trestného oznámenia.

   5. septembra 2014 v 9:58
 • anonym

  Dobry deň. Mam podobny problem ako vaše predchadzajuce komentare. Branila som sa voči opťažovaniu esemeskami,na fb byvalym priatelom podanim tresnnym oznamenim ale bezvisledne zatial vraj policia ma zviazane ruky a rieši to napomenutim.Ale nemienim sa vzdať nik nema pravo zasahovať,ponižovať a vydierať mna a mojich blizkych..Preto vas prosim ako sa da medialne zviditelniť tento problem..Ako mne aj tu viacerim taketo pristupky ničia život..Nechcem skončiť ako v Tn mlada žena pravnička s gulkou v hlave..Mame pravo na svoje prava a ochranu blizkych a nie čakať v strachu čo bude zajtra..Dakujem za odpoved

  21. apríla 2014 v 9:47
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, medializovanie by bolo možné napr. prostredníctvom dennej tlače. Ak by Vás bývalý priateľ naďalej obťažoval, obráťte sa znova na okresný úrad alebo na políciu prípadne na prokuratúru.

   24. apríla 2014 v 17:14
 • Mária

  Dobry den pan advokat. Chcela by som sa poradit ako postupovat, ak sa mi jedna osoba vyhrazala ujmou na zdravi (konkretne, ze po mne hodi stolicku, ktoru uz drzal v ruke) a aj ma napadol tak, ze do mna strcil a chcel mi znicit kameru, ktorou som to vsetko natacala. Uz z predosleho je jasne, ze cely incident bol natoceny, pricom dotycny o tom, ze sa nahrava, vedel. Je mozne si pytat odskodne? Dakujem za radu!!!

  18. apríla 2014 v 9:11
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, pri pre¬či¬ne ne¬bez¬peč¬né¬ho vy¬hrᬞa¬nia pod¬ľa § 360 Trestného zákona je ne¬vyh¬nut¬né posu¬dzo¬vať všet¬ky okol¬nos¬ti kon¬krét¬ne¬ho prí¬pa¬du, spo¬loč¬né sprá¬va¬nie pá¬cha¬te¬ľa a obe¬te pred spá¬cha¬ním a po spá¬cha¬ní či¬nu. Na vy¬vo¬de¬nie tres¬tnej zod¬po¬ved¬nos¬ti za pred¬met¬ný pre¬čin sa ob¬li¬ga¬tór¬ne ne¬vy¬ža¬du¬je reál¬ne fy¬zic¬ké spô¬so¬be¬nie uj¬my tam pred¬pok¬la¬da¬nej, av¬šak mu¬sí ísť o vy¬hrឬky alebo iné ko¬na¬nie ta¬kej in¬ten¬zi¬ty a kva¬li¬ty, že dô¬vod¬ne vzbu¬dzu¬jú oba¬vu o ži¬vot alebo zdra¬vie iné¬ho, pretože reál¬ne hro¬zí, že dôj¬de bez¬pros¬tred¬ne k ich us¬ku¬toč¬ne¬niu. Je možné podať trestné oznámenie na políciu, prípadne na prokuratúru.

   20. apríla 2014 v 17:03
 • anonym

  Dobrý deň, máme v paneláku susedov, neustále na niekoho volajú policajtov a vymýšľajú si všelijake obvinenia, urážka na cti vraj im chceme dat bombu pod auto a….., ludia musia chodit ako na páse na obvodný urad.*Dokonca obvinili náčelníka polície, ludí na bytovom, ešte aj lekárov.Policajti sa ich boja lebo maju kvôli nim každý týžden inšpekcie.my ludia sme s nich jednoducho psychicky mimo niektorý.Dokonca volaju policajtov na nás ked sa ani nenachádzame v meste.Nepomohla ani petícia celého panelaku.Policajti sami povedali, pokial tu ten pár nebýval tak o našom dome ani nevedeli.Na obvodnom urade ich poznaju, ale nikto s nimi nič nemože, vystahovanie nie , lebo maju byt v osobnom vlastníctve.kríve obvinenie nie lebo su to len priestupky z čoho všetkých obvinuju.Posledne si aj nejakých obyvatelov panelaku fotili.Po rekonštrukcii panelaku zateplenie a strecha si všetko fotili a potom obvinili zase par ludi že spreneverili peniaze.Dá sa tu niečo robit, ked sa ich urady a policia jednoducho boji?Ešte dodám že oni na ten obvodný urad ani nechodia aj ked su sami navrhovatelia obvineni. Ďakujem

  26. marca 2014 v 9:03
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, z toho, čo uvádzate vo svojej otázke, že dotyčné osoby si vymýšľajú o iných nepravdivé informácie, by sa dalo uvažovať aj o trestnom čine ohovárania podľa trestného zákona. Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. Preto by som Vám poradil, aby ste dotyčné osoby písomne vyzvali, aby od uvedeného konania upustili, inak budete nútení obrátiť sa na políciu s trestným oznámením. Čo sa týka neoprávneného fotenia, dočítate sa o ňom na tejto stránke vyššie.

   28. marca 2014 v 18:47
 • anonym

  Dobrý deň prajem,prosím o radu v prípade bývalého partnera.Máme spolu dieťa,naťahujeme sa už dva roky na súde o dieťa,nakoľko sa stále odvoláva a podobne.Tvrdí na súde,že mu bránim v styku s dieťaťom,čo nieje pravda,lebo máme stanovené stretnutia a bývalý partner-otec sa nedostavuje absolútne na stretnutia…Naopak ,stále mi vyvoláva a vypisuje sms,obťažuje ma,aká som úbohá a bezcharakterná osoba…atď.Stále sa vozí autom okolo domu,kde s deťmi(mám dve) bývam a vyzváňa mi na zvonček,následne utečie a tak dokola.Už ma to veľmi obťažuje a aj moje deti majú strach.Poradte mi prosím,čo mám robiť.Myslím,že je psychicky chorý,lebo ak by mu išlo o dieťa ,nerobil by nám všetkým zle,máme už strach ísť aj večer spať. Ďakujem za odpoveď

  6. februára 2014 v 9:01
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, Vami opisované správanie bývalého partnera by mohlo napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného prenasledovania, ktorého sa dopustí ten, kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe, b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje, c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli, d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života, Ako advokát Vám odporúčam obrátiť sa v danej veci na orgány činné v trestnom konaní s trestným oznámením, ktoré nazvite ako oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin a pre istotu ho podajte na neznámeho páchateľa.

   9. februára 2014 v 14:01
 • Lucia

  Dobry den poprosim Vas o radu moj byvaly manžel sa mi vyhraža že ak ma stretne na ulici tak ma zabije stale ma uraža píše mi vulgarne sms,že som najvedšia kurva na svete .Začinam mať zneho strach.

  5. februára 2014 v 8:58
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, vo Vami opisovanom prípade by mohla byť naplnená skutková podstata trestného činu nebezpečného vyhrážania v zmysle § 360 Trestného zákona, ktorého sa dopustí ten, kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu. Odporúčam Vám teda, aby ste sa obrátili na políciu s oznámením o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, pričom oznámenie podajte na neznámu osobu, aj keď v ňom uvediete, o koho sa jedná, aby ste sa Vy nedopustili trestného činu krivého obvinenia.

   7. februára 2014 v 13:02
 • Miloš

  Dobry den. Mam problem s bývalim mojej priatelky. Uz od silvestra jej zacal vypisovat sms a volat,Jasne mu dala najavo napisala,ze nech jej nepise a neotravuje ze jej to nici zivot,i napriek tomu zacal intenzivnejsie pisat a volavat.Pise jej ako keby mu patrila a boli spolu a stale neda pokoj aj ked mu povie ze uz nema nikdy sancu.Teraz dokonca zacal kontrolovat ci je doma,vozi sa na aute okolo baraku,cakava ju po robote pri aute,aj mne zacal pisat.Problem je ze ani v jednej sms sa nevyhrazal lebo dobre vie co by si tym sposobil.Je tu nejaka pomoc aby sme sa toho dotycneho cloveka zbavili a neotravoval nam zivot?Existuje nieco aby bol ten clovek za to co robi postihnuty?

  21. januára 2014 v 11:56
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, v prípade, ktorý vo svojej otázke popisujete by mohla byť naplnená skutková podstata trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a, ktorého sa dopustí ten, kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe, b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje, c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli, d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života. V takomto prípade Vám odporúčam najskôr dotyčnú osobu vyzvať, aby od podobného konania upustila, inak budete nútení obrátiť sa s trestným oznámením na políciu. Ak to nepomôže, nič iné Vám neostane, ako sa skutočne na políciu obrátiť s tým, podajte radšej oznámenie na neznámeho páchateľa, ktoré nazvite ako oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, aby ste sa Vy nedopustili trestného činu krivého obvinenia.

   22. januára 2014 v 13:04
 • Peter

  Dobrý deň. Mám taký problém , že moja manželka bola sústavne obťažovaná sms správami od istej osoby v tom zmysle že jej písala ako ju niekto týra , znásilňuje , ponižuje atď… a vyžadovala si poľutovanie a vynútené priateľstvo. Manželka podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za obťažovanie a vyšetrovaním sa zistilo že je to jej kolegyňa z práce , ktorá za to aj bola potrestaná v občiansko právnom konaní finančnou pokutou. Toto celé sa udialo za február 2013. Aj napriek tomu posielala obťažujúce sms-ky toho istého charakteru až do júna 2013. V dôsledku čoho sa moja manželka psychicky zrútila. Môžem ja ako manžel podať trestné oznámenie na tú istú osobu ako bolo hore uvedené , alebo to musí urobiť manželka ktorá to ale nechce z odvodnením že to je jej kamarátka. Narušilo to naše manželské spolužitie do takej miery že stojíme pred rozvodom pokiaľ sa to nejako nevyrieši , prosím o radu. Ďakujem.

  6. januára 2014 v 14:17
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, trestné oznámenie môže podať ktokoľvek, ak sa hodnoverným spôsobom dozvedel, že bol spáchaný trestný čin, môže tak napríklad urobiť aj svedok. Vyšetrovateľ je povinný prešetriť každý podnet. Ak sa tak rozhodnete urobiť, odporúčam Vám podať oznámenie na neznámeho páchateľa, aby ste Vy nedopustil trestného činu krivého obvinenia.

   7. januára 2014 v 10:51
 • Marek

  Dobrý večer, mám taký problém, že moja bývalá ma stále obťažuje sms-kami, hovormi, narážkami. Mám snúbenicu, s ktorou plánujeme svadbu, no ona začala písať aj jej. Trvá to už asi rok. A hoci ja jej kontaktovanie ignorujem, po pár týždňoch začne znovu. Pritom som ju niekoľko krát požiadal, aby ma už nekontaktovala. Tvrdí mi, že je so mnou tehotná, pričom to nemôže byť pravda. No s mojou partnerkou sa kvôli nej často hádame, pretože stále nám nedá pokoja. Moja partnerka je už z nej na dne, často mi aj neverí, keďže bývalá vypisuje sms-ky typu: „včera to bolo fajn“, ale ja som s ňou už vôbec nebol. Vydiera ma, že ak za ňou neprídem, tak sa zabije… Je to veľmi komplikované a stále to neprestáva.. Prosím Vás, existuje nejaký zákon, ktorý by mi pomohol zabrániť týmto útokom. Budem Vám veľmi vďačný.

  2. decembra 2013 v 14:01
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň, vo Vašom prípade by som Vám odporučil, najlepšie písomne vyzvať Vašu bývalú priateľku, aby upustila od predmetného konania, inak budete nútený sa v danej veci obrátiť na políciu, nakoľko dotyčná osoba by mohla naplniť znaky skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného prenasledovania, ktorého sa dopustí ten, kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že: a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe, b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje, c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli, d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života. Ak konanie bývalej partnerky neustane aby po Vašej výzve, nič iné než obrátiť sa na políciu Vám nezostane.

   4. decembra 2013 v 17:49
 • Klaudia

  Dobrý deň pán advokát Bános, zaujala ma Vaša odpoveď na vyššie uvedené otázky a mala by som k tomu aj ja jednu otázku. Som mamička na materskej dovolenke a nedávno som chcela ísť s mojím pol ročným synčekom ktorého som mala v kočíku, do jedného nemenovaného obchodu v nákupnom centre. Avšak môj pokus o vstup do predajne bol zmarený zo strany predavačky, ktorá ma slušne upozornila, že na dverách je zákaz vstupu do predajne s kočíkom. Prekvapilo ma to, ale rešpektovala som jej nesúhlas a jednoducho som odišla. Chcela by som však vedieť, či toto konanie z jej strany bolo správne. Ďakujem.

  18. júla 2013 v 17:45
  • Advokátska kancelária Bános & Košútová
   Advokátska kancelária Bános & Košútová

   Dobrý deň. Najprv by som uviedol, že dotyčná predavačka si podľa mňa len plnila príkazy vedúcej predajne, a že pokiaľ by išlo o ňu, tak by Vám to určite nezakázala :-) avšak s odkazom na vyššie uvedený komentár k otázke od pána Romana by som dodal, že je síce pravda, že majiteľ predajne či centra si môže určiť nejaké pravidlá za ktorých Vám povolí vstup do svojej budovy, avšak tieto podmienky nemôžu byť v žiadnom prípade diskriminačné voči určitej skupine osôb. A takouto osobitnou skupinou sú podľa mňa aj mamičky s kočíkmi. Takže nabudúce by som Vám poradil, aby ak sa Vám opäť stane niečo podobné, proste ste povedali, že bohužiaľ Vy svoje dieťa vonku pred predajňou nenecháte a okrem toho takýto zákaz Vás ako matku znevýhodňuje voči ostatným. A požiadate predavačku aby Vám vstup umožnila. Ak bude protestovať, obráťte sa na vedúcu predajne.

   20. júla 2013 v 11:12

Z dôvodu mimoriadnej pracovnej vyťaženosti je bezplatná právna poradňa momentálne pozastavená.