Vymáhanie pohľadávok

Advokátska kancelária BÁNOS &  KOŠÚTOVÁ s. r. o. Vám poskytne komplexné právne služby pri správe a vymáhaní Vašich pohľadávok, v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä: 

  • bezplatné posúdenie vymáhateľnosti Vašej pohľadávky
  • vypracovanie presného postupu potrebného k dosiahnutiu, aby Vám dlžník Vašu pohľadávku v celej výške a čo najskôr uhradil
  • mimosúdne vymáhanie Vašich pohľadávok – hromadné zasielanie upomienok, predžalobných výziev, vypracovanie uznaní dlhu, tvrdé a dôsledné rokovania s Vašimi dlžníkmi
  • súdne vymáhanie Vašich pohľadávok – vypracovanie žalôb, návrhov na vydanie platobného rozkazu, zastupovanie pred súdom
  • nariadenie a vedenie exekúcií efektívnym spôsobom prostredníctvom spolupracujúcich renomovaných exekútorských úradov – vypracovanie návrhov na vykonanie exekúcií, zastupovanie v exekučnom konaní
  • prípravu obchodných (rámcových) zmlúv, objednávok, dodacích listov, faktúr resp. audit a úpravu už existujúcich vymenovaných listín, čím Vám advokátska kancelária zabezpečí prevenciu vo Vašich obchodných vzťahoch pred Vašimi možnými budúcimi neplatičmi.
  • firmám ponúkame prevenciu pred neplatičmi – overovanie serióznosti potencionálnych obchodných partnerov

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. poskytuje v oblasti vymáhania pohľadávok bezplatné právne poradenstvo prostredníctvom svojej online poradne, a to formou odpovedí na zverejnené otázky na nasledovnom linku poradňa.

O našich konkrétnych úspechoch v oblasti vymáhania pohľadávok si môžete prečítať na nasledovnom linku: naše úspechy.

Máte záujem o bližšie informácie?