Občianske právo

Advokátska kancelária BÁNOS &  KOŠÚTOVÁ s. r. o. Vám poskytne komplexné právne služby v oblasti občianskeho práva, v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä:

  • právne poradenstvo vo všetkých oblastiach občianskeho práva (vlastnícke právo – všetky formy vlastníctva hnuteľných vecí aj nehnuteľností, susedské spory, záväzkové právo – všetky formy zmlúv obsiahnutých v Občianskom zákonníku: kúpna zmluva, darovacia zmluva, záložná zmluva, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, zmluva o dielo, zmluva o vyporiadaní BSM, zmluva o budúcej zmluve atď.)
  • vymoženie Vašich pohľadávok
  • zastupovanie v súdnom aj v exekučnom konaní vrátane zastupovania v dedičskom konaní – vypracovanie a podávanie žalôb, návrhov, vyjadrení, odvolaní, dovolaní atď.
  • príprava a vypracovanie všetkých druhov zmlúv, plnomocenstiev, výziev atď. resp. kontrola a revízia už existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty.

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. poskytuje v oblasti občianskeho práva bezplatné právne poradenstvo prostredníctvom svojej online poradne, a to formou odpovedí na zverejnené otázky na nasledovnom linku poradňa.

O našich konkrétnych úspechoch v oblasti občianskeho práva si môžete prečítať na nasledovnom linku: naše úspechy.

Máte záujem o bližšie informácie?