Verejné obstarávanie

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. Vám poskytne komplexné právne služby v oblasti verejného obstarávania, v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä:

  • právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania (z pohľadu účastníkov procesu obstarávania poskytujeme naše služby tak pre verejných obstarávateľov resp. obstarávateľov, ako i pre uchádzačov/dodávateľov
  • komplexná analýza procesu verejného obstarávania
  • odporučenie najvhodnejšieho spôsobu verejného obstarávania
  • príprava výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní a vypracovanie súťažných podkladov
  • právne posúdenie nastavenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ako i posúdenie kritérií na hodnotenie ponúk zadaných verejným obstarávateľom/obstarávateľom
  • podávanie vysvetlení súťažných podkladov a odpovedí na žiadosti o nápravu
  • príprava a formátovanie obsahu ponuky uchádzača a zabezpečenie pokladov, ktoré tvoria súčasť ponuky uchádzača, v súlade so súťažnými podkladmi a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní – žiadosti pre štátne inštitúcie, čestné prehlásenie, referenčné listy, a pod.
  • vypracovanie podkladov pri revíznych postupoch – žiadosť o nápravu, námietky, podnety
  • zastúpenie v konaní pred Úradom pre verejné obstarávanie.

Máte záujem o bližšie informácie?