Startupy

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. Vám poskytne širokú škálu odborných právnych služieb orientovaných na budovanie a rozvoj Vašej začínajúcej spoločnosti najmä v nasledovných oblastiach:

  • právne poradenstvo pri voľbe správnej právnej formy zakladajúcej spoločnosti s ohľadom na charakter plánovanej podnikateľskej činnosti
  • komplexná právna agenda v súvislosti so založením obchodnej spoločnosti, družstva, príp. pobočky zahraničnej spoločnosti, vrátane komunikácie so štátnymi orgánmi
  • príprava interných právnych dokumentov, smerníc, organizačných štruktúr, návrhy optimálnych riešení
  • príprava zmluvnej dokumentácie v súvislosti s vecnými právami (nájomné vzťahy, vecné bremená), zmluvnej dokumentácie s klientmi developerských projektov (zmluva o dielo, kúpna zmluva, zmluva o budúcej zmluve, a pod.)

Podávame pomocnú ruku inovatívnym projektom, novátorom a firmám, ktoré majú potenciál a odhodlanie realizovať svoje nápady a výsledky a ktorým pri ich zložitých začiatkoch môžu byť naše dlhoročné skúsenosti, ako i know-how v oblasti budovania a rozvoja firiem s globálnym potenciálom, nápomocné. Prostredníctvom širokej sieti kontaktov a partnerstiev pretavujeme Vaše nápady na úspešné podnikanie.

Máte záujem o bližšie informácie?