Športové právo

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. Vám poskytne komplexné právne poradenstvo v oblasti športového práva, predovšetkým v oblasti futbalu, v rámci ktorej zastupuje klientov pred Slovenským futbalovým zväzom, pred príslušnými orgánmi FIFA ako aj v konaniach pred rozhodcovskými súdmi a všeobecnými súdmi. V rámci športového práva sa advokátska kancelária zaoberá najmä:

  • zastupovaním športovcov pri vyjednávaní podmienok pri uzavieraní zmlúv so športovými klubmi, národným športovým zväzom, sponzormi a reklamnými partnermi
  • zastupovaním športových klubov, športových zväzov, hráčskych agentov
  • zastupovaním pred slovenskými a medzinárodnými rozhodcovskými súdmi a arbitrážnymi komisiami
  • poskytovaním právneho poradenstva pri činnosti športovcov alebo športových klubov
  • prípravou hráčskych zmlúv, zmlúv o sponzoringu, zmlúv o reklame
  • zastupovaním futbalistov pri prestupoch medzi jednotlivými športovými klubmi.

POZOR: Športovci by mali od začiatku rozmýšľať ako podnikatelia, nakoľko obdobie ich úspechov je väčšinou limitované vekom a dobrým zdravotným stavom. Preto je dôležité, aby sa starali o zaistenie svojich príjmov nielen v krátkodobom, ale aj v dlhodobom horizonte. Športovcom preto pomáhame správne nastaviť ich zmluvné vzťahy so športovými agentmi a sponzormi a rovnako aj s obchodnými partnermi, aby sa oni mohli sústrediť výlučne na svoje športové úspechy prípadne na svoju rodinu.

Máte záujem o bližšie informácie?