Vzory zmlúv a podaní z pracovného práva

Z oblasti pracovného práva sme pre Vás sprístupnili vzor pracovnej zmluvy, vzory dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ako aj vzory podaní na voči orgánom inšpekcie a súdom.

Na oblasť pracovného práva sa naša kancelária špecializuje. Neváhajte preto využiť naše bezplatné právne poradenstvo.

Všetky vzory zmlúv a podaní v tejto sekcii sú vypracované v zmysle právnej úpravy účinnej k tam uvedenému dátumu.