Vzory zmlúv a podaní z trestného práva

V tejto časti Vám ponúkame možnosť využiť naše vzory podaní v oblasti trestného práva, ktoré možno podať v prospech obvineného či obžalovaného v závislosti od štádia, v ktorom sa trestné konanie nachádza. Pre spôsobenie zamýšľaných právnych následkov je však potrebné ich podanie v zmysle aktuálnej právnej úpravy, preto vždy odporúčame samotné podanie prekonzultovať s advokátom vo Vašom okolí.

Všetky vzory zmlúv a podaní v tejto sekcii sú vypracované v zmysle právnej úpravy účinnej k tam uvedenému dátumu.