Vzory zmlúv a podaní k ochrane osobných údajov

Na ochranu osobných údajov sa po prijatí Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov kladie väčší dôraz. Je preto potrebné, aby každý prevádzkovateľ dodržiaval všetky zákonné povinnosti pri spracúvaní osobných údajov a dotknutú osobu o jej právach pri spracúvaní osobných údajov riadne informoval. Pri spracúvaní osobných údajov Vám môžu byť nápomocné nasledovné vzory a formuláre.

Na oblasť ochrany osobných údajov sa naša kancelária špecializuje. Neváhajte preto využiť naše bezplatné právne poradenstvo.

Všetky vzory zmlúv a podaní v tejto sekcii sú vypracované v zmysle právnej úpravy účinnej k tam uvedenému dátumu.