Bujaré párty a orgie – súd zveril dieťa otcovi

Bujaré párty a orgie – súd zveril dieťa otcovi

Úloha materstva, v ktorej je zdôraznená nenahraditeľnosť materinskej lásky a tiež opatery, pochádza zrejme z čias, keď pre ženy nebol taký prístupný alkohol ako je tomu dnes…

Jedným z hlavných kritérií pre zverenie dieťaťa jednému z rodičov je aktuálne hlavne starostlivosť na základe toho, ktorý z rodičov poskytuje akú mieru starostlivosti. Našťastie.

Od každej ženy, ako prírodou predurčenej bytosti k materstvu, sa po narodení, prípadne aj osvojení dieťaťa očakáva, že bude k dieťaťu prejavovať bezhraničnú lásku. Matku s dieťaťom má spájať to najsilnejšie, azda nadpozemské, a psychológmi vyzdvihované, ničím nenahraditeľné puto. Materinská láska, ktorá robí z matky nezdolateľnú a silnú bytosť, ktorá sa pre ochranu svojho dieťaťa vydá azda aj na boj s trojhlavým drakom sa prirodzene prejavuje aj vo forme starostlivosti a pozornosti, ktorú dieťa potrebuje a vyžaduje dvadsaťštyri hodín denne. Ak tomu tak nie je, potom „len“ materinská láska ako taká, či zastávaný post matky nestačí na to, aby po prípadom rozvode manželstva bolo dieťa automaticky zverené matke. Často preferovaný a prezentovaný názor, že matka sa o dieťa lepšie postará, pretože napečie, navarí, oblečie, umyje či uprace, už nie je nevyhnutnou praxou. Rovnako tomu bolo aj v našom prípade.

Už ste určite počuli o tom, že…

Zásah štátu do rodinných, resp. osobných, citových či intímnych záležitostí, je v každom prípade nepríjemný, často frustrujúci a ťažko znesiteľný, no bohužiaľ v niektorých prípadoch aj nevyhnutný. Rozvod manželstva a následné rozhodovanie o tom, komu sa zveria maloleté deti do starostlivosti môžeme pokojne nazvať aj „praním špinavej bielizne“, kde sa vytiahnu všetky krivdy, ktoré sa zozbierali počas manželského spolužitia. Dôsledky bývajú ale mnohokrát katastrofálne. Túžba pomstiť sa bývalému partnerovi sa často prenesie aj na deti alebo ešte horšie – vykonáva sa prostredníctvom detí. Alkohol a cigarety sú nemálokrát nástrojom, ktorým zranení manželia potláčajú zlosť, nenávisť a iné negatívne pocity voči bývalým partnerom. Toto všetko sa umocní ešte v prípade, ak sa tzv. ventilovanie si pocitov a utekanie pred problémami deje pred očami tých najzraniteľnejších – vlastných detí.

Na začiatku je myšlienka, ktorá jednému z partnerov hlodá v mysli. Niekedy to trvá krátko, niekedy aj roky. Napokon príde odhodlanie, pocit veľkej odvahy a následné činy. Tak to bolo aj v prípade nášho klienta, ktorý sa jedného dňa rozhodol rozviesť sa. Nebolo to ľahké, ako tomu už tak býva. Maloleté deti boli na čas po rozvode zverené matke. Dnes už bývalá partnerka zostala s deťmi bývať v byte. Okrem spoločného dieťaťa mala aj ďalšie dieťa z predošlého vzťahu. Otec sa rozhodol odsťahovať aj napriek skutočnosti, že predmetný byt bol v jeho výlučnom vlastníctve. Nie, o majetky tu nešlo. Hlavné bolo zabezpečiť pre deti strechu nad hlavou. Bývalý manželia dospeli k dohode, že účty za energie bude znášať matka. Potom však vyplával na povrch nový vzťah otca a jeho záujem o založenie si novej rodiny. Toto mu bývalá partnerka nedokázala odpustiť. Dotknuté a urazené ego zatemnilo matke mozog a so zodpovednosťou a starostlivosťou, ktorú si maloleté deti vyžadovali to išlo dolu vodou. Matka našla pomaly ale isto oporu v zábave, cigaretách, no najmä v alkohole. Výsledkom takéhoto konania matky, ktorá by mala bezhranične milovať svoje deti a poskytovať im potrebnú opateru, bol presný opak. Zodpovednosť sa vytratila a matka začala zabúdať maloletého syna v škôlke, prípade ho tam zabudla aj priniesť. Problémom bola aj opakovaná strata zamestnania, ktorá sa prejavovala najmä neschopnosťou splácať účty a narastajúcimi dlhmi. Byt sa dostal do neužívateľného stavu – matka zanedbávala hygienu, v byte boli psie výkaly a k poriadku neprispeli ani bujaré oslavy a orgie s o generáciu mladšími mužmi. Dokonca aj na balkóne. Svedkami týchto akcií boli často i susedia, ktorí sa namiesto toho, aby sa pridali k prebiehajúcej „zábave“, ktorá často končila bitkami či hádzaním vecí na zaparkované autá pri paneláku, privolávali policajnú hliadku a v prípade, ak bola príležitosť, nahrali aj video, ktoré zobrazovalo všetky neuveriteľné veci, ktoré bývalá manželka klienta stvárala. Aby im on veril a začal konať.

A klient začal…

Domácnosť, kde je možné dýchať len nikotín, prípadne piť voľne pohodený alkohol a kde musíte obchádzať psie výkaly a črepiny z rozbitých fliaš po bujarej párty, nie je ani náhodou vhodná na výchovu detí. Čo myslíte, kto doplatil na takúto materinskú lásku – nelásku? Samozrejme dobre tušíte, maloletý syn klienta a jeho bývalej manželky. Ostal utiahnutý a mal potrebu často kričať. Dohovárať matke nepomohlo. Otcovi tak bolo jasné, že je potrebné konať a musí zachrániť aspoň to, čo je možné. Podlomené psychické a fyzické zdravie maloletého syna už nebolo možné ešte viac zhoršovať a tak sa rozhodol urýchlene ho vziať k sebe aj s vedomím, že matka ho môže kedykoľvek vziať k sebe, nakoľko bol na čas po rozvode zverený do osobnej starostlivosti jej. Otec potreboval pomoc. Všetky tieto útrapy prežíval s malou dušou a vsugerovanou predstavou, že od čias starovekých patria deti matke a že on, ako otec dieťaťa nemá takmer žiadnu šancu. Pretože nie je matkou, ale otcom, mužom. Bol na omyle. Záujem dieťaťa je prvoradý. V práve termín „materinská láska“ nepoznáme. Klient sa vzchopil a začal konať. Ako prvé ho napadlo, nájsť si dobrého advokáta. Nebolo mu viac treba a ako to už býva zvykom, využil pomocníka 21. storočia a do internetového prehliadača zadal jednoduché, no pre neho veľmi dôležité slovné spojenie– advokát Nitra. Ako to už býva, po potvrdení toho, čo hľadáte sa na vás vyvalia mnohé výsledky a vy môžete už len hľadať a filtrovať. Bol si vedomý toho, že hľadá pomoc od niekoho, pre koho je rodinné právo blízke. A výsledok našiel – Advokátska kancelária Nitra. Viac ani nepotreboval a ustráchaný, s pocitom možnej prehry nás kontaktoval. Návrh na úpravu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu klienta bol vypracovaný a podaný spolu s návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci osobnej starostlivosti o maloletého, vzhľadom na fakt, že vo veci samej by súd rozhodoval až o niekoľko mesiacov. Žiaľ, vyššie opísanú situáciu bolo potrebné bezodkladne riešiť. Naša snaha pomôcť smerovala k tomu, aby o nevyhnutnom zverení dieťaťa do starostlivosti otca, rozhodol sudca v priebehu pár dní a od stola. Predloženého dôkazného materiálu bolo dostatok. Od nezaplatených účtov, ktoré boli zo strany matky úplne odignorované až po videá, na ktorých sa matka detí správala ako pod vplyvom alkoholu. Súd návrhu samozrejme vyhovel a nariadil neodkladné opatrenie, ktorým syna dočasne zveril do osobnej starostlivosti otca. Matka sa podľa našich očakávaní odvolala. No presvedčiť odvolací súd o jej spôsobilosti riadne vykonávať materinské povinnosti sa jej nepodarilo. Krajský súd tak uznesenie prvostupňového súdu potvrdil (najnovšie už i vo veci samej rozhodol prvostupňový súd o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti otca).

Bojovať za dieťa je predsa povinnosťou rodičov!

Klient sa momentálne o syna vzorne stará a poskytuje mu plnohodnotnú, takmer materinskú lásku, teplo domova, opateru, zabezpečuje pravidelnú škôlkarskú dochádzku a plní si všetky svoje rodičovské povinnosti. Otcovská láska je rovnako silná a aj napriek zaužívaným predsudkom je aj tento prípad dôkazom toho, že dieťa nepatrí v každom prípade len matke, ale tomu z rodičov, ktorý mu je schopný zabezpečiť, aby jedinou detskou starosťou bolo, či je ešte stále na konci tej šnúrky, ktorú za sebou ťahá, kačička.