Chcel oklamať poisťovňu, spáchal poisťovací podvod. Čo ho prezradilo?

Chcel oklamať poisťovňu, spáchal poisťovací podvod. Čo ho prezradilo?

Množstvo poisťovacích podvodov neustále narastá. Je tomu tak pravdepodobne z dôvodu vidiny ľahko získaných peňažných prostriedkov. Kreativita páchateľom nechýba ani v tejto oblasti.

Poisťovacie podvody sa týkajú nie len životného, ale aj neživotného poistenia. Nekalé konanie páchateľov v oblasti neživotného poistenia sa týka najmä podvodov, kde hrajú hlavnú úlohu motorové vozidlá. Ide najmä o nafingované dopravné nehody alebo prípady, keď si poškodení a vinníci vymenia pozície pri nehode najmä v prípade, ak napríklad vinník nemá havarijné poistenie. Výnimkou nie je ani nahlásenie krádeže vozidla. Túto možnosť sa rozhodol využiť aj nasledujúci páchateľ.

Náš prípad začína úplne bežne. Páchateľ si najskôr zadovážil nové motorové vozidlo vyššej hodnoty, ktoré dal následne samozrejme poistiť havarijným poistením. K vozidlu, ako to už býva boli pridelené dva originálne kľúče. Motorové vozidlo nechal muž, neskôr páchateľ večer po príchode z práce zaparkované a riadne uzamknuté pred rodinným domom. Ráno, keď chcel s vozidlom znova odísť, zistil, že toto sa pred domom už nenachádza. Na základe týchto zistení okamžite zalarmoval políciu, ktorej nahlásil krádež. Túto skutočnosť tiež oznámil svojej poisťovni, kde mal uzavretú havarijnú poistku pre vozidlo. Orgány činné v trestnom konaní začali okamžite trestné stíhanie pre prečin krádeže a pustili sa do vyšetrovania. V prvom rade vypočuli oznamovateľa, od ktorého zisťovali detaily ohľadom posledného kontaktu s vozidlom, pokračovali výsluchom možných svedkov a zároveň si od oznamovateľa vyžiadali všetky kľúče od vozidla, ktorými ako majiteľ disponoval. Kľúče oznamovateľ samozrejme bez problémov odovzdal.

Príbeh sa začína zamotávať…

Kľúče od predmetného motorového vozidla, ktoré oznamovateľ odovzdal, boli obratom odoslané na znalecké skúmanie na Kriminalisticko-expertízny ústav PZ. Práve v tejto chvíli sa osoba páchateľa odcudzeného motorového vozidla začne orgánom činným v trestnom konaní značne rozjasňovať. Odovzdané kľúče totiž obsahovali elektronické obvody, do ktorých sa zaznamenávajú aktuálne informácie týkajúce sa vozidla. Vykonanou diagnostikou bolo zistené, že kľúč číslo 1 (ten, ktorý oznamovateľ bežne využíval), bol naposledy aktivovaný večer v čase príchodu oznamovateľa domov z práce. Medzi týmito údajmi je tiež uvedený aj presný počet kilometrov, ktoré vozidlo od počiatku prešlo. Zaujímavejšie boli údaje z druhého kľúča (tzv. náhradný kľúč, ktorý mal oznamovateľ podľa jeho slov doma uschovaný), bol naposledy aktívny nasledujúci deň v skorých ranných hodinách iba chvíľu potom, ako bolo oznámené odcudzenie vozidla. Dôležitý je aj fakt, že aj pri kľúči číslo 2 bol uvedený údaj o celkovom pošte prejdených kilometrov, pričom rozdiel medzi kľúčom číslo 1 a kľúčom číslo 2 predstavoval vzdialenosť cca 100 kilometrov. Je iba náhodou, že oboma kľúčmi disponoval práve oznamovateľ? Bolo veľkou chybou, že si uvedené oznamovateľ neuvedomil a odovzdal oba kľúče?

Je tiež potrebné uviesť, že neskoršia obrana páchateľa, že na odcudzenie motorového vozidla bol využitý prostriedok na prekonania bezkľúčového systému tzv. keyless, bola vyvrátená, keďže v takom prípade by nebolo možné vykonať zápis na čip v kľúči, ktorý sa uskutoční iba v prípade, ak je kľúč v motorovom vozidle.

Z oznamovateľa sa stáva páchateľ…

Po tom, ako orgány činné v trestnom konaní vykonali vyšetrovanie upriamili svoju pozornosť na oznamovateľa. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti trestné konanie pre prečin krádeže zastavili z dôvodu, že sa stalo nepochybným, že skutok sa nestal.  Naopak, vyšetrovateľ sa pochopiteľne zameral na oznamovateľa a tomuto vzniesol obvinenie pre zločin poisťovacieho podvodu. Nakoľko poistná udalosť bola oznámená, avšak k samotnému vyplateniu poistného plnenia nedošlo, v tomto prípade išlo iba o vývinové štádium pokusu. Na základe skutočnosti, že malo dôjsť k vylákaniu vyššieho poistného plnenia (nad 2.600,- EUR), za takýto trestný čin hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov.

Podvod v žiadnom prípade nie je náhodou…

Je potrebné tiež uviesť, že tou skutočnosťou, ktorá v tomto prípade zapríčinila trestné stíhanie a následne aj trestnú zodpovednosť páchateľa, bolo nahlásenie poistnej udalosti, teda v tomto prípade neoprávnené vylákanie poistného plnenia. Hypoteticky, ak by táto fingovaná poistná udalosť (krádež motorového vozidla) nebola nahlásená aj poisťovni, nevznikol by dôvod na trestné stíhanie pre poisťovací podvod. V predmetnom prípade môžeme konštatovať, že poisťovňa bola uvedená v tomto prípade do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie poistného plnenia. Tento omyl mal vyvolať práve oznamovateľ, ktorý nahlásil škodovú udalosť.

V tomto prípade sa môžeme nazdávať, že nepriaznivá ekonomická situácia vie v hlave páchateľa vykonštruovať rôzne scenáre. Je potrebné si uvedomiť, že ide o skutočne riskantné kroky a potenciálny výnos určite nestojí za následné trestné stíhanie. Množstvo úspešne odhalených poistných podvodov totiž narastá, a to aj vďaka moderným technológiám, ktoré sú využívané nie len poisťovňami ale tiež orgánmi činnými v trestnom konaní.