Vzory zmlúv k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov BSM

V tejto sekcii nájdete vzory zmlúv a podaní, nevyhnutné pre úspešné vyporiadanie Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniká rozvodom manželstva. Podľa vzoru môžete uzavrieť právne bezrizikovú dohodu o vyporiadaní BSM bez toho, aby súd rozhodoval o vyporiadaní majetku za Vás, teda pro futuro pre prípad, že sa budete rozvádzať.

Na problematiku vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa naša kancelária špecializuje. Neváhajte preto využiť naše bezplatné právne poradenstvo.

Všetky vzory zmlúv a podaní v tejto sekcii sú vypracované v zmysle právnej úpravy účinnej k tam uvedenému dátumu.