Vzory zmlúv a podaní z rodinného práva

Sprístupnili sme pre Vás najpoužívanejšie vzory zmlúv a podaní, týkajúce sa inštitútov rodinného práva. Na tejto stránke môžete nájsť podania týkajúce sa rozvodu manželstva, zmeny priezviska po rozvode, úpravy práv a povinností k maloletým deťom, vrátane potrebných podaní v prípade osvojenia dieťaťa, schválenia právneho úkonu za maloletého či určenia alebo zapretia otcovstva.

Všetky vzory zmlúv a podaní v tejto sekcii sú vypracované v zmysle právnej úpravy účinnej k tam uvedenému dátumu.