Vzory zmlúv a podaní k ochrane dlžníkov pred veriteľmi

V tejto sekcii Vám ponúkame možnosť využitia vzorov zmlúv a podaní, ktoré Vás v pozícií dlžníka môžu ochrániť pred veriteľom, či už v rámci exekučného konania alebo v rámci zmluvného vzťahu.

Využite tiež možnosť bezplatného právneho poradenstva.

Všetky vzory zmlúv a podaní v tejto sekcii sú vypracované v zmysle právnej úpravy účinnej k tam uvedenému dátumu.