Vzory zmlúv a podaní k exekúciám

V rámci exekučného konania má povinný viacero možností, ako sa brániť voči vymáhaniu pohľadávky. Môže podať námietky voči exekúcií, voči trovám exekúcie, ale aj požiadať o jej odklad či úplne zastavenie. Vzory týchto podaní, ktoré sme pre Vás sprístupnili nájdete nižšie v tejto sekcii.

Exekučné právo je jednou z našich špecializácií. Neváhajte preto využiť naše bezplatné právne poradenstvo.

Všetky vzory zmlúv a podaní v tejto sekcii sú vypracované v zmysle právnej úpravy účinnej k tam uvedenému dátumu.