Polgárjog

BÁNOS s.r.o.ügyvédi iroda komplex jogi szolgáltatást nyújt polgárjogi ügyekben, melynek keretén belül biztosítja:

  • jogi tanácsadás a polgárjog minden területén (tulajdonjog – ingó és ingatlan tulajdonjog minden formája, szomszédsági perek, kötelmi jog – a szerződések minden formája, melyet a Polgárjogi törvény tartalmaz, adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, zálogjogi szerződés, kölcsönszerződés, bérleti szerződés, vállalkozói szerződés, házastársak osztatlan közös tulajdonának megszüntetéséről és rendezéséről szóló szerződés, szerződés jövőbeni szerződésről stb.),
  • kintlévőségeinek behajtása,
  • bírósági és végrehajtási eljárásban való képviselet, beleértve az örökösödési eljárást – javaslatok, beadványok, fellebbezések elkészítése, kidolgozása stb.,
  • szerződések, felhatalmazások, felszólítások stb. elkészítése, kidolgozása, ill. már meglévő szerződések ellenőrzése és felülvizsgálata jogi biztonság bebiztosítása céljával.

Közelebbi információk iránt érdeklődnék?