Ingatlan átruházás

BÁNOS s.r.o. ügyvédi iroda komplex jogi szolgáltatást nyújt ingatlan átruházással kapcsolatban (házak, lakások, épületek, telkek, résztulajdon), melynek keretén belül biztosítja:

  • jogi tanácsadás földalapi jogban,
  • ingatlan átruházások esetében a dokumentumok komplex elkészítése és kidolgozása (adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, osztott közös tulajdon megszüntetéséről és rendezéséről szóló megegyezések elkészítése, házastársak osztatlan közös tulajdonának megszüntetéséről és rendezéséről szóló megegyezések elkészítése, szerződés jövőbeni szerződésről, megegyezés tárgyi teher rendezéséről, zálogjogi szerződés), ill. már létező szerződések ellenőrzése és felülvizsgálata jogi biztonság bebiztosítása céljával,
  • tulajdonjog bejegyeztetési javaslatának kidolgozása a telekkönyvi nyilvántartásba, beleértve a kataszteri ügyintézési képviseletet,
  • jogi tanácsadás ingatlan bérlet, lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek bérlete és albérlete stb.

Figyelem: Ingatlan átruházási szerződést 24 – 48 óra lefolyása alatt kidolgozunk a szükséges dokumentumok és információk leadásától számítva, amennyiben nem egyezünk meg korábbi időpontban.

Közelebbi információk iránt érdeklődnék?