Банкрутство фізичної особи

Банкрутство фізичної особи – це спосіб назавжди позбутися своїх боргів і почати нове життя без боргів. Наша адвокатська компанія надасть вам юридичну консультацію в цій сфері і допоможе вибратися з боргової пастки, щоб ви могли

Інститут особистого банкрутства, або юридичне “списання боргів фізичної особи”, зазнав значних законодавчих змін у 2017 році з внесенням змін до Закону про банкрутство та реструктуризацію (Закон № 7/2005), метою яких було зробити списання боргів більш доступним для ширшого кола осіб. Статистика Міністерства юстиції Словацької Республіки свідчить про величезний інтерес до списання боргів, завдяки якому тисячі людей вже позбулися своїх боргів.

Відповідно до чинного Закону про банкрутство та реструктуризацію, кожна неплатоспроможна фізична особа, тобто особа, яка не може виконати хоча б одне грошове зобов’язання через 180 днів після настання строку його виконання, має право на банкрутство або план погашення боргу, незалежно від того, чи має вона зобов’язання від підприємницької діяльності. У такий спосіб звільнятися від боргів можна лише раз на 10 років. Боржник також має право подати заяву про банкрутство або план погашення заборгованості, тільки якщо він є об’єктом виконавчого провадження або подібного виконавчого провадження. У разі подання заяви про банкрутство з моменту видачі виконавчого листа або відкриття аналогічного виконавчого провадження має пройти щонайменше один рік. Разом із заявою про банкрутство або заявою про затвердження плану погашення боргу боржник повинен заявити, що він є неплатоспроможним. Боржник, який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, не має права скористатися можливістю банкрутства або планом розстрочки.

Однак банкрутство фізичної особи не може позбавити від усіх боргів. У законі перераховані борги, на які банкрутство не впливає і які погашаються лише виконанням боржником своїх зобов’язань. Це вимога кредитора – фізичної особи, яку він не набув шляхом відступлення права вимоги, передачі або переходу права вимоги, крім як у порядку спадкування, якщо така вимога не була заявлена у справі про банкрутство у зв’язку з тим, що кредитор не був письмово повідомлений арбітражним керуючим про визнання його банкрутом, вимога, що випливає з правової допомоги, наданої боржнику центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у зв’язку з провадженням у справі про неплатоспроможність, вимога, що є предметом забезпечення, у розмірі, що відповідає в частині, що покривається вартістю предмета забезпечувального права, вимога про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок заподіяння шкоди здоров’ю або умисного правопорушення, в тому числі шляхом накладення арешту на таку вимогу, вимога про стягнення аліментів, в тому числі шляхом накладення арешту на таку вимогу, вимога про стягнення з боржника заробітної плати, грошове стягнення, передбачене Кримінальним кодексом, а також вимога немайнового характеру.

При подачі заяви про банкрутство або заяви про встановлення плану погашення заборгованості, до призначення довіреної особи, боржника повинен представляти ex lege Центр правової допомоги або адвокат, призначений Центром правової допомоги. Також необхідно сплатити аванс на винагороду довіреної особи в розмірі 500 євро, який може бути наданий боржнику Центром правової допомоги. Арбітражний керуючий призначається судом на основі випадкової вибірки за допомогою технічних і програмних засобів. Арбітражний керуючий проводить дослідження активів боржника, зокрема, на підставі переліку активів, переліку кредиторів та інформації, наданої боржником, кредиторами або іншими особами. Тепер арбітражний керуючий може також проводити інші дослідження, у тому числі дослідження обставин боржника, які можуть вплинути на оцінку добросовісності боржника або протиправності правових актів, за ініціативою кредитора, за умови внесення кредитором застави на покриття витрат, пов’язаних з проведенням цих досліджень. Такі розслідування проводяться керуючим за рахунок кредитора. Кредитор має право на відшкодування цих витрат у справі про банкрутство як витрат банкрутства у розмірі, затвердженому представником кредиторів або визначеному зборами кредиторів, якщо представника кредиторів не було призначено. Таке розширення повноважень арбітражного керуючого було прийнято в результаті низки висновків щодо боржників, які не мали добросовісних намірів. Боржник має останній, якщо його поведінка після подання заяви свідчить про те, що він доклав щирих зусиль для врегулювання свого боргу в межах своїх засобів і можливостей, зокрема, якщо він надав арбітражному керуючому та кредиторам необхідне сприяння, доклав зусиль для працевлаштування, працевлаштувався або забезпечив собі інше джерело доходу, у разі отримання значної спадщини, подарунка або виграшу в парі чи грі, добровільно запропонував кредиторам принаймні половину такого джерела в рахунок погашення боргу, що не підлягає примусовому стягненню, або доклав зусиль для вступу чи повторного вступу до товариства. Однак чесність намірів боржника розглядається судом лише у справі про скасування звільнення через нечесні наміри. Суд не розглядає добросовісність намірів боржника у провадженні у справі про неплатоспроможність або у провадженні про встановлення графіка погашення заборгованості.

Нове законодавство передбачає так звану непошкоджувану вартість житла, тобто за боржником зберігається певна частина вартості житла, яка визначається урядом у нормативному порядку, щоб захистити його від неспроможності сплачувати свої витрати на житло, наприклад, орендну плату. Однак захист боржника від втрати житла надається лише від незабезпечених кредиторів. Житло боржника не може бути монетизоване лише в тому випадку, якщо виручені кошти – сума, за яку було продано житло, з вирахуванням вартості житла, що не підлягає вилученню, – не зможуть задовольнити витрати на монетизацію та хоча б частину вимог зареєстрованих кредиторів. Однак цей інститут є актуальним у випадку неплатоспроможності неплатоспроможного боржника. Боржникові не потрібно турбуватися про втрату даху над головою, якщо він вирішить монетизувати своє майно в процедурі банкрутства і таким чином зіскочити з боргової каруселі.

Ви зацікавлені в більш детальній інформації?