ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Захист ваших персональних даних є головним пріоритетом для нашої адвокатської компанії. З цієї причини нижче ви знайдете всю необхідну інформацію, зокрема, які персональні дані ми обробляємо, які причини ми маємо для цього, які права ви маєте як суб’єкт даних та іншу пов’язану з цим інформацію.

Адвокатська компанія BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o., з юридичною адресою: Hlavná 979/23, Galanta 924 01, ідентифікаційний номер: 47 551 372, зареєстрована в Торговому реєстрі Окружного суду місто Trnava, секція: Sro, справа №: 33725/T, в особі: JUDr. Róbert Bános – керуючий директор, контактні дані: електронна пошта: advokat@banos.sk, телефон +421 917 540 003 (далі також "Обробник даних") інформує суб’єкта даних про виконання інформаційних зобов’язань відповідно до статті 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (далі – GDPR) та статті 19 Закону № 18/2018 Зб. про захист персональних даних (далі – "Закон про захист персональних даних"), повідомляємо про наведену нижче інформацію.

 1. Ідентифікаційні та контактні дані Обробника даних:
  Найменування юридичної особи: Адвокатська компанія BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o.
  Юридична адреса: Hlavná 979/23, Galanta 924 01
  ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: 47 551 372
  Зареєстровано в Торговому реєстрі Окружного суду місто Trnava, секція: Sro, справа №: 33725/TВ особі: JUDr. Róbert Bános – керуючий директор
  Контактні дані: тел.: +421 917 540 003, e-mail: advokat@banos.sk
 1. Мета обробки персональних даних та правові підстави для обробки персональних даних:

 

МЕТА

ПРАВОВА ОСНОВА

ПОВ’ЯЗАНЕ З ЦИМ ЗАКОНОДАВСТВО

ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ

Практика адвокації

Виконання договору згідно літ. c) п. 1 статті 6 GDPR та дотримання юридичних зобов’язань згідно літ. c) п. 1 статті 6 GDPR та зобов’язань, передбачених законодавчими актами

Закон про адвокатуру, Статут РАCP, Цивільний кодекс, Господарський кодекс та інші спеціальні нормативно-правові акти.

10 років від дати, коли були виконані всі умови для передачі справи на зберігання в архів

Надання клієнтам неюридичних послуг – наприклад, послуг уповноваженої
особи партнера з державного сектору.

Дотримання юридичного зобов’язання згідно літ. b) п. 1 статті 6 GDPR, виконання договору згідно літ. b) п. 1 статті 6 GDPR.

Закон “Про реєстр партнерів державного сектору”, Закон “Про електронне урядування”, Цивільний та Господарський кодекси, Закон “Про оренду нежитлових приміщень”.

 

10 років від дати, коли були виконані всі умови для здачі справи в архів, дані про кінцевого споживача пільг протягом 5 років з дати припинення статусу кінцевого споживача у відповідній комерційній компанії, якщо дані не є частиною документа про верифікацію в Інтернеті

Облік вхідної та вихідної паперової та електронної пошти

Дотримання юридичного
зобов’язання згіднo літ. c) п. 1 статті 6 GDPR

“Про архіви і реєстри та про внесення змін до деяких законодавчих актів”, зі змінами та доповненнями

встановлені законодавством терміни

Забезпечення дотримання правових норм та правил Асоціації адвокатів Словаччини.

Виконання юридичного
зобов’язання згідно згіднo літ. c) п. 1 статті 6 GDPR, законний інтерес нашої юридичної фірми або третіх осіб у захисті судових позовів

GDPR, Закон про захист від легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, Закон про повідомлення про антигромадську діяльність, Закон про адвокатуру, Статутні положення РАCP

10 років з дати, коли були виконані всі умови для передачі справи на зберігання в архів

Бухгалтерський та податковий облік.

Дотримання юридичного
зобов&’язання згідно літ. c) п. 1 статті 6 GDPR

Спеціальні закони про бухгалтерський облік та податкове адміністрування.

10 років після року, до якого вони належать

Для розгляду будь-якого іншого запиту або питання, надісланого через
контактну форму на сайті www.banos.sk

 

Згода суб’єкта даних згідно літ. a) п. 1 статті 6 GDPR

Закон про адвокатуру, Цивільний кодекс, Господарський кодекс

10 років після року, до якого вони належать

Процес відбору персоналу

Здійснення переддоговірних заходів на вимогу учасника згідно літ. b) п. 1 статті 6 GDPR

Трудовий кодекс, Закон про адвокатуру та інші спеціальні нормативні акти

до завершення процедури відбору

Ведення обліку осіб, які шукають роботу

згідно літ. a) п. 1 статті 6 GDPR

Трудовий кодекс, Закон про адвокатуру та інші спеціальні нормативні акти

1 рік з моменту надання згоди

 

Законним інтересом обробника даних є інформування клієнтів за допомогою юридичних повідомлень про зміни, поправки до законів тощо (у випадку, якщо клієнту надаються юридичні послуги або захист). Обробник даних надає клієнту юридичні послуги, а тому законним інтересом обробника даних та клієнта є інформування про факти, які можуть вплинути на права та обов’язки клієнта та можуть мати суттєвий вплив на якість його життя та якість життя його сім’ї. Відповідно до принципу пропорційності, обробник даних дійшов висновку, що інформування клієнтів за допомогою повідомлень переважає інтерес захисту приватного життя суб’єкта даних. З цією метою обробника даних вжив відповідних технічних та організаційних заходів для захисту обробки адреси електронної пошти.

 

 1. Період зберігання персональних даних

Ми зберігаємо персональні дані не довше, ніж це необхідно для цілей, для яких обробляються персональні дані. Обробник даних визначає термін обробки персональних даних відповідно до принципу мінімізації терміну зберігання персональних даних, обробляючи персональні дані протягом наступних періодів:

протягом терміну, встановленого загальнообов’язковими правовими нормами, в разі, якщо він обробляє персональні дані для виконання юридичного зобов’язання обробника даних, на час дії договірних відносин або на час проведення переддоговірних заходів, якщо обробка персональних даних здійснюється для виконання договору або переддоговірних заходів, на час дії законного інтересу контролера, коли обробка персональних даних обробником даних здійснюється на законній підставі законного інтересу контролера, протягом строку дії згоди на обробку персональних даних, коли к обробник даних здійснює обробку персональних даних на підставі згоди суб’єкта персональних даних. Обробника даних визначив періоди обробки персональних даних, протягом яких обробник даних має право обробляти персональні дані на підставі критеріїв, викладених вище, відповідно до Постанови Президії Адвокатської палати Словацької Республіки про рекомендований спосіб ведення діловодства, а конкретні періоди обробки персональних даних викладені у внутрішніх положеннях обробника даних. Ви, як суб’єкт даних, можете в будь-який час звернутися до обробника даних з проханням вказати конкретний період обробки ваших персональних даних.

Після закінчення відповідного періоду обробки обробник даних може обробляти персональні дані тільки для спеціальних цілей, таких як архівування або статистика.

 1. Ідентифікація бенефіціара або категорії бенефіціара, якщо така є

Персональні дані обробляються безпосередньо нашою юридичною фірмою в письмовій та електронній формі. Ми розкриваємо персональні дані наших клієнтів та інших фізичних осіб тільки в необхідному обсязі і завжди з дотриманням суворої конфіденційності одержувача даних, наприклад, нашим співробітникам, особам, яким ми довіряємо виконання окремих юридичних послуг, адвокатам, які представляють або співпрацюють з нами, нашим консультантам з бухгалтерського обліку, нашим професійним консультантам (наприклад, аудиторам), Словацькій асоціації адвокатів (наприклад, у випадку дисциплінарного провадження) або постачальникам нашого веб-інтерфейсу, ІТ-послуг або підтримки нашої юридичної фірми, включаючи співробітників цих осіб. Ми також можемо розкривати ваші персональні дані юридично уповноваженим особам, до яких можуть належати, наприклад, суди, правоохоронні органи, податкові органи тощо. Хоча ми маємо обмежене зобов’язання розкривати ваші персональні дані державним органам з міркувань конфіденційності, ми зобов’язані запобігти вчиненню кримінального злочину, а також зобов’язані повідомляти інформацію у сфері запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

 1. Транскордонна передача персональних даних за межі ЄС

З метою надсилання юридичних повідомлень, змін та доповнень до законів тощо, обробник даних обробляє адресу електронної пошти через компанію в третій країні, яка має рішення Європейської Комісії про адекватність рівня захисту персональних даних. Цією компанією є компанія під назвою The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, United States of America (оператор MailChimp.com)

Орган захисту даних вказав, що третьою країною, яка гарантує належний рівень захисту персональних даних, є країна, визначена як така Європейською Комісією у своєму рішенні. Такою країною є Сполучені Штати Америки (компанії, сертифіковані Privacy Shield): https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujuc…

Rocket Science Group, LLC є компанією, сертифікованою за програмою Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

Передача адреси електронної пошти ТОВ “Rocket Science Group” третій стороні не порушує прав суб'єкта даних.

 

 1. Iнформація про наявність автоматизованого прийняття рішень (профілювання)

 

Обробник даних не здійснює обробку персональних даних на основі автоматизованого прийняття індивідуальних рішень або профілювання.

 1. Práva dotknutej osoby

Суб’єкт даних має право:

 1. вимагати доступ до персональних даних, що стосуються суб’єкта даних. Як суб’єкт даних, ви маєте право на отримання переліку персональних даних, які ми зберігаємо про вас, та інформації про те, як ми обробляємо ваші персональні дані.
 2. на виправлення персональних даних. Ми вживаємо заходів для того, щоб ваші персональні дані були точними, повними та актуальними. Якщо ви вважаєте, що персональні дані, які ми зберігаємо про вас, не є точними, повними та актуальними, будь ласка, повідомте нам про це.
 3. видалити персональні дані. Як суб’єкт даних, ви також можете попросити нас видалити ваші персональні дані, якщо підстави для цього передбачені законом, наприклад, якщо мета обробки вже закінчилася.
 4. обмежити обробку персональних даних. Як суб’єкт даних, ви можете попросити нас припинити використання ваших персональних даних, якщо дотримані законодавчі умови, наприклад, якщо ви вважаєте, що персональні дані, які ми зберігаємо про вас, є неточними тощо.
 5. заперечувати проти обробки ваших персональних даних. Як суб’єкт даних, ви маєте право заперечувати проти обробки ваших даних, якщо ви вважаєте, що ми не маємо законних підстав для обробки ваших персональних даних; наприклад, якщо наші законні інтереси в обробці ваших персональних даних не переважають над правами або інтересами суб’єкта даних.
 6. на перенесення персональних даних. Як суб’єкт даних, ви маєте право за певних обставин попросити нас передати надані вами персональні дані. Однак це право на перенесення стосується лише тих персональних даних, які ми надали нам на підставі вашої згоди або на підставі договору, стороною якого ви є.
 7. подати позов або скаргу до наглядового органу.

Як суб’єкт даних ви маєте право подати петицію або скаргу до Управління з питань захисту персональних даних Словацької Республіки, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; тел.: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Суб’єкт даних може в будь-який час вимагати здійснення вищезазначених прав електронною поштою: advokat@banos.sk або за телефоном +421 917 540 003, або письмово на поштову адресу зареєстрованого офісу контролера. Контролер зобов’язаний обробити запит суб’єкта даних щодо вищезазначених прав у встановлені законом строки.

 

                                                                                 

                                                                                                                    Адвокатська компанія BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s.r.o.