Právo v nákladnej doprave

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. Vám poskytne komplexné právne poradenstvo v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej dopravy, v rámci ktorej sa zaoberá najmä:

  • poskytovaním komplexných právnych služieb pre spoločnosti podnikajúcimi v oblasti dopravy pri ich vstupe na trh resp. ich výstupe z trhu
  • prípravou obchodných dohôd vrátane špecifických dohôd v oblasti dopravy, všeobecných obchodných podmienok, zmlúv o preprave, objednávok
  • poskytovaním poradenstva záležitostiach týkajúcich sa pracovného práva (vzťah dopravcu a zamestnancov – šoférov)
  • riešením sporov (mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok, spory z poistných zmlúv vrátane riešenia otázok zodpovednosti a náhrady škody v zmysle Dohovoru o CMR).

Máte záujem o bližšie informácie?