Práca v zahraničí

Pracujete alebo ste pracovali v zahraničí? Máte na Slovensku spory, ktoré nemôžete riešiť vzhľadom na to, že pracujete v zahraničí? Neviete ako získať finančné dávky a nároky, ktoré Vám krajina kde ste pracovali poskytuje? Neviete aké práva majú Vaši rodinní príslušníci v krajine v ktorej pracujete? Nechajte sa zastupovať našou advokátskou kanceláriou a získajte všetky práva, ktoré Vám garantuje Európska Únia, krajina v ktorej pracujete a v ktorej následne žijete. Budeme za Vás bojovať pred orgánmi verejnej správy. Zabezpečíme všetku komunikáciu s úradmi a inštitúciami, zatiaľ čo Vy sa môžete venovať iným pre Vás dôležitým činnostiam. Taktiež si nami môžete nechať poradiť, či Váš terajší alebo minulý zamestnávateľ v zahraničí, dodržiava a dodržiaval všetky Vaše práva, povieme Vám na čo máte nárok, akú približnú dávku dostanete v prípade nezamestnanosti, aké iné dávky a finančné príspevky môžete získať atď. Uvádzame len niekoľko príkladov, pri ktorých našim klientom pomáhame:

  • Komunikácia so zdravotnými poisťovňami (nahlásenie, odhlásenie, doplatenie poistného, na čo je nárok a načo nie atď.), komunikácia so sociálnou poisťovňou, komunikácia s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (prihlásenie, odhlásenie, atď.), komunikácia aj s ostatnými inštitúciami na území SR, pomoc so súdnymi konaniami, správnymi konaniami, trestnými konaniami atď.
  • Získanie dávok v nezamestnanosti v krajine, v ktorej ste pracovali.
  • Prenos dávok v nezamestnanosti do rodnej alebo inej krajiny.
  • Pomoc a poradenstvo pri získavaní rodinných dávok, na ktoré máte nárok v krajine v ktorej pracujete ako napríklad: prídavky na deti, rodičovské príspevky, príspevky na starostlivosť o dieťa atď.
  • Pomoc a poradenstvo pri získaní štátneho občianstva v inej krajine.
  • Pomoc a poradenstvo pri získavaní dôchodku z krajín kde ste pracovali atď.

Máte záujem o bližšie informácie?