Medzinárodný obchod

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. Vám poskytne komplexné právne služby v oblasti práva medzinárodného obchodu, v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä:

  • prípravu a vypracovanie všetkých druhov zmlúv v súvislosti s medzinárodným obchodom či už na základe unifikovanej právnej úpravy (Viedenský dohovor o zmluvách o medzinárodnej kúpe atď.) alebo slovenského obchodného práva resp. kontrola a revízia už existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty
  • zastupovanie v súdnom aj v exekučnom konaní – vypracovanie a podávanie žalôb, návrhov, vyjadrení, odvolaní, dovolaní atď.
  • komplexné právne poradenstvo vo Vašich medzinárodných obchodných vzťahoch
  • všetky vyššie uvedené služby je možné poskytnúť v anglickom, francúzskom, maďarskom a slovenskom jazyku.

Máte záujem o bližšie informácie?