Európske právo

Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. Vám poskytne komplexné právne služby v oblasti európskeho práva, v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä:

  • právne poradenstvo vo všetkých oblastiach európskeho práva (najmä právna úprava jednotného trhu EÚ, právna úprava hospodárskej súťaže, sociálny systém atď.)
  • zastupovanie v súdnom konaní resp. vypracovanie a podávanie žalôb v prípade náhrady škody v súvislosti s nesprávnou implementáciou európskych smerníc do vnútroštátneho práva atď.
  • príprava a vypracovanie všetkých druhov formulárov a dokumentov a komplexné právne poradenstvo v styku s orgánmi Európskej Únie a členských štátov Európskej Únie
  • všetky vyššie uvedené služby je možné poskytnúť v anglickom, francúzskom, maďarskom a slovenskom jazyku.

Máte záujem o bližšie informácie?